Zuidbroek


Het station Zuidbroek ligt aan de spoorlijn Harlingen Haven - Nieuwe Schans bij km. 102.160 ter hoogte van de aftakking naar Stadskanaal. Tevens is hier de overgang van dubbel naar enkelspoor.

    

Het stationsgebouw van Zuidbroek (links) en de sporen in westelijke richting (rechts) d.d. 7 mei 1977.
(Foto's W. Vos)


    

Het westelijke gedeelte van het emplacement (links) en de sporen in oostelijke richting (rechts) d.d. 7 mei 1977.
(Foto's W. Vos)


    

Het westelijke gedeelte van het emplacement (links) en het oostelijke gedeelte van het emplacement gezien vanuit post II (rechts) .
(Foto's W. Vos)


    

De inrijseinen zijde Scheemda en Veendam (links) en het vertrek van een trein richting Scheemda gezien vanuit post II (rechts) .
(Foto's W. Vos)


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: De beveiliging van het station Zuidbroek bestond uit de posten T, I en II.
In alle posten waren Siemens & Halske handelinrichtingen geplaatst; voor een uitleg over de werking van deze toestellen klik hier.


De emplacementstekening van Zuidbroek.Post T


    

Het bloktoestel in post T.
(Foto's: W. Vos)


De "telefooncentrale" in post T.
(Foto: W. Vos)
Tekening van het bedieningstoestel in post T.Post T is de centrale post ondergebracht in het stationsgebouw. Een post zonder handels met alleen een blokkast.
Via post T werden de opdrachten voor vertrekkende treinen en toestemmingen voor binnenkomende treinen gegeven.
Tevens gaf post T aan post II de toestemming voor het geven van het enkelspoorvenster aan Scheemda.
Hiervoor was een drukknop aangebracht op het toestel.
Voor de bediening van het overpad welke met drukknoppen plaats vond was een seinmelder geplaatst voor sein C2 zodat post T weet wanneer hij het overpad kon sluiten.
Opvallend is het aantal wekkers op het toestel voor post I. Voor de sporen II, III en 4 waren aparte wekkers. In combinatie met de wekkers van of naar Hgz kon men aangeven wat er ging gebeuren.Post I    

Het bloktoestel in post I.
(Foto's: W. Vos)
Tekening van het bedieningstoestel in post I.Post I lag aan de kant van Hoogezand - Sappemeer vlak voor de brug. Deze brug was voorheen een beweegbare brug waarbij er een handel voor de vergrendeling in het toestel zat.
Hierdoor werd vanwege de afstand en de brug het inrijsein elektrisch bediend.
De wissels 1 en 2 werden wel met trekdraden bediend welke via een met olie gevulde buis onder het water door liepen.
Post I had geen grendels maar sperren in de geleiding naar de seinen. Voor de wissels op de goederensporen waren geen grendels of sperren. Eigenlijk was post I een vrij standaard post.Post IIPost II d.d 10 april 1976.
(Foto: J.G.C. van de Meene)    

Het bloktoestel in post II.
(Foto's: W. Vos)Het bloktoestel van post II.
(Foto: W. Vos)
Tekening van het bedieningstoestel in post II.Post II was een stuk groter dan post I en daarnaast ook nog groen terwijl de rest al grijs was geschilderd. Post II was vrij standaard op twee kleine afwijkingen na.
Aan het einde van het emplacement stonden nog twee extra seinen voor elke richting één maar dit waren geen vertakkingsseinen.

    

Een detail van het bloktoestel van post II.
(Foto's: W. Vos)Een andere bijzonderheid aan het toestel was de koppelingen van de blokknopsper met het enkelspoorvenster en de blokknopsper met het voorbijgangsvenster. Om sabotage te voorkomen was de drukpen van het enkelspoorvenster geheel verstopt in een afscherming. Hierdoor moest de bijbehorende blokknopsper een stukje opgeschoven worden. Dit zelfde gold voor de blokknopsper er naast. Zo ontstond deze situatie. De blokknopsper "Toestemming" was via de as verbonden met het enkelspoorvenster. De blokknopsper van het voorbijgangsvenster kon niet via een as gekoppeld worden omdat deze al in gebruik was. Hiervoor heeft men gekozen om een plaatje aan bij de hefbomen te monteren. Dat laatste is ook het meeste gebruikelijke.
De blokknopsper "Toest. v. P T" werd bediend door post T. Dit was op de gehele spoorlijn gebruikelijk en ook terug te vinden op de toestellen van Winschoten en Nieuwe Schans.

Brugpost WildervanckkanaalDe brug over het Wildervanckkanaal d.d. 7 mei 1977.
(Foto: W. Vos)
Tekening van het bedieningspaneel in de brugpost.Even buiten Zuidbroek lag richting Scheemda de beweegbare brug over het Wildervanckkanaal.
Deze brug was beveiligd met afstandsseinen welke bij het naderen van een trein bij vergrendelde brug automatisch uit de stand stop kwamen.
De brug was normaal vergrendeld en er was ter plaatse een brugpostje voor het bedienen van de brug.
Er was een paneel aanwezig voor de signalering en vergrendelingen. Voor het openen van de brug mocht er geen trein in de buurt zijn.
Om dit te kunnen controleren waren er geïsoleerde sporen. Deze stuurden tevens de brugseinen aan.
Wanneer de sleutel van de brug kon worden uitgenomen brandde er een groene lamp op het paneel. Bij de komst van een trein was deze gedoofd en brandde tevens de gele lamp "Trein van Zb of Sda".
Verder kon de seinverlichting van de armseinen welke elektrisch was in of uitgeschakeld worden.
De rest van de brugbeveiliging was via sloten standaard uitgevoerd net als de aanwezigheid van de bijbehorende afsluitlantaarns welke gekoppeld waren aan de brugsloten en grendels.

Met ingang van 8 april 1989 is de klassieke beveiliging vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de NX/CVL beveiliging bediend vanuit Groningen.

Voor een beschrijving van het station Hoogezand - Sappemeer klik hier.
Voor een beschrijving van het station Scheemda klik hier.
Voor een beschrijving van het station Veendam klik hier.

In het stationsgebouw is na een grondige verbouwing waarbij het stationsgebouw in de oorspronkelijke staat is teruggebracht het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum gevestigd.
Voor meer informatie over dit museum klik hier.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen