Vught & Vught AansluitingHet station Vught ligt aan de spoorlijn Utrecht - Boxtel bij km. 51.842.
Het station werd op 1 januari 1868 geopend, het gebouw, een Standaardstation Nieuw Type 4e Klasse, staat er sinds 1866.
Op 15 mei 1938 werd het weer gesloten, waarna het op 16 juni 1940 werd heropend.
Op 17 februari 2003 verloor het station zijn loketfunctie, waardoor het er enkele jaren verlaten bij stond. Van maart 2006 tot augustus 2006 stond het gebouw in de steigers voor een noodzakelijke renovatie (schilderwerken, dakreparaties, voegwerken).
De NS zocht lange tijd naar een huurder voor het gebouw en wilde er bij voorkeur een restaurant, café of een winkeltje in zien. De gemeente Vught wilde daar echter niet van weten, omdat in haar opvatting de Vughtse horeca zich diende te concentreren in het centrum en niet bij het station.
In 2010 werd het pand door 'NS Poort' verhuurd voor een periode van 5 jaar (met een optie van nog eens 5 jaar), aan Delta Pi, een bedrijfsadviesbureau uit Duiven.

Tot 1938 had Vught drie spoorwegstations, in plaats van het ene dat de gemeente vandaag de dag telt.
De twee andere stations Vught - IJzeren Man en Vught - Zuid-Oost, gelegen aan de spoorlijn 's-Hertogenbosch - Tilburg, zijn op 15 mei 1938 gesloten.Het stationsgebouw van Vught.
(bron: www.stationsweb.nl)


      

De sporen en wissels bij Vught - Aansluiting in de richting 's-Hertogenbosch d.d. 17 juli 1955 (links) en d.d. 28 november 1964 (rechts).
(Foto's: R. Ankersmit)
De bakens links als rechts horen bij het voorsein van blokpost Bossche gasfabriek, dat binnen remwegafstand van het bijbehorende hoofdsein stond.
Daarom is de baak rechts als zigzagbaak uitgevoerd.
Van Tilburg komend geldt al een permanente snelheidsbeperking en derhalve hoefde de baak links niet als zigzagbaak uitgevoerd te worden.Het baanvak Tilburg - 's-Hertogenbosch met de afstandsseinen van Vught Aansluiting d.d. 28 november 1964.
(Foto: R. Ankersmit)
Het nieuwe sein voor het rechterspoor is nog niet in dienst.
Op de achtergrond de sporen naar en van Boxtel. Het sein voor het linkerspoor toont rood en is nog niet bedienbaar.
Het armsein is voorzien van een onveiligvaller en is rood-wit geschilderd ter verhoging van de zichtbaarheid.De sporen in noordelijke richting met het uitrijsein C en op de achtergrond wachtpost 1 d.d. 28 november 1964.
(Foto: R. Ankersmit).

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels:
De beveiliging van het station Vught bestond uit de posten Vga, II en wachtpost 1.
In de posten Vga en II waren Siemens & Halske handelinrichtingen geplaatst; voor een uitleg over de werking van deze toestellen klik hier.


De emplacementstekening van Vught en Vught Aansluiting.


Post Vga

Post Vga stond bij de aansluiting van de spoorlijnen Boxtel - 's-Hertogenbosch bij km. 51.152 en Tilburg - 's-Hertogenbosch bij km. 19.000.


De post Vga.
(Foto: C. Roskam (†) Vught). (collectie: NVBS).


     

De handelinrichting en de blokkast in post Vga d.d. 28 november 1964.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)
Tekening van de handelinrichting in de post Vga.


De overweg in de Aert Heymlaan was in de beveiliging opgenomen.

Het sein C / Cv wordt in dubbele trekking bediend door de posten Vga en post II.


De drieschijfstoestemmingsinrichting voor de dubbele trekking van het sein C / Cvd.d. 28 november 1964.
(Foto: J.G.C. van de Meene)Post II

Post II stond bij de overweg in de Esscheweg aan de zuidzijde van het emplacement.


Post II.
(Foto: C. Roskam (†) Vught). (collectie: NVBS).
Tekening van de handelinrichting in post II.


De overweg in de Esscheweg was in de beveiliging opgenomen.

Het sein C / Cv wordt in dubbele trekking bediend door de posten Vga en post II.

Overpad

Het overpad in de sporen I en II werd bediend door een functionaris tijdens de openingstijden van het loket. Als het loket is gesloten is het overpad gesloten.
Voor alle treinbewegingen op de sporen I en II moet het overpad gesloten zijn.

Met het bedieningstoestel voor de overpadbomen is gekoppeld de sleutel "Uitschakelen tr. akd.".
Deze sleutel kan slechts worden uitgenomen, als de overpadbomen gesloten zijn.
Als deze sleutel uit het slot aan het bedieningstoestel voor de overpadbomen is genomen, zijn de bomen in de gesloten stand vastgezet.

Treinaankondiging voor het overpad.
(Deze werkt alleen, als de sleutel "Uitschakelen tr. akd."niet in het slot "Uitschakelen tr. akd." aanwezig is).
 1. De schel begint te luiden en in de betreffende drukknop gaat wit licht branden.
 2. De functionaris drukt de betreffende drukknop:
  1. De schel stopt met luiden en de schel met langzame slag begint te luiden.
  2. Het witte licht in de drukknop en het groene lampje doven en het gele lampje gaat branden.
 3. De overpadbomen worden gesloten. Het tijdstip van sluiten wordt in de overpadinstructie bepaald.
 4. Trein van 's-Hertogenbosch over de geďsoleerde spoorstaaf voor het overpad of trein van Boxtel op de isolerende las voorbij sein C:
  1. De schel met langzame slag stopt met luiden.
  2. Het gele lampje dooft en het groene lampje gaat weer branden.
 5. Het tijdstip van openen wordt in de overpadinstructie bepaald.
Uitschakelen van de treinaankondiging.
 1. De overpadbomen worden gesloten.
 2. De functionaris neemt de sleutel "Uitschakelen tr. akd." uit het slot aan het bedieningstoestel voor de overpadbomen.
 3. Deze sleutel wordt vervolgens in het slot "Uitschakelen tr. akd." gedaan.

  Zolang deze sleutel in het slot aanwezig is, geschiedt te medewerking voor het bedienen van de seinen rechtstreeks door het drukken van de drukknop "Tr. akd. wp 1 en Vg" in de post Vga of in post II door het drukken van de drukknop "Tr. akd.".

  Door de noodknoppen na ontzegeling te drukken kunnen de toestellen voor treinaankondiging voor de betreffende richting weer in de normale stand worden teruggebracht .

  Het groene lampje aan het bedieningstoestel op het perron brandt normaal.

Tekening van het tableau in het stationsgebouw.Wachtpost 1

Wachtpost 1 stond bij de overweg in de Helvoirtseweg.


Wachtpost 1.
(Foto: V. Delleman- de Kort (†), Vught). (collectie: Brabants Historisch Informatie Centrum).Tekening van het tableau in wachtpost 1.


Handelingen in wachtpost 1.
 1. De schel begint te luiden en in de betreffende drukknop gaat wit licht branden.
 2. Wachtpost 1 drukt de betreffende drukknop:
  1. De schel stopt met luiden en de schel met langzame slag begint te luiden.
  2. Het witte licht in de drukknop en het groene lampje doven en het gele lampje gaat branden.
 3. Wachtpost 1 sluit de overwegbomen
  (de volgorde van de handelingen 2 en 3 wordt in de plaatselijk geldende overweginstructie bepaald).
 4. Als de trein de overweg geheel is gepasseerd:
  1. De schel met langzame slag stopt met luiden;
  2. Het gele lampje dooft en het groene lampje gaat weer branden.
Alle bijzonderheden en bedieningshandelingen worden hier beschreven.(bestandsgrootte 1,41 mB).

Met ingang van 13 december 1964 is de klassieke beveiliging vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de NX - beveiliging bediend vanuit 's-Hertogenbosch.

Voor een beschrijving van de blokpost Bossche Gasfabriek klik hier.
Voor een beschrijving van de blokpost Esch klik hier.
Voor een beschrijving van het station Boxtel klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen