Schin op GeulStation Schin op Geul is het spoorwegstation van Schin op Geul. Het station heeft een stationsgebouw dat stamt uit 1913, en is een voorbeeld van een vorkstation.
De verbinding van de sporen 1 en 2 met de spoorlijn van en naar Maastricht werd in 1992 door de NS verbroken na de sluiting van het baanvak richting Simpelveld.
De Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij, die 1995 een museumdienst startte, had de wens om de exploitatie van Kerkrade Centrum naar Schin op Geul te verlengen naar Valkenburg. Deze wens werd op 21 januari 2007 in vervulling gebracht en ProRail herstelde de aansluiting. Door deze herstelling is station Schin op Geul weer een echt vorkstation. De ZLSM rijdt vanaf april 2007 door naar Station Valkenburg.


Het stationsgebouw van Schin op Geul d.d. 27 augustus 1959. (Foto: J.G.C. van de Meene)


    

Het stationsgebouw met de sporen 1 en 2 in oostelijke richting (links) en de sporen richting Valkenburg (rechts) d.d. 3 februari 1979. (Foto's: W. Vos)


    

De sporen richting Valkenburg (links) en de sporen richting Klimmen = Ransdaal (rechts) d.d. 3 februari 1979. (Foto's: W. Vos)


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van het geplaatste toestel klik hier


De emplacementstekening van Schin op Geul.
Post T
Het toestel van Schin op Geul d.d. 3 februari 1979.
Naast het toestel is nog net het windwerk van de overweg richting Wijlre = Gulpen zichtbaar.
(Foto: W. Vos)
Tekening van het bedieningstoestel in post T.Tot de jaren tachtig is er weinig aan het toestel veranderd. Het emplacement heeft nog een losperron gekend wat vermoedelijk via een handwissel met slot beveiligd was. Het toestel was zowat geheel vol gebouwd met handels. Er was een mogelijkheid om te kunnen omlopen op de sporen naar Wijlre. Dit is tot de komst van de DE I nodig geweest. Hiervoor waren twee overloopwissels geplaatst in de hoofdbaan naar Valkenburg en richting Wijlre = Gulpen. Grendels waren er niet maar draadsperren en geïsoleerde wissels met sperren in het toestel.

Gedurende de periode 5 januari - 25 mei 1970 werd er tijdelijk enkelspoor gereden tussen Schin op Geul en Wijlre = Gulpen over het zuidelijke spoor met gewijzigd blokstelsel III.

Met ingang van 15 oktober 1979 is de rangeerstoplantaarn P2 opgebroken en met ingang van 11 mei 1984 zijn de wissels 1 en 2 en sein B2 opgebroken.


De emplacementstekening van Schin op Geul na de wijzigingen d.d. 15 oktober 1979 en 11 mei 1984.
Post TTekening van het bedieningstoestel in post T na de wijzigingen d.d. 15 oktober 1979 en 11 mei 1984.


Alle bedieningshandelingen staan hier beschreven.(bestandsgrootte 421 kB).

Vertakkingssein zijde Valkenburg


Het vertakkingssein was een bijzondere situatie in Schin op Geul. Normaal is het gebruikelijk om bij een splitsing met verschillende doorrijsnelheden een bordes te plaatsen waarop twee ongelijke palen staan. In dit geval staan er twee in lengte gelijke palen waaraan aan het linker sein een snelheidsbord is aangebracht. Deze zijn ook terug te vinden bij het enkelvoudig voorsein. Hier is wel een koeienkop (V-vormig sein met drie lampen waarvan er telkens twee branden) te zien. Dit geeft de rijrichting aan.

    

Het inrijbordes F¹ en F³ zijde Valkenburg d.d. 22 augustus 1984. (Foto's: J.G.C. van de Meene)Het voorsein Fv zijde Valkenburg d.d. 8 april 1985. (Foto: H. Hermans (†))


Met ingang van 27 februari 1986 is de klassieke beveiliging te Schin op Geul vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de NX-CVL beveiliging bediend vanuit Maastricht.

Voor een beschrijving van de blokpost Klimmen = Ransdaal klik hier.
Voor een beschrijving van het station Wijlré - Gulpen klik hier.
Voor een beschrijving van het station Valkenburg klik hier.


Het Integra toestel met de stations Valkenburg en Schin op Geul in de VL post te Maastricht d.d. 13 mei 1988. (Foto: J.G.C. van de Meene)


Na de beëindiging van de treindienst Maastricht - Aken in het jaar 1992 werd de verbinding van de sporen 1 en 2 met de spoorlijn van en naar Maastricht door de NS opgebroken.


De situatie te Schin op Geul van voor 2007.

Omdat de ZLSM wilde doorrijden naar Valkenburg is deze verbinding in het jaar 2007 weer hersteld.
Als gevolg van het ontbreken van een overloopwissel te Schin op Geul moet er van Schin op Geul naar Valkenburg over het linkerspoor worden gereden.

Huidige situatieDe huidige situatie te Schin op Geul. (Bron: www.youtube.com)


De huidige sporensituatie te Schin op Geul.


Vrijgave rangeren:

Vrijgave rangeren wordt gegeven door de treindienstleider van Schin op Geul op de VL post te Maastricht en wordt genomen door de beheerder van de ZLSM te Schin op Geul.
Vrijgave rangeren kan worden gegeven en genomen als: Als aan één van de hiervoor vermelde voorwaarden niet wordt voldaan kan Vrijgave rangeren weer worden gegeven en genomen: Nadat Vrijgave rangeren is gegeven en genomen vindt het volgende plaats: Vrijgave rangeren kan alleen worden teruggegeven als spoor 105 en wissel 351B onbezet zijn.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen