WaardenburgHet station Waardenburg lag aan de spoorlijn Utrecht - 's Hertogenbosch bij km. 31.111.
Het station werd geopend op 1 november 1868 en gesloten in 1935. In 1940, tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd het stationsgebouw ernstig beschadigd door een bombardement.
Het is daarna hersteld, maar werd in 1973 alsnog definitief gesloopt.
Tegenwoordig is er niets meer zichtbaar van het station, op wat oude omheiningen na.Het (voormalige) stationsgebouw.
(Foto: J.G.C. van de Meene)Het noord-oostelijke gedeelte van het emplacement.
(Foto: J.G.C. van de Meene)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Er was in Waardenburg een weinig voorkomend sein geplaatst namelijk aan aanwijspaal.

In het seinregelement uit het jaar 1934 was over deze aanwijspaal de volgende tekst opgenomen:

Indien aangegeven moet worden voor welk spoor een naast twee of meer in dezelfde richting bereden sporen opgestelde seinpaal geldt, wordt naast het spoor waarop deze seinpaal geen betrekking heeft, een paal zonder arm (aanwijspaal) geplaatst.
Aan deze paal worden des nachts twee melk-witte lichten getoond, welke een schuine stand ten opzichte van elkander innemen.De sporen II en 3 in zuidelijke richting met het uitrijsein C3 en de aanwijspaal Ca2 d.d. 17 juli 1955.
(Foto: R. Ankersmit)De beveiliging van het station Waardenburg bestond uit post T.
In de post was een Siemens & Halske handelinrichting geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier.

Opmerkelijk is dat het inrijsein en het voorsein zijde Zaltbommel zijn uitgevoerd als lichtseinen van het stelsel 1946 terwijl de overige seinen armseinen zijn;
dit heeft waarschijnlijk te maken met de zichtbaarheid van deze seinen door de brug over de Waal.


De emplacementstekening van Waardenburg.


Post T

Post T was gevestigd is het (voormalige) stationsgebouw.

Tekening van de handelinrichting in post T.


De wissels 8/9 en 10/11 worden electrisch bediend door het omleggen van de krukjes in de velden 10 en 11 en het drukken van het voetcontact of het draaien van de handgenerator.
De normale stand van de krukjes 10 en 11 is schuin naar rechts, dan liggen de wissels in de normale stand.
Wanneer het krukje in de velden 10 en 11 naar rechts ligt en de handels Gr. 8/9 R, Gr. 8/9 L, Gr. 10/11 L of Gr. 10/11 R zijn omgelegd dan liggen deze wissels in de normale stand en zijn deze wissels gegrendeld.
Een omgelegd wissel wordt in de post niet aangegeven; de enige controle is het grendelen van het wissel.

Tijdens het omlopen van de steller geeft de meter het stroomverbruik aan.
Als tijdens het omlopen de zekering door brandt dan bestaat de mogelijkheid dat het wissel niet geheel is omgelopen terwijl de meter op nul staat.
De bediening van de wissels wordt onderstaand beschreven. Als de stroomvoorziening gestoord is dan moet de handgenerator worden gebruikt.
De handelingen bij het gebruik van de handgenerator worden hiervolgend toegelicht.
Alle bijzonderheden en bedieningshandelingen worden hier beschreven.(bestandsgrootte 652 kB).

Met ingang van 6 september 1964 zijn spoor 3, het losspoor en de wissels 1, 2, 3A/B, 4, 5, 8, 9, 10 en 11 opgebroken en is de klassieke beveiliging vervallen.

Voor een beschrijving van het station Zaltbommel klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen