Blokpost UdenhoutDe blokpost Udenhout was een blokpost langs de spoorlijn Tilburg - Vught Aansluiting bij km. 7.915.


De perronzijde (zuidzijde) van het voormalige stationsgebouw d.d. 25 november 1961.
Door de geopende deur is het handeltoestel zichtbaar.
(Foto: R. Ankersmit)Het emplacement gezien in zuidelijke richting, met op spoor 3 buurtgoederentrein 6535 (Tilburg Goederenemplacement - 's-Hertogenbosch) getrokken door locomotief 2519 d.d. 25 november 1961.
Op de achtergrond het voormalige stationsgebouw, vooraan de losweg en in de verte woning 6.
(Foto: R. Ankersmit)Het emplacement kijkend richting Tilburg met op de voorgrond de overweg in de Branbantsehoek d.d. 25 november 1961.
Locomotief NS 2519 van buurtgoederentrein 6535 rangeert op spoor 3.
In de verte rechts het voormalige stationsgebouw en links het onderstation.
(Foto: R. Ankersmit)Het emplacement kijkend richting 's-Hertogenbosch met rechts de spooraansluiting naar de steenfabriek d.d. 25 november 1961.
Langs spoor 2 staat de aanwijspaal A2a om aan te geven dat het uitrijsein van de sporen 4 en 5 niet geldt voor treinen op spoor 2.
(Foto: R. Ankersmit)

Er was in Udenhout een weinig voorkomend sein geplaatst namelijk aan aanwijspaal.

In het seinregelement uit het jaar 1934 was over deze aanwijspaal de volgende tekst opgenomen:
Indien aangegeven moet worden voor welk spoor een naast twee of meer in dezelfde richting bereden sporen opgestelde seinpaal geldt, wordt naast het spoor waarop deze seinpaal geen betrekking heeft, een paal zonder arm (aanwijspaal) geplaatst.
Aan deze paal worden des nachts twee melk-witte lichten getoond, welke een schuine stand ten opzichte van elkander innemen.


Gebruikte afkortingen:

Blokstelsels: In de blokpost was een Siemens & Halske handelinrichting geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier.


De emplacementstekening bij de blokpost Udenhout.

Het spoor 3 is buiten dienst en het wissel 7 is geklemd.

De bediening van de sporen 4 en 5 geschiedt vanuit Tilburg; voor deze bediening moest de blokpost Helvoirt medewerking verlenen.
De wachter in de blokpost Udenhout vraagt de wachter in de blokpost Helvoirt om ontblokking voor deze trein.
Nadat de wachter in de blokpost Helvoirt de blokpost Udenhout heeft ontblokt wordt het venster "Blok n. Ht" vrij en kan het bloksein A2 uit de stand "stop" worden gebracht.
De wachter in de blokpost Helvoirt maakt het venster "Van Tb op sp. 4,5" in veld 14 vrij (wordt wit).
De trein stopt voorbij de rangeerstoplantaarn P.
Als de laatste as over de ge´soleerde spoorstaaf is gereden wordt het venster "Wiss. str. n. Ht" in veld 10 wit.
De wachter in de blokpost Udenhout bedient de vensters "Blok n. Ht" en "Wiss. str. n. Ht" in de velden 9 en 10.

De wachter in de blokpost Udenhout legt het krukje in veld 21 om; als het lichtje "Wiss. 9A/9B" weer brandt legt de wachter het handel in veld 21 om.
De wachter in de blokpost Udenhout legt het krukje "Rang. n. sp. 4,5" in veld 14 om en brengt de rangeerstoplantaarn P uit de stand "stop".
Als de laatste as over de ge´soleerde spoorstaaf voorbij het wissel 9A is gereden wordt het venster "Trein op sp. 4,5" in veld 13 wit.
De wachter in de blokpost Udenhout brengt de rangeerstoplantaarn P terug in de stand "stop" en legt de krukjes in de velden 14 en 13 in de normale stand.
De wachter in de blokpost Udenhout legt het handel in veld 21 terug in de normale stand en legt het krukje in veld 21 in de normale stand.
Tenslotte bedient de wachter in de blokpost Udenhout de vensters in de velden 13 en 14 (worden rood).

Na afloop van de rangeerbewegingen vertrok deze trein richting 's Hertogenbosch.

Post T


Tekening van de handelinrichting in de blokpost.


De seinen AA en BB zijn niet bedienbaar.

De wissels 9A / 9B worden elektrisch bediend door het omleggen van het krukje in veld 21.
Tijdens het omlopen van deze wissels is het lampje "Wiss. 9A/9B" gedoofd.

Alle bedieningshandelingen worden hier besproken.

De blokpost is met ingang van 8 december 1963 vervallen in verband met indienststelling van een automatisch blokstelsel ingericht voor dubbel-enkelspoorrijden op het baanvak Vught Aansluiting - Tilburg.

Voor een beschrijving van de blokpost Helvoirt klik hier.
Voor een beschrijving van de klassieke beveiliging van het station Tilburg klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen