ZaltbommelHet station Zaltbommel ligt aan de spoorlijn Utrecht - 's Hertogenbosch bij km. 35.138.
Het eerste station werd geopend op 1 november 1869.
Dit stationsgebouw was een standaardtype dat in meerdere plaatsen langs de spoorlijn Utrecht - 's-Hertogenbosch werd gebouwd.
In 1984 werd dit station vervangen door een halte dichter bij het centrum van de stad, maar ook dichter bij de spoorbrug over de Waal. Om het hierdoor ontstane hoogteverschil (het station ligt bovenaan het talud naar de brug) zijn beide perrons voorzien van een lift. Overigens ligt het station op ruim 1 kilometer van het stadscentrum.Het emplacement in noordelijke richting.
(bron: www.stationsweb.nl)Het emplacement in zuidelijke richting.
(bron: www.stationsweb.nl)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: De beveiliging van het station Zaltbommel bestond uit de posten T en I.
In de beide posten waren Siemens & Halske handelinrichtingen geplaatst; voor een uitleg over de werking van deze toestellen klik hier.


De emplacementstekening van Zaltbommel.


Post T

Post T was gevestigd is het (voormalige) stationsgebouw.

Tekening van de handelinrichting in post T.


De wissels 1/2 en 3 worden electrisch bediend door het omleggen van de krukjes in de velden 7 en 13 en het drukken van het voetpedaal.
De normale stand van de krukjes 7 en 13 is schuin naar rechts, dan liggen de wissels in de normale stand.
Wanneer het krukje in de velden 7 en 13 naar rechts ligt en de handels Gr. 1/2 L, Gr. 1/2 R, Gr. 3 L of Gr. 3 R zijn omgelegd dan liggen deze wissels in de normale stand en zijn deze wissels gegrendeld.
Een omgelegd wissel wordt in de post niet aangegeven; de enige controle is het grendelen van het wissel.

Tijdens het omlopen van de steller geeft de meter het stroomverbruik aan.
Als tijdens het omlopen de zekering door brandt dan bestaat de mogelijkheid dat het wissel niet geheel is omgelopen terwijl de meter op nul staat.
De bediening van de wissels wordt onderstaand beschreven.
  1. T legt de schakelaar aan de rechterzijde van het bedieningstoestel in de juiste stand (verticaal voor de wissels 1/2 en horizontaal voor wissel 3).
  2. T drukt het pedaal waardoor het lampje "w. 1/2 of w. 3" gaat branden.
  3. Tijdens het gedrukt houden van het pedaal legt T het krukje in veld 7 of veld 13 om, waardoor het wissel omloopt en het lampje dooft.
  4. Wanneer het wissel is omgelopen en in de eindstand is gekomen, gaat het lampje weer branden.
Voor het terugleggen geldt dezelfde handelwijze.

Voordat rangeerbewegingen over de wisselverbinding 1/2 of over wissel 3 worden toegelaten, moeten deze wissels om de juiste stand worden gelegd en gegrendeld.


Post I

Post I stond aan de zuidzijde van de perrons bij km. 35.513.
De post was alleen in dienst bij treinbewegingen van of naar Hedel op of van spoor 3.

Tekening van de handelinrichting in post I.

Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven.(bestandsgrootte 770 kB).

Met ingang van 6 september 1964 is op het baanvak 's Hertogenbosch - Utrecht een relaisbeveiliging bediend vanuit de VL post te Utrecht in dienst gesteld en is de klassieke beveiliging te Zaltbommel vervallen.Het NX/CVL tableau in de VL post te Utrecht met het station Zaltbommel (links) en de enkelsporige Maasbrug (rechts) d.d. 6 oktober 1974.
(Foto W. Vos)


Voor een beschrijving van het station Hedel klik hier.
Voor een beschrijving van het station Waardenburg klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen