SchagenStation Schagen is het spoorwegstation van de plaats Schagen aan de spoorlijn Den Helder - Amsterdam bij km 21.294.
Het huidige station heeft 3 perronsporen.
In 2009 is het station gerenoveerd en zijn er enkele overkappingen en twee nieuwe liften geplaatst. Aan de westzijde van het station, het voorplein, is er een busstation en een 'Kiss & Ride'-strook.


Het stationsgebouw van Schagen.
(bron: www.stationsweb.nl)


     

Het emplacement in noordelijke richting (links) en het emplacement in zuidelijke richting (rechts) d.d. 6 november 1976.
(Foto's: W. Vos)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van het geplaatste AR - toestel in post T klik hier.

Met ingang van 4 november 1957 is te Schagen een AR - beveiliging in dienst gesteld.


De emplacementstekening van Schagen.


Post THet AR - tableau in post T.
(Foto: W. Vos)Tekening van het AR-toestel in post T.


Het wisselen van de rijrichting geschiedt als volgt:
  1. Door de eigen post.
    Het wisselen van de rijrichting is alleen mogelijk als in de rijrichtingsschakelaar geen rood licht brandt (geen rijweg naar het betreffende spoor is ingesteld en dit spoor onbezet is);
  2. Door de nevenpost.
    Indien op een het tableau in de nevenpost de rijrichting wordt gewisseld dooft het met een wit licht brandende rijrichtingslampje en gaat het andere rijrichtingslampje branden, ten teken dat de nieuwe rijrichting is ingesteld.
Met ingang van 25 september 1994 is het dubbelspoor op het baanvak Schagen - Heerhugowaard in dienst gesteld.

Met ingang van 6 november 1995 is de AR beveiliging te Schagen vervallen en is de beveiliging van dit station vervangen door een electronische beveiliging van het type VPI.
De bediening van het VPI-systeem van Schagen geschiedt thans electronisch d.m.v. een EBP systeem vanuit post T te Alkmaar.

Voor een beschrijving van het station Heerhugowaard klik hier.
Voor een beschrijving van het station Anna Paulowna klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen