Blok- en brugpost Wantijbrug en post I Dordrecht


     

Blok en brugpost Wantijbrug was een brug- en blokpost aan de lijn Dordrecht = Geldermalsen ter hoogte van de kruising met het riviertje Beneden - Merwede.
In de jaren zeventig is de lijn geŽlectrificeerd. In de jaren tachtig werd de klassieke beveiliging omgebouwd tot NX beveiliging met automatisch blokstelsel. Zowel de blok en brugpost Wantijbrug als post I te Dordrecht kwamen toen te vervallen.
Doordat zowel post I Dordrecht als de blok en brugpost Wantijbrug nauw met elkaar verbonden waren worden deze gezamelijk besproken.

     

De brug over de Beneden - Merwede (links) en de post met het spoor richting Dordrecht (rechts) d.d. 21 augustus 1981.
(Foto's: W. Vos)


Gebruikte afkortingen: Blokstelsel: Voor een uitleg over de werking over de geplaatste blokkasten in de posten klik hier.


De situatietekening van bij de blok- en brugpost Wantijbrug en Post I Dordrecht.

Blok- en brugpost Wantijbrug     

De blokkast in de blok- en brugpost Wantijbrug d.d. 21 augustus 1981.
(Foto: W. Vos)Details van de apparatuur in de blok- en brugpost Wantijbrug d.d. 21 augustus 1981.
(Foto: W. Vos)
Links de sleutelvergendelkast voor de brug en rechts knoppen en lampje voor de uitschakeling van de post.Tekening van de blokkast in de blok- en brugpost Wantijbrug.Blok- en brugpost Wantijbrug had een aantal bijzonderheden.

Hoewel het mogelijk was heeft men toch alle buitenapparatuur niet bedienbaar vanuit de post gemaakt maar door middel van sleutels uit het toestel bedienbaar buiten de post zoals op de foto van de post te zien is.
Duidelijk zichtbaar is het handeltoestel van het bloksein uit de richting Dordrecht.
Aan de andere kant van de brug stond nog zo'n handeltoestel voor het bloksein uit de richting Sliedrecht. De sleutels konden uit de diverse sleutelrelaiskastjes worden gehaald. Voor een veilige doorkomst moest minimaal de sleutel van de brug in het relaiskastje zitten. De linkse 2 waren voor de blok/brugseinen. Daarnaast zat de brugsleutel waarnaast het kastje voor de spooraansluiting "De Staart".

Tussen Dordrecht en Sliedrecht was het baanvak voorzien van blokstelsel C met tussenpost Wantijbrug. Dat hield in dat bij Wantijbrug zich op het toestel geen enkelspoorvensters bevonden; de enkelspoorvensters bevonden zich alleen op de eindstations Sliedrecht en Dordrecht.

     

De lage handelinrichtingen voor de bediening van de twee blokseinen d.d. 21 augustus 1981.
(Foto's: W. Vos)De afluitlantaarn voor de brug d.d. 21 augustus 1981.
(Foto: W. Vos)

Aansluiting "De Staart"

Voor de aansluiting "De Staart" was een bijzondere situatie gemaakt.
Om naar de aansluiting te rijden was er de normale procedure. Men kreeg de sleutel mee om het handwissel en de ontspoortong te bedienen. Sloot men de trein op in de aansluiting dan deed men ter plaatse de sleutel in het toestel en gaf men een venster aan de blok- en brugpost Wantijbrug. Vermoedelijk kwam het blokstelsel weer in de normale stand wanneer het venster "Trein op aansluiting" bediend werd. Daarna was normaal treinverkeer mogelijk.
Moest de trein terug van de aansluiting dan was de situatie anders. Nu komt er de medewerking van post I te Dordrecht er bij. Deze heeft een venter "Trein van aansluiting". Dit venster is voor treinen van de aansluiting "De Staart" naar Dordrecht met blokstelsel. Normaal kan een trein bij blokstelsel C alleen eindigen bij de eindstations maar in dit geval zorgde het extra venster dat er via de aansluiting er treinen onderweg konden eindigen.


Het rangeerdeel wacht op de trein uit de richting Sliedrecht d.d. 21 augustus 1981.
(Foto: W. Vos)Het bloktoestel bij de aansluiting "De Staart" d.d. 21 augustus 1981.
(Foto: W. Vos)
Tekening van het bedieningstoestel bij de aansluiting "De Staart".Alle bedieningshandelingen in de blok- en brugpost Wantijbrug staan hier beschreven.(bestandsgrootte 199 kB).

Dordrecht post I

De blokkast in post I Dordrecht d.d 7 juni 1975.
(Foto: W. Vos)
Tekening van de blokkast in post I Dordrecht.
Het gedeelte van het NX-toestel van post T te Dordrecht d.d. 7 februari 1981.
Zichtbaar zijn de knoppen voor de toestemmingen met post I. (rond de enkelsporige lijn naar Sliedrecht).
(Foto: W. Vos)Dordrecht was een bijzondere situatie. Naast post T waar een NX-beveiliging in gebruik was er nog post I aanwezig voor de blokbeveiliging met vensters naar Wantijbrug en Sliedrecht.
In post I werd ook de overweg in de Dubbeldamseweg bediend.
Post I bediende geen wissels en seinen maar was alleen voor de koppeling van het blokstelsel C met de NX-beveiliging.
Post I kon alleen het enkelspoorvenster geven aan Sliedrecht als post T daar toestemming voor gaf d.m.v. een gelijkstroomvenster in veld 4.
Verder was er een extra venster naar Wantijbrug t.b.v. de aansluiting "De Staart".
Wat ook speciaal was dat zowel de blok- en brugpost Wantijbrug als post I Dordrecht een set sleutels hadden voor de aansluiting "De Staart".

Alle bedieningshandelingen in post I Dordrecht staan hier beschreven.(bestandsgrootte 119 kB).

Voor een beschrijving van het station Sliedrecht klik hier.
Voor een beschrijving van de NX - beveiliging van het station Dordrecht klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen