Wijlré - GulpenHet station Wijlré - Gulpen werd geopend op 23 oktober 1853 als station aan de spoorlijn Aken - Maastricht. Het oorspronkelijke stationsgebouw, daterend uit 1853, werd in 1959 gesloopt om plaats te maken voor een kleiner gebouw van het standaardtype Vierlingsbeek.
Bij de sluiting van het traject Station Kerkrade Centrum - Simpelveld op 29 mei 1988 werd ook dit station gesloten. Sinds 1995 maakt het station deel uit van het traject van de Miljoenenlijn van de ZLSM.


Het stationsgebouw van Wijlré - Gulpen.
(bron: www.stationsweb.nl)


      

De sporen richting Schin op Geul (links) en het emplacement in oostelijke richting (rechts) d.d. 27 december 1978.
(Foto's: W. Vos)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: De beveiliging van Wijlré - Gulpen bestond uit de posten T en I.
Post T was gevestigd in het stationsgebouw en post I stond aan de oostzijde van het emplacement.

In de twee posten was een Siemens & Halske handelinrichting geplaatst; voor een uitleg over de werking van deze toestellen klik hier.

De voorseinen Av en Dv waren voorzien van een trapeziumbord (sein SR 322).
De betekenis van dit sein luidt:

      

De inrijvoorseinen Av (links) en Dv (rechts).
De linker foto is gemaakt op 19 maart 1988 door W. Vos en de rechter foto op 22 augustus 1984 door J.G.C. van de Meene.De emplacementstekening van Wijlré - Gulpen.Post T      

Het toestel in post T d.d. 27 december 1978.
(Foto's: W. Vos)
Tekening van het bedieningstoestel in post T.Post I      

Het oostelijke gedeelte van het emplacement met post I.
De linker foto is gemaakt op 27 december 1978 door W. Vos en de rechter foto op 22 augustus 1984 door J.G.C. van de Meene.
Het toestel in post I d.d. 27 december 1978.
(Foto: W. Vos)
Tekening van het bedieningstoestel in post I.Met ingang van 26 februari 1986 is de beveiliging op het baanvak Maastricht - Voerendaal omgebouwd in een NX-CVL beveiliging bediend vanuit Maastricht.
Als gevolg van deze ombouw is het blokstelsel III op het baanvak Wijlré - Gulpen - Schin op Geul vervallen en is op dit baanvak automatisch blokstelsel voor dubbelspoor rijden in dienst gesteld.
Bij km. 19.153 is een automatisch werkend lichtsein 825 geplaatst.
Het toestel in post T werd op grond van deze wijziging aangepast; zo verdwijnen de vensters Ontbl. Sog en Voorbijg. bij Sog en werden een aantal signaleringslampjes en een schel voor treinaankondiging voor treinen uit Schin op Geul aangebracht.


De emplacementstekening van Wijlré - Gulpen na de wijzigingen d.d. 26 februari 1986.Post T


      

Het toestel in post T d.d. 19 maart 1988.
(Foto's: W. Vos)Tekening van het bedieningstoestel in post T na de wijzigingen d.d. 26 februari 1986.Vooruitlopend op de wijzigingen d.d. 27 mei 1988 is spoor 1 buiten dienst gesteld en zijn de wissels 1, 2, 8, 9 A/B en 10 geklemd.

      

De oostzijde van het emplacement d.d. 19 maart 1988.
Het sein B1 is afgekruist.
(Foto's: W. Vos)Het geklemde wissel 2 d.d. 19 maart 1988.
(Foto: W. Vos)


      

Het toestel in post I d.d. 19 maart 1988.
(Foto's: W. Vos)Tekening van het bedieningstoestel in post I.


Met ingang van 27 mei 1988 zijn de onderstaande wijzigingen aangebracht in de beveiliging van Wijlré - Gulpen:

De emplacementstekening van Wijlré - Gulpen na de wijzigingen d.d. 27 mei 1988.Post T      

Het toestel in post T na de wijzigingen d.d. 27 mei 1988.
(Foto's: W. Vos)
Tekening van het bedieningstoestel in post T na de wijzigingen d.d. 27 mei 1988.


Voor een beschrijving van het station Schin op Geul klik hier.
Voor een beschrijving van het station Simpelveld klik hier.

ZLSM


Met ingang van 31 mei 1992 kwam er een einde aan de reguliere treindienst tussen Maastricht en Aken.
In april 1995 startte de treindienst van de ZLSM tussen Schin op Geul en Kerkrade Centrum. In september van hetzelfde jaar werd de lijn geopend door Mr. Pieter van Vollenhoven.
Later is men ook gaan rijden naar Vetschau (vanaf 2000) en Heerlen (2004 t/m 2006). Vanaf april 2007 is de treindienst verlengd van Schin op Geul naar Valkenburg.
Op het baanvak naar Vetschau rijden uitsluitend railbussen, op de overige baanvakken stoomtreinen en railbussen.
De railbussen mogen niet op het baanvak Schin op Geul - Valkenburg rijden.

In 2008 kwam ook de klassieke beveiliging in Wijlré - Gulpen gereed. De post bevindt zich in het stationsgebouw en is ingericht als kruisingsstation, waar beveiligd gekruist kan worden. Vanuit Wijlré - Gulpen is de lijn tot Schin op Geul dubbelsporig, i.v.m. de slechte toestand van het noordelijke hoofdspoor wordt alleen het linkerspoor bereden voor beide richtingen.
Met het in dienst komen van de post in Wijlré - Gulpen is er voor het eerst sinds 1992 weer een handbediend blokstelsel, blokstelsel A, gebouwd 1913, in bedrijf in Nederland en wel tussen Wijlré - Gulpen en Simpelveld.
Alle wissels (m.u.v. de geklemde wissels) en seinen zijn bedienbaar.

Post T Wijlré - Gulpen is uitschakelbaar op post T Simpelveld. De dienstdoende treindienstleider aldaar kan het blokstelsel dan in Simpelveld simuleren.


De emplacementstekening van Wijlré - Gulpen na de aanpassingen door de ZLSM.Post T


      

Het toestel in post T d.d. 15 mei 2011.
(Foto's: W. Vos)Het bedieningstoestel voor de overweg in de Elkenraderweg d.d. 15 mei 2011.
(Foto: W. Vos)Tekening van het bedieningstoestel in post T.


Omdat er geen koppeling met de beveiliging van Schin op Geul aanwezig is wordt het blokstelsel richting Schin op Geul gesimuleerd; de vensters in de velden 11 en 12 worden vrijgemaakt door het bedienen van het venster in veld 6 of 9.
De te verrichten handelingen worden hier beschreven. (bestandsgrootte 145 kB)
De overweg in de Elkenraderweg is in de beveiliging opgenomen.

De overweg in de Elkenraderweg is ook ter plaatse bedienbaar; hiertoe is bij de overweg een bedieningskastje geplaatst.

      

Het bedieningskastje bij de overweg in de Elkenraderweg d.d. 20 maart 2011.
(Foto's: P.P. van Birgelen)


In december 2012 kwam de ZLSM in acute liquiditeitsproblemen, die voorlopig konden worden afgewend door leningen van de provincie Limburg en lokale overheden.
In november 2013 besloot de provincie Limburg, in ruil voor overname van de infrastructuur (het spoor, de overwegen en de gebouwen), een bedrag van 3,5 miljoen euro uit te trekken. Samen met de 1,5 miljoen euro die de aanliggende gemeenten, Valkenburg, Simpelveld, Kerkrade en Gulpen - Wittem bijdragen, is er nu 5 miljoen euro beschikbaar voor het doen van de noodzakelijke investeringen in het dure onderhoud aan de infrastructuur.
Op 12 december 2013 vond de officiële overdracht plaats van de infrastructuur aan de vijf betrokken overheden.

Eén van de eerste projecten die in het kader van het onderhoud van de infrastructuur werden uitgevoerd was de sanering van het emplacement te Wijlré - Gulpen.
Bij deze sanering is het westelijke gedeelte van het emplacement ingrijpend gewijzigd.
In de toekomst zal er ook een uitrijsein C1 op de plaats van het huidige S-bord worden geplaatst.


De sporen richting Schin op Geul d.d. 12 juni 2016.
(Foto: W. Vos)


      

Het geklemde handwissel bij de overgang op dubbelspoor (links) en het spoor in oostelijke richting (rechts) d.d. 12 juni 2016.
(Foto's: W. Vos)


      

Het (ongewijzigde) oostelijk gedeelte van het emplacement d.d. 12 juni 2016.
(Foto's: W. Vos)


Met ingang van 20 januari 2018 is een uitrijsein B2 geplaatst langs spoor II; dit sein wordt electrisch bediend vanuit de handelinrichting in post T.
Van maandag 29 oktober tot en met vrijdag 30 november 2018 is een groot deel van het Miljoenenlijn-spoor vernieuwd.
Spoorwegbouwbedrijf Swietelsky Rail Benelux B.V. heeft in opdracht van de Provincie Limburg werkzaamheden uitgevoerd tussen Simpelveld en Schin op Geul,
waarbij de nadruk met name zal liggen op het tracé tussen het station Simpelveld en het station Eys-Wittem.
In grote lijnen bestaat het werk uit:
      

Het oostelijk gedeelte van het emplacement d.d. 17 juli 2019.
(Foto's: W. Vos)


      

Het oostelijk gedeelte van het emplacement met de seinen B2 (links) en B1 (rechts) d.d. 17 juli 2019.
(Foto's: W. Vos)


      

De electrische seinsteller van het sein B2 d.d. 17 juli 2019.
(Foto's: W. Vos)
De emplacementstekening van Wijlré - Gulpen na de sanering.


Post T


      


      

Het interieur van post T Wijlré - Gulpen d.d. 2 juli 2016.
(Foto's: P.P. van Birgelen)Tekening van het bedieningstoestel in post T.


Omdat er geen koppeling met de beveiliging van Schin op Geul aanwezig is wordt het blokstelsel richting Schin op Geul gesimuleerd; de vensters in de velden 11 en 12 worden vrijgemaakt door het bedienen van het venster in veld 6 of 9.
Het sein C1 is nog niet geplaatst; vooruitlopend op de plaatsing van dit sein is het handel reeds in het toestel aangebracht.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen