Amsterdam Singelgracht


Het emplacement Amsterdam Singelgracht ligt ten westen van het station Amsterdam Centraal bij km. 78.960 Den Helder - Amsterdam Centraal en km. 0.000 Amsterdam Centraal - Rotterdam DP.
Een belangrijk onderdeel van dit emplacement was de Lijnwerkplaats Zaanstraat.

      

Het emplacement in westelijke richting met links de spoorlijn richting Haarlem (links) en kindertrein 14274 (Tilburg - Rotterdam - Haarlem - Amsterdam) getrokken door locomotief NS 1208 (rechts) d.d. 1 juni 1960.
In later jaren werd dit punt Singelgracht aansluiting genoemd.
Rechts de in 1968 gesloopte Maria Magdalenakerk op de hoek van de Zaanstraat en de Spaarndammerstraat.
(Foto's: R. Ankersmit)


      

Het emplacement in westelijke richting met reizigerstrein 64 (Vlissingen en Venlo - Amsterdam CS), bestaande uit de treinstellen NS ElD4 652 en 714 en ElD2 340 (links)
en het emplacement in westelijke richting met links aansluiting van de Westergasfabriek en de Centrale Markthallen, daarnaast de sporen naar Haarlem en
rechts de sporen naar Zaandam en tussen de sporen naar Haarlem en Zaandam de aansluiting naar de Lijnwerkplaats Zaanstraat (rechts) d.d. 1 juni 1960.
(Foto's: R. Ankersmit)


      

Het emplacement in oostelijke richting met op achtergrond post T en de bruggen over de Singelgracht d.d. 2 september 1961 (links)
en de (oude) spoorbruggen over de Singelgracht met links post T d.d. 17 september 1961 (rechts).
(Foto's: R. Ankersmit)


      

Het zuidelijke en noordelijke viaduct gezien in oostelijke richting met de seinbruggen met de seinen J en K (links)
en het zuidelijke en noordelijke viaduct gezien in oostelijke richtingde vanaf één van de seinbruggen
met op het zuidelijk viaduct NS reizigerstrein 2242 (Den Helder en IJmuiden - Amsterdam) bestaande uit de treinstellen ElD4 705 (vooraan) en ElD2 273.(rechts) d.d. 17 september 1961.
(Foto's: R. Ankersmit)


      

Het zuidelijke en noordelijke viaduct gezien in westelijke richting gezien vanaf één van de seinbruggen met op de achtergrond de bruggen over de Singelgracht (links)
en het emplacement in westelijke richting gezien vanuit post T met een reizigerstrein richting Haarlem met voorop een treinstel uit de serie NS ElD2 301-3150 (rechts) d.d. 17 september 1961.
(Foto's: R. Ankersmit)Het kilometerbordje '0' bij het theoretische beginpunt van de oude lijn met op de achtergrond een Benelux trek-duwcombinatie richting Amsterdam Centraal d.d. 15 februari 1988.
(Foto: J.A. Bonthuis)Een Beneluxtrein van Amsterdam naar Brussel met stuurstandrijtuig NS 61 84 87-38 106-2 en geduwd door de locomotief NMBS 2558 op de brug over de Singelgracht d.d. 8 november 1975.
(Foto: J.C. de Jongh)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels:


De emplacementstekening van Amsterdam Singelgracht.


De beveiliging van dit emplacement bestond uit de posten T, IV en V.

Opmerkelijk was dat in deze drie posten verschillende toestellen waren geplaatst t.w.: Bijzonderheden betreffende AHOB 2 (km. 2.481) te Sloterdijk.
 1. Beginpunten automatische overwegaankondiging:
  van de zijde Haarlem
  vooraankondiging             km. 3.955 (rechter spoor)
  aankondiging                    km. 3.433 (beide sporen)

  van de zijde Amsterdam voor doorgaande treinen
  vooraankondiging             km. 1.305 (rechter spoor)
  aankondiging                    km. 1.722 (beide sporen)

 2. Het bedienen van één van de seinen Kh of Jh is alleen mogelijk na het drukken van de knop "Doorgaande trein" resp. de knop "Stoptrein".

  Voor een te Sloterdijk stoppende trein drukt de treindienstleider in post T de knop "Stoptrein".
  Het witte licht in de knop gaat branden.
  Zodra de trein de geïsoleerde spoorstaaf voorbij de Singelgracht berijdt, dooft het witte licht in de knop en indien zich geen trein bevindt tussen de isolerende las bij km. 0.460 en het sein 807 komt het sein 807 bij km. 2.385 in de stand "stop".
  De AHOB 2 bij km. 2.481 sluit 58 sec. nadat de stoppende trein de isolerende las bij km. 2.337 heeft bereden; 5 sec. later komt het sein 807 uit de stand "stop".

  Door het drukken van de knop "Herroepen" dooft het witte licht in de knop "Stoptrein" en komt de schakeling voor het in de stand "stop" brengen van het sein 807 in de normale stand terug.
  Dit herroepen is alleen mogelijk als het licht in de knop nog niet door de medewerking van de trein gedoofd is. 1)

  Voor een te Sloterdijk doorrijdende trein drukt de treindienstleider in post T de knop "Doorgaande trein".
  Het witte licht in de knop gaat branden.
  Zodra de trein de geïsoleerde spoorstaaf voorbij de Singelgracht berijdt of door het drukken van de knop "Herroepen" dooft ht witte licht in de knop.

 3. Indien het sein 807 door een storing in de stand "stop" is gekomen, is de aankondiging van de zijde Amsterdam voor het betreffende spoor buiten werking gesteld.
  Bevindt zich echter een trein tussen de isolerende las nabij km. 0.460 en het sein 807 dan wordt de bovengenoemde aankondiging eerst na 120 sec. buiten werking gesteld.

 4. Als treinen uit de richting Haarlem, die te Sloterdijk stoppen, de aankondigingssectie van Amsterdam in dit spoor langs het 1e perron tot voor het sein 806 langer de 5 minuten bezetten sluit de AHOB niet en komt de storingsmelding niet in werking.

 5. Bij een storing van de AHOB te Sloterdijk gaat in post T een schel luiden en een rood lampje branden; de treindienstleider in post T legt de schakelaar om waardoor de schel zwijgt.
  Als de storing is opgeheven dan dooft het rode lampje en begint de schel weer te luiden.
  De treindienstleider in postT legt de schakelaar weer normaal, waardoor de schel ophoudt met luiden.

 6. Het extra rode verkeerslicht met pijl op de middenberm aan de noordzijde van de overweg dooft zodra de overwegbomen zijn gesloten.

  1) Het drukken van de knop "Herroepen" mag alleen plaatsvinden voordat sein Kh resp. sein Jh uit de stand "stop" is gebracht; door het drukken van deze knop zou dan n.l. het betrokken sein in de stand stop terugvallen.


Post T

Deze post stond aan de oostzijde van het emplacement bij km. 77.340.


Tekening van het stelknoptoestel in post T.

De lampjes boven de velden 22 t/m 32 behoren tot de uitdrukinstallatie waarmee door de posten AT of B te Amsterdam Centraal de bestemming van de vertrekkende treinen wordt aangegeven.
Deze lampjes gaan branden als de betreffende handelingen door de posten AT of B te Amsterdam Centraal zijn verricht.Tekening van de blokkast in post T.

De drukknoppen met de venstertjes onder de velden 1 t/m 4 dienden voor de communicatie met post V voor de afwikkeling van het treinverkeer van en naar de Westhaven en naar de Petroleumhaven.


Post IV

Deze post stond midden op het emplacement van de lijnwerkplaats bij km. 78.550.


Tekening van de handelinrichting in post IV.Post V

Deze post stond aan de westzijde van het emplacement bij de overweg in de Spaarndammerdijk bij km. 78.120.


Het baanvak Zaandam - Amsterdam met de overweg in de Spaarndammerdijk en post V d.d. 9 mei 1960.
Links het spoor van de Petroleumhaven en rechts voorbij de overweg de NS lijnwerkplaats Zaanstraat.
(Foto: R. Ankersmit)
Tekening van de handelinrichting in post V.

Vanuit de post werd de overweg in de Spaarndammerdijk d.m.v. drukknoppen bediend.
Deze overweg was d.m.v. een trekkersper op de trekker in veld 34 in de beveiliging opgenomen.

Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven.(bestandsgrootte 1,94 mB).

Met ingang van 21 mei 1967 is de klassieke beveiliging te Amsterdam Singelgracht vervallen en en is een NX - CVL beveiliging bediend vanuit Amsterdam Centraal in dienst gesteld.

Voor de beveiliging van de Lijnwerkplaats is toen een nieuwe post in dienst gesteld; voor een beschrijving van deze post klik hier.

Voor een beschrijving van de klassieke beveiliging van het station Amsterdam Centraal klik hier.
Voor een beschrijving van het station Halfweg klik hier.
Voor een beschrijving van de brugpost Hembrug en blokpost Z klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen