SchinnenHet station Schinnen ligt aan de spoorlijn Sittard - Heerlen bij km. 9.111.
Het station is geopend op 1 mei 1896; tot 1970 kende Schinnen een echt stationsgebouw.


Het stationsgebouw van Schinnen d.d. 20 september 1964. (Foto: J.G.C. van de Meene)
De sporen in oostelijke richting d.d. 11 augustus 1964. (Foto: R. Ankersmit)     

Het emplacement in westelijke richting (links) en de passage van trein no. 45811 getrokken door locomotief 1002 (rechts) d.d. 20 september 1964. (Foto's: J.G.C. van de Meene).

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking over het geplaatste toestel in post T klik hier.


De emplacementstekening van Schinnen.


Post TTekening van het bedieningstoestel in post T.

Met ingang van 16 oktober 1966 is de klassieke beveiliging te Schinnen vervallen en is dit station een halte langs de vrije baan geworden.

Voor een beschrijving van het station Nuth klik hier.
Voor een beschrijving van het station Spaubeek klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen