WierdenHet station Wierden ligt aan spoorlijnen Deventer - Almelo bij km. 33.778 en Almelo - Zwolle bij km. 39.943.
Het station werd op 1 januari 1881 geopend. Vanaf 1888 liep ook de spoorlijn Deventer - Almelo langs Wierden. In eerste instantie lagen er feitelijk twee enkelsporige spoorlijnen naast elkaar tussen Wierden en Almelo. De spoorlijnen uit Zwolle en Deventer werden namelijk door verschillende maatschappijen geŰxploiteerd: respectievelijk de Staatsspoorwegen en de HIJSM. Toen de maatschappijen na jarenlange concurrentie gingen samenwerken werd, de spoorlijn omgebouwd tot een normale dubbelsporige lijn.

In 1951 werd de spoorlijn Deventer - Almelo geŰlektrificeerd. Spoor 3, waar doorgaans de dieseltreinen Zwolle - Enschede vice versa stoppen, is pas in 2016 van bovenleiding voorzien (samen met de rest van van de spoorlijn Wierden - Zwolle).

Het oorspronkelijke stationsgebouw uit 1881 was van het standaardtype Heino groot, ÚÚn van de standaardtypen van de tweede generatie Waterstaatstations. Het gebouw werd in 1965 vervangen door een nieuw gebouw van het type Douma standaard, ontworpen door architect Cees Douma. Het loket heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een cafetaria.


Het oude stationsgebouw van Wierden d.d. 6 oktober 1961.
(Foto: R. Ankersmit)Het baanvak Wierden - Almelo d.d. 23 april 1960 met trein 224 (Enschede - Amsterdam CS), bestaande uit locomotief 1224,
twee koersrijtuigen van de Deutsche Bundesbahn (Braunschweig - Hannover - Hengelo - Amsterdam CS), twee versterkingsrijtuigen ex materieel '24 en de gebruikelijke plan E rijtuigen.
Links het inrijseinbordes van Wierden en direct daarvoor op een aparte paal het uitrijvoorsein.
(Foto: R. Ankersmit)De westzijde van het emplacement gezien in westelijke richting d.d. 23 april 1960.
Het meest rechter spoor leidt naar Nijverdal, de in het midden liggende sporen buigen af richting Rijssen.
(Foto: R. Ankersmit)De westzijde van het emplacement in oostelijke richting d.d. 6 oktober 1961 met links post I met daarvoor de treinstellen NS DE2 92 en 80 als trein 3930 (Almelo - Zwolle).
(Foto: R. Ankersmit)Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: De beveiliging van het station Wierden bestond uit de posten T, I en wachtpost 19. In de posten T en I waren Siemens & Halske handelinrichtingen geplaatst; voor een uitleg over de werking van deze toestellen klik hier.

De rijrichting op het baanvak Wierden - Rijssen wordt ingesteld door de CVL post te Deventer.
Een rijweg naar Rijssen kan slechts worden ingesteld als het rode rijrichtingslampje "n. Rsn R.S." of "n. Rsn L.S." is gedoofd.
Het rode rijrichtingslampje brandt zolang niet aan alle voorwaarden voor het rijden naar de vrije baan is voldaan (tegengestelde rijweg ingesteld of een tegengestelde beweging is uitvoering).

Langs het linkerspoor van Rijssen was een linksstaand lichtsein F geplaatst; dit lichtsein kon niet uit de stand "stop" worden gebracht.


Het baanvak Rijssen - Wierden aan de westzijde van Wierden d.d. 26 oktober 1968.
Rechts de sporen naar en van Deventer. Het laaggeplaatste lichtsein F (met pijl wijzend naar het linkerspoor uit Rijssen) kan alleen rood tonen, dus treinen over het linkerspoor kunnen alleen met een lastgeving 'stoptonend sein' worden binnen genomen.
Het was in gebruik van 15 september tot 24 november 1968 en heeft het armatuur van een rood overwegknipperlicht.
(Foto: R. Ankersmit)Het lichtsein 580 langs het linkerspoor richting Rijssen werd bediend door post T door het omleggen van de schakelaar "Sein 580".


De emplacementstekening van Wierden.


Post T

Post T was gevestigd is het stationsgebouw.

Tekening van de handelinrichting in post T.Post IPost I d.d. 23 april 1960.
(Foto: R. Ankersmit)

Post I stond aan de westzijde van het emplacement bij de overweg in de Hexelscheweg.


Tekening van de handelinrichting in post I.


De overweg in de Hexelscheweg was in de beveiliging opgenomen.

Opmerkelijk was de aanwezigheid van een wisselstroomvenster boven het enkelspoorvenster.
Met dit bovenvenster gaf post T toestemming aan post I om het enkelspoorvenster te bedienen om zodoende de rijrichting te keren op het enkelsporige baanvak richting Nijverdal.
Het opmerkelijke was dat dit venster was uitgevoerd als een wisselstroomvenster en niet zoals gebruikelijk als een sper.


Wachtpost 19Woning 19 en wachtpost 19 d.d. 6 oktober 1961.
(Foto: R. Ankersmit)

Wachtpost 19 stond bij de overwegen in de Rijksweg Wierden - Nijverdal en de 1e Eschweg.


Tekening van het tableau in wachtpost 19.


Treinaankondiging wachtpost 19.
 1. Treinen van Wierden naar Rijssen over het rechterspoor.
  Post T kondigt de trein aan aan post I.
  Post I drukt de knop "Tr. akd. Wp 19 R.S.", waardoor bij wachtpost 19 de schel "Akd. tr. v. Wdn R.S." gaat luiden en het witte lampje "v. Wdn R.S." gaat branden.
  Wachtpost 19 drukt de knop "Tr. v. Wdn R.S.", waardoor de schel stopt met luiden, de schel met langzame slag "v. Wdn of Rsn L.S. of R.S." begint te luiden en het gele lampje "v. Wdn R.S." begint te branden
  en het het groene lampje "v. Wdn R.S." en het gelijknamige witte lampje doven.
  Bij post I wordt het venstertje "Toest. Wp 19 ontv." wit.
  Nadat de laatste as van de trein over de ge´soleerde spoorstaaf bij wachtpost 19 is gereden, dooft bij wachtpost 19 het gele lampje "v. Wdn R.S.", gaat het gelijknamige groene lampje branden
  en stopt de schel met langzame slag "v. Wdn of Rsn L.S. of R.S." met luiden.
  Bij post I wordt het venstertje "Toest. Wp 19 ontv." weer rood.

 2. Treinen van Wierden naar Rijssen over het linkerspoor.
  Nadat post T de schakelaar "Sein 580" heeft omgelegd, gaat bij wachtpost 19 de zoemer "v. Wdn L.S." werken en het gelijknamige witte lampje branden.
  Wachtpost 19 drukt de knop "Tr. v. Wdn L.S.", waardoor de zoemer stopt, de schel met langzame slag "v. Wdn of Rsn L.S. of R.S." begint te luiden en het gele lampje "v. Wdn L.S." begint te branden
  en het het groene lampje "v. Wdn L.S." en het gelijknamige witte lampje doven.
  Nadat de laatste as van de trein over de ge´soleerde spoorstaaf bij wachtpost 19 is gereden, dooft bij wachtpost 19 het gele lampje "v. Wdn L.S.", gaat het gelijknamige groene lampje branden
  en stopt de schel met langzame slag "v. Wdn of Rsn L.S. of R.S." met luiden.
  Bij post T dooft het witte lampje "Toest. Wachtpost 19 trein over L.S.".

 3. Treinen van Rijssen naar Wierden over het linkerspoor of het rechterspoor.
  Nadat een trein van Rijssen naar Wierden met de eerste as de isolerende las bij sein 571 (km. 29.835) voor het linkerspoor of sein 573 (km. 29.835) voor het rechterspoor is gepasseerd, dooft bij wachtpost 19 het groene lampje "v. Rsn L.S. of R.S." en gaat het gelijknamige gele lampje branden en gaat de schel met langzame slag "v. Wdn of Rsn L.S. of R.S." luiden.
  Nadat de laatste as van de trein over de ge´soleerde spoorstaaf bij wachtpost 19 is gereden, dooft bij wachtpost 19 het gele lampje "v. Wdn L.S. of R.S.", gaat het gelijknamige groene lampje branden
  en stopt de schel met langzame slag "v. Wdn of Rsn L.S. of R.S." met luiden.
Noodknoppen in wachtpost 19.

In wachtpost 19 waren drie noodknoppen aangebracht.
De noodknoppen 1 en 2 dienen voor het opheffen van de treinaankondigingen als dit door een storing niet automatisch is gebeurd.
De noodknop 3 dient voor het in geval van gevaar de seinen aan de zijde Rijssen, die toegang geven tot de overweg in de stand "stop" te brengen.

Met ingang van 24 november 1968 is de klassieke beveiliging vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de NX - CVL beveiliging bediend vanuit Hengelo.


Het tableaugedeelte met het station Wierden in de NX-CVL post te Hengelo d.d. 5 maart 1982.
(Foto: W. Vos)


Voor een beschrijving van het station Nijverdal klik hier.
Terug naar Home Terug naar seinhuizen