Voorburg


Het station Voorburg ligt aan de spoorlijn Gouda - Den Haag SS bij km. 22.348.
Het station werd op 1 mei 1870 geopend. Het oorspronkelijke stationsgebouw en emplacement lagen op maaiveldniveau, met enkele zijsporen, waaronder een losweg.


Het ( oude ) stationsgebouw d.d. 6 juli 1961.
(Foto: R. Ankersmit)


In 1988 werd het huidige viaductstation geopend, direct naast het Marianneviaduct van de A12. Onder het viaduct loopt de Vliet. Naast het spoortalud aan de oostzijde ligt de villa Hofwijck, het oude buiten van Constantijn Huygens.
Het huidige station is voorzien van een kiosk en P+R-terrein.

      

Het vertrekkende treinstel NS ElD4 652 als trein 614 (Eindhoven - Den Haag HS) d.d. 6 juli 1961 (links)
en de westzijde van het emplacement met op spoor 3 de voor vertrek gereedstaande buurtgoederentrein 6384 (Voorburg - Den Haag SS),
bestaande uit locomotief NS 2482 met twee stortwagens met stukgoed van Siemens en drie andere wagens d.d. 3 juli 1962 (rechts).
(Foto's: R. Ankersmit)


      

De perrons, de sporen en het stationsgebouw in westelijke richting (links) en de sporen in westelijke richting met links post T en de overweg in de Heerenstraat (rechts) d.d. 6 juli 1961.
(Foto's: R. Ankersmit)De sporen richting Gouda met de draaibrug over de Leidsche Trekvaart, post I en de overweg in de Westvlietweg d.d. 6 juli 1961.
De brugwachter is bezig met de brugbediening.
(Foto: R. Ankersmit)


Gebruikte afkortingen:

Blokstelsels: De beveiliging van het station Voorburg bestond uit de posten T en I.
In de beide posten was een Siemens & Halske handelinrichting geplaatst; voor een uitleg over de werking van deze toestellen klik hier.


De emplacementstekening van Voorburg.


Post TTekening van de handelinrichting in post T.

Als in post T het rode lampje "Codegever" brandt dan kan het sein 553 niet uit de stand "stop" worden gebracht.

De rijrichting op het rechterspoor Voorburg - Gouda wordt ingesteld door post T Gouda en de rijrichting op het linkerspoor Gouda - Voorburg wordt ingesteld door post T Voorburg.

Post ITekening van de handelinrichting in post I.

Alle bedieningshandelingen staan hier beschreven.(bestandsgrootte 700 kB).

Met ingang van 5 mei 1968 is de klassieke beveiliging vervallen en is dit station een halte langs de vrije baan geworden.

Voor een beschrijving van het station Den Haag SS klik hier.
Voor een beschrijving van het station Gouda klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen