Stavoren (Starum)Stavoren ligt aan de lijn Leeuwarden - Stavoren (Ljouwert - Starum) bij km. 50.224.
Het is het eindpunt van deze lijn. Stavoren is lang van grote betekenis geweest vanwege de veerdienst naar Enkhuizen. Zo was er een drie-sporige lokloods en diverse sporen vanwege de spoorweghaven. Zowel reizigers als wagens konden van de trein de veerboot op.
Eind jaren dertig mede door de komst van de Afsluitdijk kwam hier een einde aan. De veerdienst bestaat nog steeds en men kan nog steeds van de trein op de boot stappen. Dit nu alleen zomers.

Nadat Stavoren minder belangrijk werd net als de spoorlijn werd ook het emplacement ingekrompen wat ook gevolgen had voor de klassieke beveiliging. Na het verdwijnen van de klassieke beveiliging werd Stavoren voor het laatst ingekrompen.
De huidige situatie in Stavoren is wel de meest minimale situatie; één kopspoor met een perron en dus geen wissels.


Overzicht van het emplacement van Stavoren in westelijke richting d.d. 3 april 1958.
(Foto: J.G.C. van de Meene)
Het stationsgebouw van Stavoren gezien vanaf veerboot naar Enkhuizen d.d. 28 augustus 1958.
(Foto: J.G.C. van de Meene)Gebruikte afkortingen: (Frysk) Blokstelsel: De beveiliging van het station Stavoren bestond uit post T in het stationsgebouw.
In post T was een HSM handelinrichting geplaatst.
Voor een uitleg over de werking van het geplaatste toestel in post T klik hier.


De emplacementstekening van Stavoren.Post T
Tekening van het bedieningstoestel in post T.Een bijzonderheid was dat het station in de daluren sedert 16 november 1970 onbemand was en zodoende werd uitgeschakeld.
Dit uitschakelen werd al volgt gedaan en kon alleen worden gedaan als geen trein onderweg was van Workum naar Stavoren of van Stavoren naar Workum:

Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven.(bestandsgrootte 224 kB).

Met ingang van 29 oktober 1972 is op het baanvak Leeuwarden - Stavoren een TPRB beveiliging in dienst gesteld en is de klassieke beveiliging te Stavoren vervallen.


De situatie te Stavoren nadat alle zijsporen zijn opgebroken d.d. 7 april 1983.
(Foto: J.A. Bonthuis)


Voor een beschrijving van het station Workum klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen