WeertWeert ligt aan de spoorlijn Neerpelt - Rheydt als onderdeel van de IJzeren Rijn. Later in 1914 kreeg Weert een flinke verbouwing waardoor het hoger kwam te liggen met een nieuw emplacement, station en beveiliging met nieuwe seinhuizen. Dit ook vanwege de komst van een nieuwe spoorlijn naar Eindhoven. Ten noorden van Weert lag eerst een draaibrug welke bij de verbouwing vervangen is door een viertal vaste hoger gelegen bruggen over het kanaal. Vanaf de grote verbouwing zijn er weinig wijzigingen geweest. De grootste tot het einde van de klassieke beveiliging waren herstel van de oorlogsschade aan de vier bruggen. (twee nieuwe bleven over) en het opheffen van het locomotieven depot. Vlak voor de komst van de CVL-beveiliging is het emplacement nog vereenvoudigd maar behield vele kenmerken tot op de dag van vandaag.
Het grote emplacement voorzien van een grote los- en laadweg en een goederenloods was vooral belangrijk vanwege de lijn naar Budel en de spooraansluitingen in Heeze en Maarheeze. Met het verliezen van de diverse aansluitingen werd een groot deel van het emplacement overbodig. Toch ligt een groot gedeelte er nog steeds.
De klassieke beveiliging is vervallen in 1965. Toen werd Weert bediend vanuit de CVL post in Eindhoven met het tableau waar de lijn Eindhoven-Weert waarvan ook Heeze Maarheeze en Geldrop bediend werden. Tegenwoordig bedient Maastricht de seinen en wissels in Weert.

Nog een klein weetje: De sporen 19 t/m 23 zijn overblijfselen van het oude emplacement van voor 1914. Hier lagen enkele bedrijven. Tegenwoordig is dit de P&R parkeerplaats. De aansluiting verdween in 1975.

De beveiliging was uitgevoerd volgens het Staatsspoor principe met rood-witte seinpalen voor trein- en rangeerbewegingen binnen het station. De blokseinen C en G gaven toegang tot de vrije baan. Rangeerbewegingen ging dus beveiligd over het emplacement en kwamen niet verder dan de blokseinen. Elke belangrijke rijweg werd ingesteld en gezekerd door een krukje. Alleen de rijwegen waarbij gebruik werd gemaakt van een rangeerstoplantaarn (vaantje) of een rangeerpaallantaarn (rouwbrief) werden niet gezekerd door een krukje. Daar stond dan ook geen rood-witte seinpaal. Verder waren zowel grendels als sperren gebruikt voor beveiliging van de wissels. Het kon dus vanwege de rood-witte seinpalen best voorkomen dat rangeerbewegingen over vergrendelde wissel reden.
Dit is bij het gebruik van rangeerstoplantaarns (vaantjes) en rangeerpaallantaarns (rouwbrieven) niet het geval en zelfs verboden. (dit omdat er fouten kunnen worden gemaakt en vergrendelde wissels die verkeerd bereden worden voertuigen laten ontsporen.)


De voormalige locloods met nog één spoor in gebruik d.d. 11 februari 1983.
(Foto: Roelof Hamoen)


    

Het emplacement van Weert in oostelijke richting vanuit post I (links) en het emplacement van Weert in oostelijke richting met post I (rechts) d.d. 12 augustus 1964.
(Foto's: R. Ankersmit)


    

Het inrijsein van Weert zijde Maarheeze met de "koeienkop" (links) en drie snelheidsborden op één paal (rechts) d.d. 12 augustus 1964.
(Foto's: R. Ankersmit)

      Het inrijsein en voorsein (boven) van Weert vanuit Maarheeze is in de laatste jaren sterk vereenvoudigd. Vermoedelijk was het bordes slecht. De koeienkop (richtingaanwijzer) is namelijk van de jaren vijftig. Vanwege de aanwezigheid van de borden was dit wel een uniek sein. Koeienkoppen in combinatie met een armsein waren niet zeldzaam maar meestal niet als inrijsen.

Ook aan het inrijsein en voorsein (onder) aan de kant van Baexem kwamen toen borden maar het bleef wel een volledig bordes.

De borden aan het sein zijn later aangebracht dan de situatie in dit artikel beschreven.

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van de geplaatste toestellen klik hier.De emplacementstekening van Weert.
Post T

Tekening van het bedieningstoestel in post T.
(Klik op de tekening voor een vergroting)Post T bevond zich op het middenperron onder de kap aan de zijde Baexem. (De kap is later ingekort. Nu is er een bloemenperkje). Post T was qua toestel gelijk aan post I. Alleen op post T zat de treindienstleider die de leiding had. Vanwege de afmetingen van het toestel zullen er ook één of twee seinhuiswachters bij gezeten hebben. Post T was standaard uitgevoerd. Hieronder enkele bijzonderheden:


Post I

Tekening van het bedieningstoestel in post I.
(Klik op de tekening voor een vergroting)Post I bevond zich nabij een bruggetje bij het begin van de sporenbundel. Ook post I was vrij standaard. Ook hier waren enkele bijzonderheden:
Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven. (bestandsgrootte 2.8 mB).

Met ingang 13 juni 1965 is de klassieke beveiliging te Weert vervallen is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de CVL beveiliging bediend vanuit Eindhoven.

Voor een beschrijving van het station Maarheeze klik hier.
Voor een beschrijving van de blokpost 75 klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen