Stroe
Het station Stroe ligt aan de lijn Amsterdam - Zutphen tussen Amersfoort en Apeldoorn bij km 68.094.
Stroe was al lang geen "officieel" station meer. Zo af en toe werd het perron nog wel gebruikt tijdens werkzaamheden, reizigerstreinen maakten dan kop in Stroe.
Met ingang van 14 juli 2015 is het perron langs spoor 3 opgebroken.


Het emplacement gezien in oostelijke richting.
(bron: www.stationsweb.nl)De bloementrein 44629 van Amsterdam naar Hengelo, bestaande uit motorpost NS mP 3001 en een goederenwagen d.d. 18 april 1967.
(Foto: J.C. de Jongh)Het emplacement gezien in oostelijke richting d.d. 8 oktober 1959.
(Foto: J.A. Bonthuis)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: De beveiliging van het station Stroe bestond uit de posten T en I.
In de beide posten waren HSM handelinrichtingen geplaatst; voor een uitleg over de werking van deze toestellen klik hier.


De emplacementstekening van Stroe.Post T


    

Het HSM toestel in post T.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)
Tekening van het bedieningstoestel in post T.Post T was gehuisvest in de uitbouw van het voormalig haltegebouw. Duidelijk is te zien dat post T de hoofdpost was want de vensters van de blokstelsels zitten allemaal op het toestel van post T.
Post T een standaard HSM post. Voor elke treinbeweging gaf post T vensters aan post I.
Voor de sporen I en II waren spoorbezettingsvensters aanwezig.
Deze spoorbezettingsvensters werden wit gemaakt na aankomst van een trein uit Barneveld - Voorthuizen op spoor II of van Assel op spoor I en werden weer rood gemaakt nadat na het vertrek van de treinen naar Assel van spoor II of naar Barneveld - Voorthuizen van spoor I de blokvensters Blok n. Apd of Blok n. Bnv werden bediend.
Als één van de beide spoorbezettingsvensters wit was dan kon geen rijweg naar het betreffende spoor worden ingesteld.

Het venster Trein v. Apd wordt wit na aankomst van een trein van Assel op spoor I en wordt na binnenkomst van de trein weer rood gemaakt; tegelijkertijd wordt het venster Ontbl. Asl weer rood.
Het gelijkstroomvenster v. Asl op sp. 3 wordt wit na aankomst van een trein van Assel op spoor 3 en wordt na binnenkomst van de trein weer rood gemaakt; tegelijkertijd wordt het venster Ontbl. Asl weer rood.

Een bijzonderheid aan post T was de aanwezigheid van een tweetal bellen met langzame slag. Deze gingen luiden zodra een trein over de wissels 8/9 reed. Voor elke rijrichting was een aparte bel. De bel bleef luiden zolang deze wissels bezet waren.

Tussen Stroe en Assel lag een spooraansluiting voor het onderstation bij Kootwijk. Deze was beveiligd d.m.v. een slot op het stop-ontspoorblok en het handwissel. De sleutel zat in het toestel van post T in een sleutelrelaiskastje. Als de sleutel er uit was kon er geen trein uit Stroe vertrekken richting Assel. De machinist van een trein die naar de aansluiting moest rijden kreeg een aantal lastgevingen mee voor de uitrijseinen en verkeerd spoor rijden (linker spoor). Bij terugkomst moest hij zich melden voor het inrijsein en mocht pas na toestemming binnen rijden.
Het bijzondere van deze aansluiting was dat de bediening zowel van uit Stroe als vanuit Assel kon plaatsvinden.Post ITekening van het bedieningstoestel in post I.


Post I was ook een standaard HSM post. Voor elke treinbeweging kreeg I een venster van T.
Een bijzonderheid aan post I was de aanwezigheid van een tweetal bellen met langzame slag. Deze gingen luiden zodra een trein over de wissels 1/2 reed.
Voor elke rijrichting was een aparte bel. De bel bleef luiden zolang de wissels bezet waren.

Alle bedieningshandelingen staan hier beschreven.(bestandsgrootte 629 kB).

Met ingang 1 oktober 1967 is de klassieke beveiliging te Stroe vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de NX/CVL beveiliging bediend vanuit Amersfoort.

Voor een beschrijving van het station Barneveld - Voorthuizen klik hier.
Voor een beschrijving van het station Assel klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen