VenloHet eerste station in Venlo werd geopend op 21 november 1865.
Dit station lag echter niet op de plek waar het huidige station staat. Het eerste station lag verderop aan de Kaldenkerkerweg, richting Duitsland, (ter hoogte van de Veolia-busstalling). Dit vanwege de spoorlijn van Hamburg naar Parijs (C÷ln-Mindener Spoorbaan). Het trace liep via het huidige Julianapark naar de plek waar nu het huidige station staat. Dit tracÚ vond geen doorgang en zodoende werd het tweede station dichter bij het centrum gebouwd.
Het huidige gebouw, ontworpen door Koen van der Gaast, stamt uit 1958 en is een typisch wederopbouwstation, opvallende kenmerken zijn de grote luifel en de toentertijd gebruikelijke stationstoren.


Het stationsgebouw van Venlo.
(bron: Wikipedia.nl)


    

De aankomst van een trein uit de richting Kaldenkirchen (links) en de oostzijde van het emplacement gezien in westelijke richting gezien (rechts) d.d. 10 juni 1978.
(Foto's: W. Vos)


    

De oostzijde van het emplacement met op de achtergrond post I (links) en de sporen 1a, 2a en 3 in oostelijke richting (rechts) d.d. 10 juni 1978.
(Foto's: W. Vos)


    

Het emplacement in oostelijke richting d.d. 10 juni 1978.
(Foto's: W. Vos)


    

Het emplacement gezien vanaf de voetbrug over het emplacement in oostelijke richting (links) en in westelijke richting (rechts) d.d. 10 juni 1978.
(Foto's: W. Vos)


    

Het emplacement in westelijke richting d.d. 10 juni 1978 (links) en de goederensporen in oostelijke richting gezien vanuit post II d.d. 8 september 1978.
(Foto's: W. Vos)


    

De machinist op weg naar locomotief no. 1005 (links) en de opgestelde locomotief no. 1221 (rechts) d.d. 8 september 1978.
(Foto's: W. Vos)


    

De opgestelde locomotief no. 1506 (links) en de sporen richting Blerick gezien vanuit post II (rechts) d.d. 8 september 1978.
(Foto's: W. Vos)De sporen richting Blerick gezien vanuit post II met de aankomst van een DE III uit de richting Nijmegen d.d. 8 september 1978.
(Foto: W. Vos)


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: De beveiliging van het station Venlo bestond uit de posten T, I en II.
In de posten T, I en II waren stelknoptoestellen geplaatst; voor een uitleg over deze stelknoptoestellen klik hier.

Klik hier om de emplacementstekening van Venlo te openen (bestandsgrootte 2,16 mB).

Ten tijde van de klassieke beveiliging was er geen omschakeling van de verschillende bovenleidingsspanningen tussen Nederland en Duitsland.

De electrische locomotieven kwamen met gestreken stroomafnemers binnen en werden vervolgens met een rangeerlocomotief doorgaans met een sik (serie 200/300) afgerangeert.
Daarna komt de Duitse locomotief, die de rangeerlocomotief en de Nederlandse locomotief naar de oostzijde van het emplacement rangeert. Daar aangekomen koppelt de Duitse locomotief af en brengt de rangeerlocomotief de Nederlandse electrische locomotief weer naar de westzijde van het emplacement (waar een spanning van 1,5 kV op de bovenleiding staat), waarna de Duitse locomotief voor de gereedstaande trein komt.


Locomotief 1657 met een sik langs spoor 1b.
(Foto: W. Vos)Post T


Deze post stond midden op het emplacement bij km. 69.666 Maastricht - Venlo en km. 3.054 Kaldenkirchen - Venlo.


Post T d.d. 10 juni 1978.
(Foto: W. Vos)


    

Het stelknoptoestel (links) en de blokkast (rechts) in post T d.d. 10 juni 1978.
(Foto's: W. Vos)


    

Het stelknoptoestel in post T d.d. 10 juni 1978.
(Foto's: W. Vos)Het indicatietableau in post T d.d. 10 juni 1978.
(Foto: W. Vos)


Tekening van het stelknoptoestel in post T.
(Klik op de tekening voor een vergroting)Tekening van de blokkast in post T.Post IDeze post stond aan de oostzijde van het emplacement bij km. 69.215 Maastricht - Venlo en km. 2.603 Kaldenkirchen - Venlo.

    

Het stelknoptoestel in post I d.d. 8 september 1978.
(Foto's: W. Vos)    

Het stelknoptoestel in post I d.d. 8 september 1978.
(Foto's: W. Vos)


    

Het stelknoptoestel in post I d.d. 8 september 1978.
(Foto's: W. Vos)


    

Het stelknoptoestel in post I d.d. 8 september 1978.
(Foto's: W. Vos)


Tekening van het stelknoptoestel in post I.
(Klik op de tekening voor een vergroting)Post II

Deze post stond aan de westzijde van het emplacement bij km. 0.190 Venlo - Blerick.

    

Het stelknoptoestel in post II d.d. 8 september 1978.
(Foto's: W. Vos)Een detail van het stelknoptoestel in post II d.d. 8 september 1978.
(Foto: W. Vos)


    

Het stelknoptoestel in post II d.d. 8 september 1978.
(Foto's: W. Vos)


    

Het stelknoptoestel in post II d.d. 8 september 1978.
(Foto's: W. Vos)Een detail van het stelknoptoestel in post II d.d. 8 september 1978.
(Foto: W. Vos)


Tekening van het stelknoptoestel in post II.
(Klik op de tekening voor een vergroting)


Op het oostelijke gedeelte van het emplacement lag bij km. 68.837 Maastricht - Venlo en km. 2.225 Kaldenkirchen - Venlo wachtpost 16; vanuit deze post werd de overweg in de Broekestraat bediend.

Voor een beschrijving van deze post klik hier

Met ingang van 28 juni 1983 is te Venlo een NX - Integra beveiliging in dienst gesteld voor de bediening van de wissels en seinen te Blerick, Horst - Sevenum, Tegelen, Reuver en Swalmen.
Als gevolg van deze indienststelling is het bestaande blokstelsel III tussen Venlo en Blerick omgebouwd naar automatisch blokstelsel ingericht voor dubbelspoorrijden en is het bestaande blokstelsel A tussen Venlo en Tegelen omgebouwd naar automatisch blokstelsel ingericht voor enkelspoorrijden; op het baanvak Venlo - Kaldenkirchen bleef het bestaande blokstelsel III in dienst.
Het stelknoptoestel en de blokkast in post T zijn op grond hiervan aangepast.


Post T


    

Het stelknoptoestel in post T d.d. 6 augustus 1985.
(Foto's: W. Vos)


    

Details van het stelknoptoestel in post T d.d. 6 augustus 1985.
(Foto: W. Vos)


    

De blokkast (links) en het indicatietableau (rechts) in post T d.d. 6 augustus 1985.
(Foto's: W. Vos)
Tekening van het stelknoptoestel in post T na de aanpassingen d.d. 28 juni 1983.
(Klik op de tekening voor een vergroting)Tekening van de blokkast in post T na de aanpassingen d.d. 28 juni 1983.

De toestellen in de posten I en II bleven ongewijzigd.
Alle bijzonderheden en bedieningshandelingen worden hier beschreven.(bestandsgrootte 2,6 mB).

Met ingang van 18 oktober 1988 is het blokstelsel III tussen Venlo en Kaldenkirchen omgebouwd naar automatisch blokstelsel ingericht voor dubbelspoorrijden en is blokpost 14 vervallen.

Met ingang van 23 oktober 1988 zijn de onderstaande wijzigingen in de beveiliging van Venlo aangebracht:
Klik hier om de emplacementstekening van Venlo na de wijzigingen d.d. 23 oktober 1988 te openen (bestandsgrootte 161 kB).

In de posten I en II waren afwijkende bedieningstoestellen geplaatst.

Klik hier om de tekening van het bedieningstableau in post I te openen (bestandsgrootte 30,9 kB).
Klik hier om de tekening van het bedieningstableau in post II te openen (bestandsgrootte 30,7 kB).

Voor een beschrijving van het station Blerick klik hier.
Voor een beschrijving van het station Tegelen klik hier.
Voor een beschrijving van de blokpost 14 klik hier

Terug naar Home Terug naar seinhuizen