Usquert



Het station Usquert is gelegen aan de op 16 augustus 1893 geopende spoorlijn Groningen Roodeschool bij km. 16.040.
De lijn naar Roodeschool werd vanaf Sauwerd aangelegd door de Groninger Locaalspoorweg-Maatschappij.
Het oude stationsgebouw is afgebroken en vervangen door een abri.


De westzijde van het emplacement d.d. 23 augustus 1960.
Over de sporen is een overdekte transportband voor aardappelen gebouwd.
(Foto: R. Ankersmit)



Het inrijvoorsein Av d.d. 23 augustus 1960.
(Foto: R. Ankersmit)



De emplacementstekening van Usquert.

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In en bij post T was een blokkast, een Alkmaarse Handelinrichting, een Hoge Handelinrichting en een windwerk voor de overwegbediening geplaatst, voor een uitleg over de werking van de blokkast klik hier (bestandsgrootte 5,29 kB)
en voor een uitleg over de werking van de Alkmaarse Handelinrichting en de Hoge Handelinrichting klik hier (bestandsgrootte 11,2 kB).

Post T



Tekening van de toestellen in en bij post T.
V.l.n.r. de blokkast, de Alkmaarse Handelinrichting, de Hoge Handelinrichting en het windwerk voor de overwegbediening.


De wissels 1 en 4 waren voorzien van een wisselsper en een druklat.
In de trekdraden van de seinen A1,2 en B1,2 was een trekdraadversperring aanwezig, waardoor deze seinen niet gelijktijdig uit de stand stop kunnen worden gebracht; hetzelfde is het geval met de seinen C1,2 en D1,2.

De uitrijseinen B1-2 en C1-2 waren uitgerust met een onveiligvaller en komen na de passage van een trein dus weer in de stand stop.

Usquert was een station dat lange tijd een eenvoudige beveiliging kende. Deze was voornamelijk op het perron geplaatst en is in de loop der jaren steeds verder uitgebreid.
Voor de indienststelling van het blokstelsel waren alleen inrijseinen geplaatst welke werden bediend door de Alkmaarse handelinrichting.
Na de indienststelling van het blokstelsel zijn de beide uitrijseinen geplaatst welke werden bediend door de Hoge handelinrichting.
Toen er nog geen blokstelsel in dienst was waren de inrijseinen vrij bedienbaar mits het wissel correct lag (controle via een draadsper).
Het vertrek werd geregeld na overleg via de treintelegraaf en daarna via de bloktelefoon toestemming was gevraagd.
Het inrijsein A1,2 had ook een koppeling met de spooraansluiting van de losweg via een sleutel in het toestel.
Met de komst van een blokstelsel met tweemaal blokstelsel A kwamen er diverse electrisch koppelingen tussen de blokkast en de handelinrichtingen.
Naast het station ligt een overweg welke bediend werd vanaf het perron d.m.v. een windwerk.

Radioverkeersleiding (CRVL)

In Usquert was m.i.v. 29 oktober 1967 sprake van een proefbedrijf voor de CRVL.

Bij het proefbedrijf CRVL waren tot de definitieve indienststelling de posten, behalve die van Warffum en Roodeschool, nog bezet om de wissels te bedienen voor vertrekkende treinen omdat deze nog niet waren voorzien van veerwissels.
Wel was het blokstelsel buiten bedrijf gesteld en daarvoor waren de seinen voorzien van vierkante platen.
Tijdens het proefbedrijf van de CRVL - verkeersleiding was de verkeersleiding op de verdieping van station Usquert gevestigd. Bij de definitieve invoering verhuisde de verkeersleiding naar het Hoofdstation te Groningen.
Later zijn alle posten definitief vervallen en zijn alle armseinen vervangen door speciale lichtseinen.

Voor een uitleg over de Radioverkeersleiding (CRVL) klik hier.

Met ingang van 19 september 1983 is de CRVL beveiliging op het baanvak Sauwerd - Roodeschool vervallen en is de beveiliging van dit baanvak een onderdeel geworden van de NX - CVL beveiliging bediend vanuit Groningen.

    

Het V-CVL tableau in de VL post te Groningen d.d. 15 april 1984.
(Foto's: W. Vos)

Voor een beschrijving van het station Uithuizen klik hier.
Voor een beschrijving van het station Warffum klik hier.
Terug naar Home Terug naar seinhuizen