SauwerdHet station Sauwerd ligt aan de spoorlijn Groningen - Roodeschool / Delfzijl bij km. 10.932.


De straatzijde van het stationsgebouw van Sauwerd d.d. 1 augustus 1959.
(Foto: R. Ankersmit)De zuidzijde van het emplacement met treinstel 65 als trein 3873 onderweg van Roodeschool naar Groningen d.d. 1 augustus 1959.
Opvallend aan deze foto is de seinwezen scenery: een wissel met wisselsein, een wisselsper in de trekdraden van het afstandssein, het driehoekige bord dat de baanvaksnelheid aangeeft
en het bord 4 dat de maximumsnelheid van 40 km/h op het emplacement voorschrijft.
Het armsein wordt elektrisch bediend en is van het Amerikaanse type.
(Foto: R. Ankersmit)Trein 3874 (Groningen - Roodeschool) met treinstel NS DE2 61 net voor de splitsing van de lijnen naar Roodeschool en Delfzijl d.d. 1 augustus 1959.
Op de achtergrond het uitrijsein van Sauwerd dat als vertakkingsbordes is uitgevoerd voor de splitsing.
(Foto: R. Ankersmit)De noordzijde van het emplacement gezien in zuidelijke richting zuid d.d. 1 augustus 1959.
In de verte langs het perron dieselelektrisch treinstel NS DE2 91 als trein 3824 (Groningen - Delfzijl); het uitrijsein toont veilig voor de richting Delfzijl.
(Foto: R. Ankersmit)De sporen met het wissel 9 net ten noorden van Sauwerd met het vertrekkende dieselelektrisch treinstel 91 dat als trein 3824 op weg is van Groningen naar Delfzijl d.d. 1 augustus 1959.
Links takt de lijn naar Winsum en Roodeschool af.
De trekdraden van de inrijseinen lopen via een trekdraadsper bij het wissel 9 zodat deze seinen alleen op veilig kunnen worden gesteld als het wissel in de juiste stand ligt.
(Foto: R. Ankersmit)
De emplacementstekening van Sauwerd.

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: De beveiliging van het station Sauwerd bestond uit twee Alkmaarse Handelinrichtingen op het perron en twee blokkasten in het stationsgebouw.
Voor een uitleg over de werking van de geplaatste Alkmaarse Handelinrichting klik hier.

Het wissel 1 was voorzien van een druklat ter voorkoming van bediening bij het bezet zijn van dit wissel en een wisselsper.

De seinen zijde Groningen Noord waren uitgevoerd als een "Amerikaans" sein dat vroeger werd gebruikt als een automatisch bloksein

      

Het wissel 1 met een druklat en een wisselsper d.d. 24 maart 1973.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)Post T
Het blokkastje voor het bijzondere blokstelsel op het baanvak Sauwerd - Groningen Noord d.d. 8 december 1974.
(Foto: J.G.C. van de Meene)De Alkmaarse Handelinrichtingen te Sauwerd d.d. 24 maart 1973.
(Foto: J.G.C. van de Meene)
Tekening van de blokkasten in post T en de handelinrichtingen bij post T.Op de spoorlijn Groningen Noord - Sauwerd was een bijzonder blokstelsel aanwezig met voor elke richting een vanuit de eindstations electrisch bediend tussenbloksein; ook de blokseinen op de eindstations zelf worden electrisch bediend.
De beide eindstations hebben één enkelspoorvenster (uitgevoerd als een gewoon blokslot) ,een meldingsvenstertje "blok vrij van of naar Gnn resp. Swd", een knop met een meldingvenstertje "van Gnn" waarmee het tussenbloksein wordt bediend en bovendien een knop met een meldingsvenstertje "blok vrij van of naar Gnn resp. Swd" resp. Swd" waarmee het uitrijsein wordt bediend.

De handelingen voor een trein van Sauwerd naar Groningen Noord zijn:
  1. Groningen Noord bedient het enkelspoorvenster zodat dit venster daar rood wordt en te Sauwerd wit wordt;
  2. Sauwerd overtuigt zich ervan of het venstertje "blok vrij van of naar Gnn resp. Swd" wit is; er is dan geen trein aanwezig tussen Sauwerd en het tussenbloksein;
  3. Sauwerd drukt dan de knop "n. Gnn" en het uitrijsein B1-3 komt uit de stand stop en het venstertje"naar Gnn" wordt wit;
  4. Na het vertrek van de trein valt het uitrijsein in de stand stop en worden de venstertjes"naar Gnn" en "blok vrij van of naar Gnn resp. Swd" rood;
  5. Als Groningen Noord bericht krijgt van de komst van de trein en het venstertje "blok vrij v/n Swd" wit is drukt Groningen Noord de knop "v. Swd" waardoor het tussenbloksein uit de stand stop komt en het venstertje "v. Swd" wit wordt;
  6. Als de trein het tussenbloksein voorbij is gereden valt dit sein automatisch in de stand "stop" en worden te Groningen Noord de venstertjes "v. Swd" en "blok vrij van of naar Swd" rood;
  7. Te Sauwerd wordt tegelijkertijd het venstertje "blok vrij v/n Gnn" weer wit, zodat er desgewenst weer een trein naar Groningen Noord kan vertrekken;
  8. Als de trein in Groningen Noord is aangekomen en het inrijsein te Groningen Noord in de stand stop is teruggebracht dan wordt te Groningen Noord het venstertje "Blok vrij v/n Swd" weer wit zodat het tussenbloksein weer uit de stand stop kan worden gebracht;
  9. Als er geen trein onderweg is, kan desgewenst de rijrichting worden gewisseld door het bedienen van het enkelspoorvenster, waarna op gelijke wijze treinverkeer in de andere richting mogelijk is.

  10. Dit blokstelsel lijkt op blokstelsel C met één tussenpost. De blokseinen van de "tussenpost" worden door de eindpost bediend, de trein blokkeert zelf.

Alle bedieningshandelingen staan hier beschreven.(bestandsgrootte 209 kB)

Met ingang van 29 oktober 1967 is op het baanvak Sauwerd - Roodeschool een C.R.V.L. beveiliging in dienst gesteld.

Voor een uitgebreide uitleg over deze C.R.V.L. beveiliging klik hier.

Toen de proefneming C.R.V.L. voor het baanvak Sauwerd -Roodeschool van start ging in oktober 1967 werd het blokstelsel A naar Winsum buiten dienst gesteld.
De toegang naar het baanvak Sauwerd - Roodeschool werd vanaf dat moment als volgt geregeld:
Het station Sauwerd kreeg een zenderinstallatie die de radio-verbinding verzorgde tussen de treindiensleider te Sauwerd en de verkeersleider C.R.V.L. te Usquert.
Bij binnenkomst vanuit Groningen Noord stopte de trein voor het aangepaste sein Cw1-3 .
De machinist van deze trein verzocht de verkeersleider C.R.V.L. vervolgens om een ritopdracht.
Nadat de opdracht was verkregen werd dit via de zender aan de treindiensleider te Sauwerd meegedeeld die vervolgens het wissel in de goede stand legde en vervolgens het sein Cw1-3 bediende.
De vleugel van dit sein was voorzien van een vierkante plaat en het venster vertoonde naast het rode, een blauw licht en was in feite aangepast tot een wisselstandsein.


Het uitrijbordessein van Sauwerd d.d. 24 maart 1973.
Het linker sein (richting Roodeschool) was voorzien van een aanpassing i.v.m. de CRVL beveiliging.
(Foto: J.G.C. van de Meene)


Op 13 december 1970 werd op het station Bedum een proef met een V.C.V.L. beveiliging genomen en werd het blokstelsel A op het baanvak Sauwerd - Bedum buiten dienst gesteld.
In Sauwerd zal toen technisch dezelfde situatie zijn ontstaan als in Stedum en zal hier op dat moment het bloktoestel eveneens zijn aangepast.
De beveiliging van het station Bedum werd vanaf 13 december 1970 bediend door middel van het minitoestelletje V.C.V.L. dat werd bediend door de verkeersleider C.R.V.L. die toen op het station Groningen was ondergebracht.
In Bedum werden aanvankelijk dezelfde veerwissels gebruikt als bij de C.R.V.L.
De wisselstandseinen ontbraken echter, de juiste stand van de wissels werd weergegeven via de gebruikelijke automatische inrijseinen die geel toonden.
De uitrijseinen waren dwergseinen die werden bediend door de verkeersleider C.R.V.L./V.C.V.L. te Groningen.

Met ingang van 15 december 1974 is op het baanvak Groningen - Delfzijl een relaisbeveiliging bediend vanuit de VL post te Groningen in dienst gesteld en is de klassieke beveiliging te Sauwerd vervallen.

Met ingang van 19 september 1983 is de CRVL beveiliging op het baanvak Sauwerd - Roodeschool vervallen en is de beveiliging van dit baanvak een onderdeel geworden van de V.C.V.L. beveiliging bediend vanuit Groningen.

    

Het V.C.V.L. tableau in de VL post te Groningen d.d. 15 april 1984.
(Foto's: W. Vos)

Voor een beschrijving van het station Bedum klik hier.
Voor een beschrijving van het station Groningen Noord klik hier.
Voor een beschrijving van het station Winsum klik hier.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen