StedumHet station Stedum ligt aan de spoorlijn Groningen - Delfzijl bij km. 21.852.
Het station werd geopend op 15 juni 1884.

De spoorlijn Groningen - Delfzijl werd aangelegd door het Staatsspoor. De meeste stations langs deze lijn kregen een gelijk station van het zogenaamde Loppersum-type. Ook Stedum kreeg zo'n station. Het heeft dienstgedaan tot 1973. In dat jaar werd het gesloopt en vervangen door een abri.


De perrons, de sporen, het stationsgebouw en de retirade in westelijke richting met treinstel NS DE2 106 als trein 3821 (Delfzijl - Groningen) d.d. 24 augustus 1960.
(Foto: R. Ankersmit)


    

De westzijde van het emplacement in oostelijke richting (links) en het emplacement in oostelijke richting met treinstel NS DE2 106 als trein 3821 (Delfzijl - Groningen) (rechts) d.d. 24 augustus 1960.
(Foto's: R. Ankersmit)

Gebruikte afkortingen:

Blokstelsels: In en bij post T was een blokkast, een Alkmaarse Handelinrichting en een Hoge Handelinrichting geplaatst, voor een uitleg over de werking van de blokkast klik hier (bestandsgrootte 5,29 kB)
en voor een uitleg over de werking van de Alkmaarse Handelinrichting en de Hoge Handelinrichting klik hier (bestandsgrootte 11,2 kB).


De emplacementstekening van Stedum.


Post TTekening van de blokkast in post T, de Alkmaarse Handelinrichting, de Hoge Handelinrichting en het windwerk voor de bediening van de Hahob.

De Hahob ten westen van het station wordt bediend met het windwerk op het perron.

Het openen en sluiten van de halve-overwegbomen.

T legt het palhandel voor de bediening van de wisselende rode lichten en de waarschuwingsschellen om, waardoor na 10 sec. een schel gaat luiden.
Vervolgens sluit T de halve-overwegbomen, waardoor als de bomen geheel gesloten zijn, de schel stopt met luiden.
Wanneer de trein de ge´soleerde spoorstaaf in de overweg is overgereden, begint de zoemer te werken.
T opent vervolgens de halve-overwegbomen en legt het palhandel voor de bediening van de wisselende rode lichten en de waarschuwingsschellen normaal, waardoor de zoemer zwijgt.

De wissels 1 en 5 zijn voorzien van wisselsperren.

Omdat de in- en uitrijseinen vanuit verschillende handelinrichtingen worden bediend zijn quadrantsluitingen in de trekdraden aangebracht.
Met deze quadrantsluitingen wordt voorkomen dat het inrijsein en uitrijsein gelijktijdig uit de stand stop kunnen worden gebracht.

De uitrijseinen B1,2 en C1,2 zijn uitgerust met onveiligvallers en komen na de passage van een trein dus weer in de stand stop.

Met ingang van 13 december 1970 is te Bedum - voorlopig bij wijze van proef - een vereenvoudigd beveiligings- en beheersingssysteem in dienst gesteld.
Als gevolg hiervan is het bestaande blokstelsel A op het baanvak Stedum - Bedum omgebouwd in een bijzonder relaisblokstelsel ingericht voor enkelspoorrijden en zijn de vensters van het blokstelsel A richting Bedum vervallen.
Op de blokkast zijn een aantal signaleringslampjes, een schel voor treinaankondiging en een knop "Tr. binnen v. Bdm" aangebracht.

Na binnenkomst van een trein uit de richting Bedum wordt het relaisblokstelsel in de normale stand teruggebracht door het drukken van de knop "Tr. binnen v. Bdm".


Tekening van de blokkast in post T, de Alkmaarse Handelinrichting, de Hoge Handelinrichting en het windwerk voor de bediening van de Hahob na de wijzigingen d.d. 13 december 1970.Met ingang van 10 april 1975 is de klassieke beveiliging te Stedum vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de NX - CVL beveiliging bediend vanuit Groningen.

    

Het V-CVL tableau in de VL post te Groningen d.d. 15 april 1984.
(Foto's: W. Vos)

Voor een beschrijving van het station Bedum klik hier.
Voor een beschrijving van het station Loppersum klik hier.
Terug naar Home Terug naar seinhuizen