Blokpost Vries - ZuidlarenBlokpost Vries - Zuidlaren is een blokpost tussen de stations Assen en Onnen aan de spoorlijn Zwolle - Groningen bij km. 60.323.

Gebruikte afkortingen:

Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van het geplaatste toestel in de blokpost klik hier.

Onderstaand worden twee tijdperken van de situatie te Vries - Zuidlaren besproken.

Periode 1956 - 1976
Vanaf 18 april 1977

Periode 1956 - 1976    

Een overzicht van de situatie bij blokpost Vries - Zuidlaren in noordelijke richting d.d. 25 augustus 1960. (Foto's: R. Ankersmit)
Op de achtergrond is de blokpost zichtbaar.De passage van loc 1114 met trein no. 128 Groningen - Amsterdam CS gezien vanuit de blokpost d.d. 25 augustus 1960. (Foto: R. Ankersmit)


    

Intercity richting Groningen bij de wissels 3A en 3B (links) en de sporen richting Onnen (rechts) d.d. 16 april 1976. (Foto's: W. Vos)De seinen A en AA zijde Assen d.d. 16 april 1976. (Foto: W. Vos)De emplacementstekening van Blokpost Vries - Zuidlaren vanaf 1956 t/m 1976.
De tekening van het S & H toestel in de blokpost in de periode 1956 t/m 1976.De tekening van het S & H toestel in de post Aansluiting.


Zoals uit de emplacementstekening blijkt kon er vanaf de stations Assen en Onnnen verkeerd spoor worden gereden.
Als er verkeerd spoor moest worden gereden vanaf Assen of Onnen werd het venster in veld 12 groen gemaakt door post II te Assen.

Vanuit de post werd de Mhob aan de zuidzijde van het emplacement bediend zoals hierna is beschreven.


    

De Mhob (links) en het bedieningstoestel (rechts) d.d. 10 september 1978. (Foto's W. Vos)


Alle bedieningshandelingen staan hier beschreven.(bestandsgrootte 919 kB).


Met ingang van 1 februari 1965 is blokpost Oudemolen vervallen.
Begin

Vanaf 18 april 1977Met ingang van 18 april 1977 zijn spoor 3 en de wissels 1a/1b en de Post Aansluiting opgebroken.


De emplacementstekening van Blokpost Vries - Zuidlaren vanaf 18 april 1977.
De tekening van het S & H toestel in de blokpost vanaf 18 april 1977.
Alle bedieningshandelingen staan hier beschreven.(bestandsgrootte 600 kB).

Met ingang 8 september 1978 zijn de treinbewegingen over verkeerd spoor vervallen en zijn de wissels 3 A/B in de linksleidende en de wissels 5 A/B in de rechtsleidende stand geklemd.
De krukjes in de velden 3, 10 en 12 en de handels in de velden 3, 4, 5, 7, 8 en 10 vastgezet en daarme buiten dienst gesteld.

    

Het S & H toestel in de blokpost d.d. 10 september 1978. (Foto's W. Vos)


Met ingang van 18 september 1978 zijn de beide mechanisch bediende overwegbomen opgebroken en zijn de beide overwegen omgebouwd in AHOB's.

Met ingang van 29 september 1978 zijn de twee wisselverbindingen opgebroken en zijn de sporen een deel geworden van de vrije baan tussen Assen en Onnen en is de klassieke beveiliging vervallen.

Voor een beschrijving van de blokpost Oudemolen klik hier.
Voor een beschrijving van het station Onnen klik hier.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen