Lage ZwaluweStation Lage Zwaluwe (Zlw) is het station in de Nederlandse gemeente Moerdijk aan de spoorlijn Dordrecht - Breda.
Het station ligt iets ten noorden van de afsplitsing van de lijn naar Roosendaal. Het is geopend in het jaar 1883. Van west naar oost liggen er, afgezien van rangeer- en goederensporen, het spoor voor de noordelijke richting van de HSL-Zuid, het spoor voor de zuidelijke richting daarvan (de HSL rijdt hier links en stopt hier niet), een perron, de sporen van en naar Roosendaal, een perron, de sporen van en naar Breda, en nog een perron. Ten noorden van het station is er een fly-over voor de overgang van/naar twee sporen (afgezien van de HSL).

Ten zuiden van het station gaan de HSL-sporen over de sporen van/naar Roosendaal heen.
Het (tweede) stationsgebouw is in 2000 gesloopt om plaats te maken voor de sporen van de HSL-Zuid. Tot 2003 waren alle sporen te bereiken door middel van overwegen, maar sinds 2003 is er een glazen voetgangersbrug over de sporen heen. Dit is gedaan om de oversteek van de HSL-Zuid ongelijkvloers te maken. Er zijn nog twee overpaden met AOB die de drie perrons verbinden, waardoor (naast de lift aan het stationsplein) volstaan kan worden met alleen een lift naar het middelste perron. Er zijn twee kleine wachtkamers midden op de voetgangersbrug, met uitzicht op de sporen.Het oude stationsgebouw.
(bron: www. stationsweb.nl)


     

De perrons en de sporen van Lage Zwaluwe kijkend richting Dordrecht met het van spoor 3 vertrekkende treinstel NS ElD5 811 als trein 1224 (Venlo - Rotterdam - Amsterdam) d.d. 6 november 1961 (links)
en het emplacement in noordelijke richting gezien vanuit post T (rechts) d.d. 15 augustus 1963.
(Foto's: R. Ankersmit)


     

Het emplacement in noordelijke richting gezien vanuit post T (links) en het emplacement in zuidelijke richting gezien vanuit post T (rechts) d.d. 15 augustus 1963.
(Foto's: R. Ankersmit)De spoorlijn Breda - Lage Zwaluwe gezien vanuit wachtpost 18 met rechts het onderstation met op het zijspoor een rijdend onderstation met transformator en gelijkrichter d.d. 15 augustus 1963.
(Foto: R. Ankersmit)


     

Het noordelijk gedeelte van het emplacement gezien vanuit post I (links) en de noordzijde van het emplacement met op de achtergrond post I (rechts) d.d. 15 augustus 1963.
(Foto's: R. Ankersmit)Het inrijsein 148 zijde Dordrecht d.d. 15 augustus 1963.
(Foto: R. Ankersmit)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: De beveiliging van het station Lage Zwaluwe bestond uit de posten T, I en wachtpost 18.
In de posten T en I waren Siemens & Halske handelinrichtingen geplaatst; voor een uitleg over de werking van deze toestellen klik hier.

Langs de hoofdsporen waren lichtseinen van het stelsel 1954 en langs de goederensporen waren armseinen, vertrekseinlichten, stopseinlantaarns en rouwbrieven geplaatst.

Vertrekseinlichten.

Richting Zevenbergen, Breda en Geertuidenberg:
          rechts van elk der sporen 6 - 10 en rechts van de sporen 11 - 13 is een vertrekseinlicht geplaatst.

Richting Dordrecht:
          rechts van elk der sporen 6 - 9 is een vertrekseinlicht geplaatst.
Als één van deze vertrekseinlichten brandt mag de opzichter aannemen dat hij van het betreffende spoor een trein mag laten vertrekken.

Rangeerdelen naar de aansluiting onderstation in het hoofdspoor van Breda (over verkeerd spoor) en terug (over goed spoor).

Voor rangeerdelen van de sporen 6 - 13 worden geen seinen bediend.
Voor rangeerdelen van de sporen IIa, IV en 5 worden de lichtseinen bediend door het omleggen van de krukjes in de velden 61R, 62L en 63.
Voor het vertrek overhandigt T aan de begeleider van het rangeerdeel de sleutel B.A / St A met de daaraan bevestigde sleutel St A en penning met het opschrift "Lastg. VS tot aansl., stop voor ovw km. 13.822, wissel A en St A omleggen, oprijden.

Voor terugkeer van dit rangeerdeel verrichten T en I alle handelingen voor de aankomst van een trein uit de richting Breda.
Na binnenkomst van het rangeerdeel overhandigt de begeleider de sleutels met penning aan T die de sleutel B.A / St A in het slot in het bloktoestel brengt.

Treinaankondiging t.b.v. het sluiten van de overpadbomen.

In het plaatskaartenkantoor is een groen en geel lampje aangebracht.
Op het perron is een groen en geel lampje en een schel met langzame slag aangebracht.
Het groene lampje dooft en het gele lampje gaat branden en de schel met langzame slag gaat luiden zodra:
a.     T voor een trein van Zevenbergen of Breda op spoor IIa het krukje in veld 1 of 6 omlegt of
b.     I voor een trein van Dordrecht op spoor I of IIa het krukje in veld 63 omlegt.

Het gele lampje dooft en het groene lampje gaat branden en de schel met langzame slag stopt met luiden, zodra de trein in zijn geheel de isolerende las nabij het overpad is overgereden.
Is een trein van Dordrecht op spoor I voor het overpad tot stilstand gekomen, dan gaat door het drukken van de drukknop "Overpad" het groene lampje weer branden, dooft het gele lampje en houdt de schel met langzame slag op te luiden indien zich geen trein op spoor II aankondigt.
Indien T of I door storing bij één van de genoemde treinbewegingen het betreffende krukje niet kan omleggen dan kondigt T de trein telefonisch aan.

Lampje Codegever.

Het lampje Codegever is normaal gedoofd.
Als dit lampje brandt met rood licht dan is de voeding voor het seinbeeld geel flikkerlicht gestoord en moet het personeel van het Seinwezen worden gewaarschuwd.
De seinen die het seinbeeld geel flikkerlicht moeten tonen kunnen dan niet uit de stand stop worden gebracht.


De emplacementstekening van Lage Zwaluwe.


Post THet emplacement in zuidelijke richting met goederentrein 4.4004 (Venlo - Rotterdam Zuid Goederenstation), bestaande uit locomotief NS 1314 en 58 wagens met links post T d.d. 15 augustus 1963.
(Foto: R. Ankersmit.


Post T stond aan de zuidzijde van het emplacement bij km. 14.605 Breda - Rotterdam, km. 0.205 Lage Zwaluwe - Essen en km. 0.205 Lage Zwaluwe - 's Hertogenbosch.

Tekening van het bedieningstoestel in post T.
(klik op de tekening voor een vergroting)Post I


Post I stond aan de noordzijde van het emplacement bij km. 15.478 Breda - Rotterdam.

Tekening van het bedieningstoestel in post I.
(klik op de tekening voor een vergroting)


Wachtpost 18De overweg in de Hoofdstraat te Zevenbergsche Hoek met wachtpost 18 d.d. 15 augustus 1963.
(Foto: R. Ankersmit)


De wachtpost 18 stond aan de zuidzijde van het emplacement bij km. 13.524 Breda - Rotterdam.
Vanuit deze post werden de twee overwegen in de Hoofdstraat bediend.


Tekening van het tableau in wachtpost 18.Treinaankondiging aan en medewerking van wachtpost 18 voor treinen naar Zevenbergen en Breda.

Indien T de desbetreffende knop drukt, treedt bij wachtpost 18 de zoemer "n. Zvb" of "n. Bd" in werking, dooft het gelijknamige groene lampje en gaat het gele lampje branden en luidt de schel met langzame slag "van of naar Zvb" of "van of naar Bd".
Wachtpost 18 sluit de betreffende overweg en drukt de knop "naar Zvb" of "naar Bd", waardoor de zoemer zwijgt.
Als de trein de isolerende las voorbij de overweg is overgereden, houdt de schel met langzame slag op met luiden, dooft het betreffende gele lampje en gaat het groene lampje weer branden.

Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven.(bestandsgrootte 569 kB).

Met ingang van 16 mei 1971 is de klassieke beveiliging te Lage Zwaluwe vervallen en is in post T Dordrecht een V - NX toestel geplaatst voor de bediening van de de beveiliging van het station Lage Zwaluwe en de overloopwissels te Willemsdorp.


Het V - NX tableau in post T Dordrecht d.d. 7 februari 1981.
(Foto: W. Vos)


     

Het V - NX tableau in post T Dordrecht d.d. 7 februari 1981.
(Foto's: W. Vos)


Voor een beschrijving van het station Breda klik hier.
Voor een beschrijving van het station Zevenbergen klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen