WarffumHet station Warffum is gelegen aan de op 16 augustus 1893 geopende spoorlijn Groningen Roodeschool bij km. 12.849.
De lijn naar Roodeschool werd vanaf Sauwerd aangelegd door de Groninger Locaalspoorweg-Maatschappij.
Het oude stationsgebouw is in 1971 afgebroken en vervangen door een abri.


Het stationsgebouw van Warffum d.d. 23 augustus 1960.
(Foto: R. Ankersmit)De noordoostzijde van het emplacement Warffum met op de achtergrond het stationsgebouw d.d. 23 augustus 1960.
Op de voorgrond het wissel 3, dat is voorzien van een druklat (om te voorkomen dat het voortijdig wordt omgelegd) en een wisselsper (waardoor het inrijsein alleen uit de stand stop kan worden gebracht als het wissel in de eindstand ligt).
(Foto: R. Ankersmit)
De emplacementstekening van Warffum.

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In en bij post T was een blokkast, een Alkmaarse Handelinrichting en een Hoge Handelinrichting geplaatst; voor een uitleg over de werking van de blokkast klik hier (bestandsgrootte 5,29 kB)
en voor een uitleg over de werking van de Alkmaarse Handelinrichting en de Hoge Handelinrichting klik hier (bestandsgrootte 11,2 kB).

Post TTekening van de toestellen in en bij post T.
V.l.n.r. de blokkast, de Alkmaarse Handelinrichting en de Hoge Handelinrichting.


De wissels 1 en 3 waren voorzien van een wisselsper en een druklat.
In de trekdraden van de seinen A1,2 en B1,2 was een trekdraadversperring aanwezig, waardoor deze seinen niet gelijktijdig uit de stand stop kunnen worden gebracht; hetzelfde is het geval met de seinen C1,2 en D1,2.

De uitrijseinen B1-2 en C1-2 waren uitgerust met een onveiligvaller en komen na de passage van een trein dus weer in de stand stop.

Warffum was een station dat lange tijd een eenvoudige beveiliging kende. Deze was voornamelijk op het perron geplaatst en is in de loop der jaren steeds verder uitgebreid.
Voor de indienststelling van het blokstelsel waren alleen inrijseinen geplaatst welke werden bediend door de Alkmaarse handelinrichting. Na de indienststelling van het blokstelsel zijn de beide uitrijseinen geplaatst welke werden bediend door de Hoge handelinrichting.
Toen er nog geen blokstelsel in dienst was waren de inrijseinen vrij bedienbaar mits het wissel correct lag (controle via een draadsper). Het vertrek werd geregeld na overleg via de treintelegraaf en daarna via de bloktelefoon toestemming was gevraagd.
Het inrijsein D1,2 had ook een koppeling met de spooraansluiting van de losweg via een sleutel in het toestel.
Met de komst van een blokstelsel met tweemaal blokstelsel A kwamen er diverse electrisch koppelingen tussen de blokkast en de handelinrichtingen.

Radioverkeersleiding (CRVL)

In Warffum was m.i.v. 29 oktober 1967 sprake van een proefbedrijf voor de CRVL. Bij het proefbedrijf CRVL waren tot de definitieve indienststelling de posten, behalve die van Warffum en Roodeschool, nog bezet om de wissels te bedienen voor vertrekkende treinen omdat deze nog niet waren voorzien van veerwissels. Wel was het blokstelsel buiten bedrijf gesteld en zijn de seinen voorzien van vierkante platen.
Op de overige stations werden gedurende het proefbedrijf nog geen klapwissels met voorzieningen aangebracht, maar werd wel de klassieke beveiliging buiten dienst gesteld. Er bleef tot aan de definitieve invoering van de CRVL personeel op de stations (behalve Roodeschool) om de wissels te bedienen. Nadat de machinist van de trein een code op de claxon had gegeven werd door een plaatselijke beambte het wissel in de juiste stand gelegd. De in- en uitrijseinen dienden als wisselstandsein. De vleugels van de seinen waren afgedekt met vierkante platen en het groene glas was vervangen door een blauw. Deze situatie duurde tot 19 september 1969 toen als laatste het station Uithuizermeeden werd omgebouwd voor de CRVL.

Kort daarna werden alle stations, op Baflo na, gesloopt.
Later zijn alle posten definitief vervallen en zijn alle armseinen vervangen door speciale lichtseinen.

Voor een uitleg over de Radioverkeersleiding (CRVL) klik hier.


Het buitendienst gestelde inrijsein A1,2 zijde Baflo d.d. 5 november 1967.
(Foto: R. Ankersmit)


Met ingang van 19 september 1983 is de CRVL beveiliging op het baanvak Sauwerd - Roodeschool vervallen en is de beveiliging van dit baanvak een onderdeel geworden van de NX - CVL beveiliging bediend vanuit Groningen.

    

Het V-CVL tableau in de VL post te Groningen d.d. 15 april 1984.
(Foto's: W. Vos)

Voor een beschrijving van het station Baflo klik hier.
Voor een beschrijving van het station Usquert klik hier.
Terug naar Home Terug naar seinhuizen