Simpelveld


Het station Simpelveld is het voormalige spoorwegstation van Simpelveld. Het station is geopend op 23 oktober 1853 en had oorspronkelijk een lengte van 100 meter. In 1975 werd het gedeeltelijk gesloopt, waarbij de goederenloods, diverse dienstruimten, de retirade en de wachtkamer verdwenen. Momenteel heeft het nog een lengte van 38 meter. Het station werd uiteindelijk gesloten voor wat betreft openbaar reizigersvervoer op 31 mei 1992. Tot die tijd hebben in het gebouw ook de manschappen van de Koninklijke Marechaussee brigade Simpelveld dienstgedaan. Als blijvende herinnering heeft de Koninklijke Marechaussee, op verzoek van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM), toestemming gegeven voor het plaatsen van een plaquette bij de ingang van de vroegere visitatiezaal (tegenwoordig restauratie).
Eén van de twee woningen boven het station is in 1995 bij de komst van de ZLSM in gebruik genomen als kantoorruimte. De andere woning is nog tot begin 2009 bewoond geweest door een oud-NS-medewerker. Inmiddels heeft de ZLSM ook deze woning in gebruik als kantoor- en vergaderruimte.
Er waren tot de sluiting van de Miljoenenlijn verbindingen met Maastricht (via Schin op Geul), Kerkrade en Aken. De verbinding met Kerkrade werd op 29 mei 1988 gesloten, die met Maastricht en Aken op 31 mei 1992.

Het station is volledig klassiek beveiligd. De drie seinhuizen dragen zorg voor de bediening van de diverse wissels, (rangeer)seinen en overwegen. Post II in Simpelveld staat in verbinding met post T Wijlré - Gulpen middels handbediend blokstelsel A.

      

Het emplacement in westelijke richting d.d. 29 juni 1976.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)


      

Het stationsgebouw van Simpelveld (links) en een railbus als trein 1370 op spoor I (rechts) d.d. 19 augustus 1959.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)


      

De aankomst van een railbus als trein 1370 op spoor I (links) en het oostelijke gedeelte van het emplacement (rechts) d.d. 19 augustus 1959.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)


      

Het emplacement in westelijke richting (links) en in oostelijke richting (rechts) d.d. 19 augustus 1959.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)


      

Het vertrek van een DE-1 richting Wijlré - Gulpen (links) en de aankomst van een DE-1 uit Wijlré - Gulpen (rechts) d.d. 19 augustus 1959.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)De westzijde van het emplacement d.d. 19 augustus 1959.
(Foto: J.G.C. van de Meene)


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van de geplaatste toestellen klik hier.De emplacementstekening van Simpelveld.Post TDe blokkast in post T d.d. 23 juli 1966.
(Foto: J.G.C. van de Meene)
Tekening van het bedieningstoestel in post T.


Post T is de centrale post. Een post zonder handels met alleen een blokkast en linealenkast. Van hieruit worden de opdrachten en controles uitgevoerd van de posten I en II. Hier zit ook de treindienstleider. Het toestel is vrij oud. In de kelder zit nog een balk wat duidt dat er ooit handels hebben gezeten op dit toestel. Waarschijnlijk verwijderd bij de bouw van de huidige posten I en II.

Post IDe handelinrichting in post I d.d. 23 juli 1966.
(Foto: J.G.C. van de Meene)Tekening van het bedieningstoestel in post I.


Post I ligt aan de oostzijde van het emplacement bij de splitsing van de spoorlijnen richting Spekholzerheide en Richterich (Dld).
De overweg in de spoorlijn richting Richterich net buiten het station wordt vanuit post I bediend.

Opmerkelijk is dat er geen wekknop en wekker voor de communicatie met Richterich aanwezig zijn; de communicatie met Richterich wordt gedaan met behulp van de telefoon.

Post I moest medewerking aan post II verlenen voor alle treinbewegingen vanuit Wijlré - Gulpen; post II had dus zowel de medewerking van post T als van post I nodig.

Post IIDe handelinrichting in post II d.d. 23 juli 1966.
(Foto: J.G.C. van de Meene)Tekening van het bedieningstoestel in post II.


Post II ligt aan de westzijde van het emplacement.

Met ingang van 1 juni 1970 is de post Richterich opgeheven en is de bediening van het blokstelsel overgebracht naar Aachen West.

Met ingang van 14 augustus 1972 is de naam van station Spekholzerheide gewijzigd in Kerkrade West.

Met ingang van 7 februari 1980 zijn de sporen 5, 6, 9, 10, 11, 16 en 20 met de bijbehorende wissels en seinen opgebroken en de spoornummers van de sporen I, III gewijzigd in 1 en 3.
Met ingang van 15 oktober 1982 is het vertrek van spoor 4 naar Kerkrade West en Richterich (Aachen West) mogelijk gemaakt; hiertoe is een afwijkend model vertakkingssein geplaatst.


Het afwijkende model vertakkingssein d.d. 19 maart 1988.
(Foto: W. Vos)


Met ingang van 4 februari 1983 zijn de overwegen in de Kelderweg en het Nijswillerpad bij km. 14.709 en km. 15.090 vervangen door AKI's en is de treinaankondiging d.m.v. kloksein vervallen.


Wachtpost 8 bij de Kelderweg d.d. 19 oktober 1980.
(Foto: J.G.C. van de Meene)
De emplacementstekening van Simpelveld na de wijzigingen d.d. 7 februari 1980 en 15 oktober 1982.Post TDe blokkast in post T d.d. 19 maart 1988.
(Foto: W. Vos)


            

Details van de blokkast in post T d.d. 19 maart 1988.
(Foto's: W. Vos)
Tekening van het bedieningstoestel in post T na de wijzigingen d.d. 7 februari 1980 en 15 oktober 1982.Post I


      

Het oostelijke gedeelte van het emplacement (links) en Post I (rechts) d.d. 19 maart 1988.
(Foto's: W. Vos)


      

De handelinrichting in post I d.d. 19 maart 1988.
(Foto's: W. Vos)


      

De handelinrichting in post I d.d. 19 maart 1988.
(Foto's: W. Vos)Tekening van het bedieningstoestel in post I na de wijzigingen d.d. 7 februari 1980 en 15 oktober 1982.Post II


      

Het westelijke gedeelte van het emplacement (links) en Post I (rechts) d.d. 19 maart 1988.
(Foto's: W. Vos)


      

De handelinrichting in post I d.d. 19 maart 1988.
(Foto's: W. Vos)De wachter van post II toont het oprijbord (SR 505) d.d. 19 maart 1988. (Foto: W. Vos)

Dit sein wordt gebruikt wanneer het vaste sein niet kan worden bediend en niet van de telefoon gebruik kan worden gemaakt
en mag eerst worden gegeven als het sein "de trein staat stil" door de machinist is gegeven.Tekening van het bedieningstoestel in post II na de wijzigingen d.d. 7 februari 1980 en 15 oktober 1982.


Met ingang 8 december 1989 zijn de onderstaande wijzigingen aangebracht:

De emplacementstekening van Simpelveld na de wijzigingen d.d. 8 december 1989.Post T (II)
Tekening van het bedieningstoestel in post T (II).


Alle bedieningshandelingen staan hier beschreven.(bestandsgrootte 60 kB).

Voor een beschrijving van het station Wijlré - Gulpen klik hier.
Voor een beschrijving van het station Spekholzerheide / Kerkrade West klik hier.

ZLSM


Met ingang van 31 mei 1992 kwam er een einde aan de reguliere treindienst tussen Maastricht en Aken.
In april 1995 startte de treindienst van de ZLSM tussen Schin op Geul en Kerkrade Centrum. In september van hetzelfde jaar werd de lijn geopend door Mr. Pieter van Vollenhoven.
Later is men ook gaan rijden naar Vetschau (vanaf 2000) en Heerlen (2004 t/m 2006). Vanaf april 2007 is de treindienst verlengd van Schin op Geul naar Valkenburg.
Op het baanvak naar Vetschau rijden uitsluitend railbussen, op de overige baanvakken stoomtreinen en railbussen.
De railbussen mogen niet op het baanvak Schin op Geul - Valkenburg rijden.

De klassieke beveiliging is intact gebleven en aangepast aan de huidige spoorsituatie.
De beveiliging is zo uitgevoerd dat er drie treinen tegelijk kunnen vertrekken. Binnenkomen kan soms niet i.v.m. de flankbeveiliging. Bedoelt tegen doorschieten waardoor de treinen elkaar in de flank rijden als ze niet voor het sein zouden stoppen. Dit is ingebouwd als er seinen dichter dan 100 meter van een wissel staan. In Simpelveld is dat het geval met de uitrijseinen aan de zijde Kerkrade en de uitrijseinen aan de zijde Wijlré - Gulpen.


De emplacementstekening van Simpelveld in de ZLSM periode.Post TPost T onder de kap van het stationsgebouw.


      

De blokkast in post T d.d. 4 juli 2010 (links) en 22 april 2012 (rechts) .
(Foto's: W. Vos (links) en P.P. van Birgelen (rechts))Tekening van het bedieningstoestel in post T.


Opmerkelijk is de plaatsing van de vensters Voorbijg. bij Spv, Enkelsp. Spv en Blok n. Spv. Deze vensters worden gebruikt om de bediening van het blokstelsel A richting Wijlré - Gulpen te simuleren als de post in Wijlré - Gulpen niet bezet is.
Met de drukknop Wij uit in wordt de bediening van dit blokstelsel omgeschakeld van plaatselijke bediening vanuit Wijlré - Gulpen of vanuit Simpelveld.

Het overpad van perron 1 naar perron 2 wordt vanuit post T bedient.Post IPost I te Simpelveld d.d. 1 april 2012.
(Foto: G. van Dalen)De handelinrichting in post I.
(Foto: P.P. van Birgelen)
Tekening van het bedieningstoestel in post I.Post I aan de oostzijde van het emplacement is de grootste post van Simpelveld. Hier liggen tevens ook veel lokaal bediende handwissels buiten de hoofdsporen.
Post I is opgedeeld in twee gebieden: De twee gebieden zijn door een overloopwissel (13 A/B ) met elkaar verbonden. Vanaf spoor 3 kan in beide richtingen (Kerkrade West en Richterich) worden gereden.
Post I bedient ook de overweg in de toegangsweg naar de werkplaats in het spoor richting Richterich d.m.v. een apart windwerk naast het toestel.

De normale stand van de rangeerpaallantaarn (rouwbrief) Q3-18 is rangeren toegestaan waardoor als de post niet bezet is er toch rangeerbewegingen kunnen plaatsvinden.

Alle bedieningshandelingen in post I staan hier beschreven.(bestandsgrootte 129 kB).


Post IIPost II te Simpelveld d.d. 1 april 2012.
(Foto: G. van Dalen)De handelinrichting in post II d.d. 23 november 2008.
(Foto: W. Vos)Tekening van het bedieningstoestel in post II.


Post II bedient ook de rangeerstoplantaarn (vaantje) S1,2 tussen de sporen I en II en de naast de post gelegen overweg d.m.v. twee handels in de handelinrichting.

Alle bedieningshandelingen in post II staan hier beschreven.(bestandsgrootte 47 kB).

In het jaar 2017 is langs spoor 4 een stopseinlantaarn geplaatst.

      

De stopseinlantaarn langs spoor 4 d.d. 21 juli 2019.
(Foto's: W. Vos)

Klik hier om over de totstandkoming van dit sein te lezen.(bestandsgrootte 32 kB).

In het voorjaar 2019 werd het compleet gereviseerde inrijsein B1-3 / D1v herplaatst; tegelijkertijd werd er bij dit sein een telefoonkast geplaatst.
In de toekomst zal in deze kast een telefoon worden geplaatst waarmee het treinpersoneel contact met de treindienstleider kan opnemen.

            

Het inrijsein B1-3 / D1v en de telefoonkast bij dit sein d.d. 21 juli 2019.
(Foto's: W. Vos)

De werkgroep Seinwezen van de ZLSM heeft onlangs een folder uitgebracht waarin in een notendop een beeld wordt geschetst van de klassieke beveiliging bij de ZLSM.
Klik hier om over deze folder te bekijken.(bestandsgrootte 19,6 mB).

Terug naar Home Terug naar seinhuizen