de Steeg / Rheden Goederenemplacement

      

Station de Steeg, ook bekend als de Steeg - Rheden is een voormalig station aan de spoorlijn Arnhem - Leeuwarden bij km. 9.450; het station werd tegelijk met de spoorlijn geopend op 2 februari 1865.
J.P.J.Th. Brantsen, eigenaar van Huis Rhederoord en burgemeester van Rheden, had een eigen station geist op zijn landgoed, omdat zijn landgoed werd doorsneden door de spoorlijn.
Op 4 mei 1947 stopte hier de laatste trein. Het station werd formeel gesloten op 19 mei 1952 (er reed vervangend busvervoer in de tussentijd), toen het meer westelijk gelegen station Rheden werd geopend. Het stationsgebouw is gesloopt in 1962.


Het voormalige stationsgebouw van de Steeg d.d. 11 september 1959. (Foto: R. Ankersmit)


     

Het emplacement in noordelijke richting met op de achtergrond post T d.d. 11 september 1959 (links) en de sporen richting Dieren = Doesburg d.d. 31 mei 1959 (rechts).
(Foto's: R. Ankersmit)


     

Het emplacement in noordelijke richting gezien vanuit post T (links) en het zuidelijke gedeelte van het emplacement d.d. 4 juni 1960.
(Foto's: R. Ankersmit)


     

Het emplacement van De Steeg - Rheden in zuidelijke richting met de treinstellen NS ElD3 403 en 412 als trein 422 (Zwolle - Nijmegen) (links) en de passage van kolentrein 7056 met locomotief NS 1132 (rechts) d.d. 4 juni 1960.
(Foto's: R. Ankersmit)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van het geplaatste stelknoptoestel in post T klik hier.


De emplacementstekening van de Steeg / Rheden Goederenemplacement.Post T


Rheden Goederenemplacement was een bijzonder emplacement. Er werd een mix van allerlei manieren van beveiligingen gebruikt. Voor de hoofdspoor en treinbewegingen was er een stelknoptoestel waar op de normale manier rijwegen werden ingesteld. Het toestel was vrij standaard opgebouwd. De wissels in de hoofdsporen werden electrisch bediend vanuit post T.


Tekening van het stelknoptoestel in post T.


Voor de overwegen lag het anders. Deze werden vanaf een aparte handelinrichting zonder blokkast bediend. Door het krukje van de betreffende overweg om te leggen gingen de knipperlichten aan. Pas na 10 seconden kwam de sper vrij van het tweede krukje en kon men door op de bijbehorende knop te drukken (vrijmaken kruk in veld...) het tweede krukje omleggen. Nu kwamen de handels vrij van de betreffende overweg en konden de bomen worden gesloten. Voor noodgevallen was er een noodknop aanwezig.
Voor de MHOB kwam i.p.v. de handels de kruk aan het windwerk vrij.


Tekening van het bedieningstoestel voor de overwegen.Bij de handwissels welke waren beveiligd met sloten stonden relaiskasten staan waarin een sleutelrelaiskastje was geplaatst. Om toestemming te geven drukte post T op n van de knoppen "Sleutel wissel ...". Het betreffende venstertje werd rood en in de relaiskast van wit naar blauw. Nu kon de sleutel worden uitgenomen en de handwissels worden ontsloten. Uiteraard was er dan beperkt treinverkeer mogelijk. Na afloop werden de wissels gesloten en kon de sleutel terug in het sleutelrelaiskastje. Het venstertje werd wit net als op post T. Nu konden er weer treinbewegingen plaats vinden.
Voor het stop-ontspoorblok St3B was een eenvoudigere oplossing bedacht. Post T beheerde de sleutel welke in het toestel zat. Uiteraard had het uitnemen van de sleutel gevolgen voor het treinverkeer.

           

Tekeningen van de sleutelrelaiskastjes welke op twee plaatsen op het emplacement in een relaiskast waren geplaatst.


Wachtposten Rheden en 6Wachtpost 6 tussen Rheden Goederenemplacement en Dieren = Doesburg d.d. 4 juni 1960. (Foto: R. Ankersmit)

                        


De nabij gelegen wachtposten hadden elk een paneel waarop de voorzieningen van de aankondigingen zijn geplaatst.
Links wachtpost Rheden en rechts wachtpost 6.Wachtpost 6 lag aan de zijde Dieren = Doesburg en wachtpost Rheden aan de zijde Velp.
Rondom Rheden Goederenemplacement lagen veel overwegen. Wachtpost Rheden bediende drie overwegen en wachtpost 6 twee overwegen en dat allemaal binnen drie kilometer inclusief het emplacement.
De werking van de aankondiging was zeer eenvoudig. Bij het naderen van een trein gingen het lampje van groen naar geel en klonk een bel of schel. Deze bel of schel kon zowel door de trein worden aangestuurd als, indien het de rijrichting was vanaf Rheden Goederen, door post T bediend worden. Voor een vertrekkende trein was namelijk medewerking van de wachtposten noodzakelijk. Na het sluiten van de bomen drukte de wachtposten op de knop "Trein van Rhge (St)" en werd er op post T een venstertje wit van "medewerking Wp..." Pas dan kon het sein worden bediend. Op welke manier de overwegen werden bediend is niet bekend maar vermoedelijk gewoon door middel van een windwerk.


Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven. (bestandsgrootte 261 kB)

Met ingang van 9 november 1969 is de klassieke beveiliging te Rheden Goederenemplacement vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel van de NX/CVL beveiliging bediend vanuit Zutphen.

Voor een beschrijving van het station Dieren = Doesburg klik hier.
Voor een beschrijving van het station Velp klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen