UithuizermeedenHet station Uithuizermeeden ligt aan de op 16 augustus 1893 geopende spoorlijn Groningen – Roodeschool bij km. 23.827.

Deze spoorlijn werd vanaf Sauwerd aangelegd door de Groninger Locaalspoorweg-Maatschappij en geëxploiteerd door de Staatspoorwegen, die de exploitatie op 1 januari 1938 overdroegen aan de Nederlandse Spoorwegen.

Het oude stationsgebouw type GLS 2e klasse is in 1973 afgebroken en vervangen door een abri.


De westzijde van het emplacement in oostelijke richting met op de achtergrond het stationsgebouw d.d. 23 augustus 1960.
(Foto: R. Ankersmit)Het baanvak Uithuizermeeden - Uithuizen in westelijke richting d.d. 23 augustus 1960.
Op de achtergrond het inrijvoorsein Dv van het station Uithuizen.
(Foto: R. Ankersmit)
De emplacementstekening van Uithuizermeeden.

Gebruikte afkortingen:

Blokstelsels: In en bij post T was een blokkast, een Alkmaarse Handelinrichting en twee windwerken voor de overwegbediening geplaatst, voor een uitleg over de werking van de blokkast klik hier (bestandsgrootte 5,29 kB)
en voor een uitleg over de werking van de Alkmaarse Handelinrichting klik hier (bestandsgrootte 11,2 kB).

Post THet perron met de twee windwerken voor de overwegbediening en de Alkmaarse Handelinrichting.
(bron: www.beeldbankgroningen.nl)Tekening van de blokkast in post T, de Alkmaarse Handelinrichting en de twee windwerken voor de overwegbediening op het perron.


De wissels 1 en 2 zijn voorzien van wisselsperren.

De uitrijseinen B1,2 en C1,2 zijn uitgerust met een onveiligvaller en komen na de passage van een trein dus weer in de stand stop.

Het handel B1,2 resp. C1,2 mag voor treinbewegingen eerst worden omgelegd, zodra het lampje B1,2 resp. C1,2 op de Alkmaarse Handelinrichting brandt ten teken dat het betreffende blokvenster vrij is.

Mechanische spoorbezetting

Nadat een trein op spoor I of II is aangekomen en het inrijsein in de stand "stop" is teruggebracht, blijft het handel van het inrijsein voor het betreffende spoor aan de andere zijde van het station vastliggen.
Dit handel wordt pas weer vrij, nadat het handel van het uitrijsein aan die zijde van het station is omgelegd en weer in de normale stand is teruggebracht.

Bediening van de halve-overwegbomen in de overweg in de Kerkstraat

Zodra voor een trein van of naar Roodeschool één van de handels van het inrijsein D1,2 of het handel van het uitrijsein C1,2 is omgelegd, voordat de halve-overwegbomen zijn gesloten, dooft het groene lampje, gaat het gele lampje branden en begint de schel met langzame slag te luiden.
De treindienstleider legt het palhandel voor de bediening van de wisselende rode lichten en de waarschuwingsbellen om, waardoor na 10 seconden een schel gaat luiden.
Vervolgens worden de halve-overwegbomen gesloten, waardoor als de bomen geheel zijn gesloten, de schel ophoudt met luiden.
Wanneer de trein de geïsoleerde spoorstaaf in de overweg is overgereden, dooft het gele lampje, gaat het groene lampje branden en zwijgt de schel met langzame slag.
De treindienstleider opent de halve-overwegbomen, waarna, als de bomen geheel zijn geopend, een schel begint te luiden.
Tenslotte wordt het palhandel voor de bediening van de wisselende rode lichten en de waarschuwingsbellen weer in de normale stand gelegd, waardoor de schel zwijgt.

Indien de treinaankondiging werkt en de treinbeweging waar deze treinaankondiging betrekking op heeft, niet kan plaatsvinden dan kan de normale toestand woren hersteld door de noodknop "Herr. tr akd." te ontzegelen en in te drukken.

C.R.V.L. beveiliging

In Uithuizermeeden was m.i.v. 29 oktober 1967 sprake van een proefbedrijf voor de CRVL.

      

Het inrijvoorsein Av (links) en het inrijsein A1,2 (rechts) d.d. 5 november 1967.
De beide seinen zijn voorzien vierkante van rode platen op de seinarmen en bij het inrijsein is een wisselstandaanwijzer tevens blokbord geplaatst
en de gele danwel groene lamp is vervangen door een blauwe lamp.
(Foto's: R. Ankersmit)


Het blokstelsel A werd buiten bedrijf gesteld, alle seinen waren buiten dienst gesteld en waren voorzien van vierkante platen.
Bij de beide inrijseinen werd werd een wisselstandaanwijzer tevens blokbord geplaatst.
Bij het proefbedrijf voor de CRVL waren tot de definitieve indienststelling de posten, behalve die van Warffum en Roodeschool, nog bezet om de wissels te bedienen voor vertrekkende treinen omdat deze nog niet waren voorzien van veerwissels.

Tijdens het proefbedrijf van de CRVL - verkeersleiding was de verkeersleiding op de verdieping van station Usquert gevestigd. Bij de definitieve invoering verhuisde de verkeersleiding naar het Hoofdstation te Groningen.
Later zijn alle posten definitief vervallen en zijn alle armseinen vervangen door speciale lichtseinen.

Voor een uitgbreide uitleg over de Radioverkeersleiding (CRVL) klik hier.

Met ingang van 19 september 1983 is de CRVL beveiliging op het baanvak Sauwerd - Roodeschool vervallen en is de beveiliging van dit baanvak een onderdeel geworden van de NX - CVL beveiliging bediend vanuit Groningen.

    

Het V-CVL tableau in de VL post te Groningen d.d. 15 april 1984.
(Foto's: W. Vos)

Voor een beschrijving van het station Roodeschool klik hier.
Voor een beschrijving van het station Uithuizen klik hier.
Terug naar Home Terug naar seinhuizen