WinsumHet station Winsum ligt aan de op 16 augustus 1893 geopende spoorlijn Groningen ľ Roodeschool bij km. 4.591.

Deze spoorlijn werd vanaf Sauwerd aangelegd door de Groninger Locaalspoorweg-Maatschappij en geŰxploiteerd door de Staatspoorwegen, die de exploitatie op 1 januari 1938 overdroegen aan de Nederlandse Spoorwegen.

Het oorspronkelijke stationsgebouw is in 1973 gesloopt.

Vanaf 1922 takte ten noorden van Winsum de spoorlijn naar Zoutkamp af, maar die lijn werd in 1938 gesloten voor reizigersvervoer en in 1942 opgebroken op last van de Duitse bezetters.


Het emplacement in noordelijke richting met het op spoor 1 binnenkomende treinstel NS DE2 74 als trein 3869 (Roodeschool - Groningen) d.d. 23 augustus 1960.
(Foto: R. Ankersmit)Het emplacement in zuidelijke richting links buurtgoederentrein 5105, bestaande uit locomotief NS 2410 en vijf wagens
en rechts treinstel NS DE2 65 en motorrijtuig DE1 32 als trein 3876 (Groningen - Roodeschool) d.d. 1 augustus 1959.
(Foto: R. Ankersmit)De noordzijde van het emplacement in zuidelijke richting met op de voorgrond de spoorbrug over het Winsumerdiep d.d. 23 augustus 1963.
Links staan platte wagens met laadkisten, een soort voorlopers van de container, die gemakkelijk op en van speciale vrachtauto's geladen konden worden.
(Foto: R. Ankersmit)De spooraansluiting van de firma Schut met op de voorgrond het wissel 19 d.d. 1 augustus 1959.
(Foto: R. Ankersmit)Het baanvak Winsum - Baflo d.d. 23 augustus 1963 met de voormalige splitsing van de lijnen naar Baflo en Zoutkamp, waarvan het baanlichaam (afbuigend naar links) nog te zien is.
(Foto: R. Ankersmit)Het dieselelektrische treinstel NS DE2 69 is op 17 maart 1965 gestopt om een reiziger te laten uitstappen.
(Foto: J.C. de Jongh)De zuidzijde van het emplacement met de wissels 1 en 2 d.d. 23 augustus 1960.
(Foto: R. Ankersmit)

.


De emplacementstekening van Winsum.

Gebruikte afkortingen:

Blokstelsels: In post T was een Siemens & Halske handelinrichting geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier.

Post TTekening van de handelinrichting in post T en de windwerken voor de overwegbediening op het perron.


Bediening van de halve-overwegbomen in de overweg Onder den Damsterweg De overweg in de Trekweg is m.i.v. 21 september 1965 voorzien van 1 stel elektrisch bediende overwegbomen die worden bediend d.m.v. van drukknopbediening op het perron en het windwerk is toen vervallen;
deze overwegbomen moeten gesloten zijn alvorens een sein voor een beweging over de overweg kan worden bediend.

Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven (bestandsgrootte 921 kB).

C.R.V.L. beveiliging

In Winsum was m.i.v. 29 oktober 1967 sprake van een proefbedrijf voor de CRVL.
Het blokstelsel A werd buiten bedrijf gesteld, alle seinen waren buiten dienst gesteld en waren voorzien van vierkante platen.
Bij de beide inrijseinen werd werd een wisselstandaanwijzer tevens blokbord geplaatst.
Bij het proefbedrijf voor de CRVL waren tot de definitieve indienststelling de posten, behalve die van Warffum en Roodeschool, nog bezet om de wissels te bedienen voor vertrekkende treinen omdat deze nog niet waren voorzien van veerwissels.

Tijdens het proefbedrijf van de CRVL - verkeersleiding was de verkeersleiding op de verdieping van station Usquert gevestigd. Bij de definitieve invoering verhuisde de verkeersleiding naar het Hoofdstation te Groningen.
Later zijn alle posten definitief vervallen en zijn alle armseinen vervangen door speciale lichtseinen.

Voor een uitgebreide uitleg over de Radioverkeersleiding (CRVL) klik hier.

Met ingang van 19 september 1983 is de CRVL beveiliging op het baanvak Sauwerd - Roodeschool vervallen en is de beveiliging van dit baanvak een onderdeel geworden van de NX - CVL beveiliging bediend vanuit Groningen.

    

Het V-CVL tableau in de VL post te Groningen d.d. 15 april 1984.
(Foto's: W. Vos)

Voor een beschrijving van het station Baflo klik hier.
Voor een beschrijving van het station Sauwerd klik hier.
Terug naar Home Terug naar seinhuizen