WestwoudHet station Westwoud lag aan de spoorlijn Hoorn - Enkhuizen bij km. 39.415.

     

Het emplacement in westelijke richting (links) en in oostelijke richting (rechts) d.d. 13 november 1961.
De beide foto's zijn gemaakt vanaf de inrijbordessen.
(Foto's: R. Ankersmit)De overweg in de Zuidbroekerstraatweg gezien in oostelijke richting d.d. 13 november 1961.
Deze op afstand bediende overweg is nog voorzien van draaibare stoplantaarns, die enige tijd voor het sluiten van de bomen werden gedraaid.
(Foto: R. Ankersmit)


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Het overleg tussen de stations Hoorn en Westwoud omtrent de wisseling van het enkelspoorvenster geschiedt telefonisch.

In post T was een HSM Handelinrichting geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel in post T klik hier.


De emplacementstekening van Westwoud.


Post TTekening van het HSM toestel in post T.


De overweg in de Zuidbroekerstraatweg wordt bediend vanaf het perron m.b.v. een windwerk; deze overweg was niet in de beveiliging opgenomen.

De schel "v./ n. Hks" gaat luiden als het wissel 4 wordt bereden.

Mechanische spoorbezettingscontrole.

Nadat een trein op één van de sporen I of II is binnengereden en het inrijsein in de stand "stop" is teruggebracht, blijft het handel van het inrijsein voor dat spoor aan de andere zijde van het station vastliggen.
Dit handel wordt eerst vrij, nadat het handel voor het uitrijsein aan die zijde van het station is omgelegd en weer in de normale stand is teruggebracht.
Achter de handels van de inrijseinen is een haak aangebracht. Door hieraan te trekken wordt het bedienen van het uitrijsein nagebootst en de trekker voor aankomst weer vrijgemaakt wat alleen mag geschieden wanneer de trein het spoor heeft verlaten en de trekker niet door het bedienen van het bovenbedoelde uitrijsein vrij is geworden.

Alle bijzonderheden en bedieningshandelingen worden hier beschreven. (bestandsgrootte 236 kB)

Met ingang van 22 juni 1966 is de klassieke beveiliging te Westwoud vervallen omdat dit station is opgeheven.

Voor een beschrijving van de blokpost Blokker klik hier.
Voor een beschrijving van het station Hoogkarspel klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen