Blok- en brugpost de WijmertsBlok- en brugpost de Wijmerts was een blok- en brugpost net buiten Sneek aan de spoorlijn Leeuwarden - Stavoren bij km. 25.668.


De brug met een trein Leeuwarden - Stavoren.
(Foto: J.G.C. van de Meene)De draaibrug over de Wijmerts bij Nijesyl ten westen van IJlst, met motorrijtuig NS 47 op weg naar Staveren d.d. 21 augustus 1958.
Midden op de brug het waarschuwingssein voor de scheepvaart met de neergestreken rood-witte bal, ten teken dat de doorvaart gestremd is.
(Foto: R. Ankersmit)


Het voormalige station IJlst, bij km 25,4 gezien in de richting van Sneek, met op de voorgrond wissel 1 naar het losspoor d.d. 3 april 1958.
Links halverwege de fotograaf en het armsein is het trekdraadslot zichtbaar, waar eerst een sleutel moet worden uitgenomen om de aansluiting te bedienen. Het armsein (brugsein van de Wymertsbrug) kan dan niet meer worden bediend. De vrijgekomen sleutel moet in het grendel van het stopontspoorblok (rechts op dezelfde hoogte als het trekdraadslot) worden gestoken.
Als dan het blok is omgelegd, komt de sleutel vrij voor het wisselslot. (Na de invoering van het blokstelsel C in 1960 werden de sleutels voortaan meegenomen uit Sneek en verviel het slot in de trekdraad.)
(Foto: R. Ankersmit)


Gebruikte afkortingen: (Frysk) Blokstelsel: Voor een uitleg over de werking van het geplaatste toestel in de brugpost klik hier.


De situatietekening bij blok- en brugpost de Wijmerts .


Post T
Tekening van het bedieningstoestel in de brugpost en het lage handeltoestel voor de bediening van de seinen A/Av.


Blok- en brugpost de Wijmerts was een gecombineerde blok- en brugpost. En bloksein was bedienbaar vanuit de post, het andere vanaf de overkant via een handelstoeltje op het landhoofd. Via een sleutel was er een koppeling tussen het bloktoestel en het handelstoeltje. De brug zelf was vergrendeld door middel van een bruggrendel bedienbaar vanuit het toestel.
De blokpost was voorzien van blokstelsel C. (enkelspoor met tussenposten). Het enkelspoorvenster is alleen aanwezig op de posten in Sneek en Workum aan de beide einden van de vrije baan. Tevens was het een open blokstelsel wat te zien is aan het vrij (wit) zijn van de blokvensters. (zie pijl naast het glaasje.)
De blokpost was betrokken bij de bediening van de spooraansluitingen te IJlst en Oudega; dit was noodzakelijk in verband het aanwezige blokstelsel C tussen Sneek en Workum.
Deze bediening vond plaats vanuit het station Sneek. De te verrichten handelingen in worden hieronder besproken.
  1. Het rangeerdeel wordt per telefoon door Sneek aangekondigd aan de blok- en brugpost de Wijmerts;
  2. het venster "Blok n. Wk" moet wit zijn;
  3. Blok- en brugpost de Wijmerts maakt venster 6 (Toest. v. of n. aansl. IJt en Odg) vrij (wordt wit);
  4. als het rangeerdeel in Oudega is opgesloten, dan wel in Sneek is teruggekeerd, maakt Sneek het venster 6 (Toest. v. of n. aansl. IJt en Odg) weer vrij (wordt rood);
  5. voor deze rangeerdelen worden de seinen A resp. B normaal bediend.
Alle bedieningshandelingen en bijzonderheden worden hier beschreven. (bestandsgrootte 116 kB).

Voor een beschrijving van het station Sneek klik hier.
Voor een beschrijving van het station Workum klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen