Schiedam - Hoek van Holland (CVL beveiliging)Deze beveiliging omvatte de stations Schiedam Nieuwland, Vlaardingen Oost, Vlaardingen Centrum, Vlaardingen West, Maassluis, Maassluis West, Hoek van Holland en Hoek van Holland Strand.

Schiedam Nieuwland


Het station ligt aan de spoorlijn Schiedam - Hoek van Holland ( de Hoekse Lijn ) bij km. 2.055.
Het station werd geopend op 1 juni 1975 als voorstadshalte aan de Hoekse Lijn.


De halte Schiedam Nieuwland in westelijke richting d.d. 14 juni 1975.
(Foto: R. Ankersmit)

Vlaardingen Oost


Het station ligt aan de spoorlijn Schiedam - Hoek van Holland ( de Hoekse Lijn ) bij km. 4.110.
Het station werd geopend op 17 augustus 1891.
Het eerste stationsgebouw dateert van 1907, het tweede en huidige station werd in 1956 opgetrokken.
Dit station is een van de eerste viaductstations in Nederland en het is ontworpen door stationsarchitect Koen van der Gaast.


De perrongebouwen van de halte Vlaardingen Oost d.d. 14 augustus 1963.
(Foto: R. Ankersmit)
De baanvaktekening met de stations Schiedam Nieuwland en Vlaardingen Oost.

Vlaardingen Centrum


Het station ligt aan de spoorlijn Schiedam - Hoek van Holland ( de Hoekse Lijn ) bij km. 5.572.
Het station werd geopend op 17 augustus 1891 en droeg tot 1 juni 1969 de naam Station Vlaardingen.
Het station heeft een eilandperron met een overpad met AOB over het noordelijke spoor.


Het emplacement met perron en (daarop het) stationsgebouw van Vlaardingen vanaf de zuidzijde d.d. 14 augustus 1963.
(Foto: R. Ankersmit)Het stationsgebouw van Vlaardingen op het eilandperron, bestaande uit het witte plaatskaartenkantoor op de voorgrond uit 1969 (architect. C. Douma)
en de oude perronkap uit 1911 waarvan een groot deel is bewaard gebleven en waarin zich de stationsrestauratie bevindt d.d. 1 augustus 1993.
(Foto: F.J. Nijland)De gerestaureerde perronkap in oostelijke richting.
(bron: www.stationsweb.nl)

Vlaardingen West


Het station ligt aan de spoorlijn Schiedam - Hoek van Holland ( de Hoekse Lijn ) bij km. 7.666.
Deze voorstadshalte werd geopend op 1 juni 1969.
Het stationsgebouw (van het type sextant), is in mei 2006 gesloopt. Het stond al een paar jaren leeg, nadat de loketfunctie was opgeheven.


Het door de architect ir. C. Douma ontworpen en in 1969 gebouwde haltegebouw van Vlaardingen West, dat de bijnaam 'Sextant' kreeg, gezien vanaf de straatzijde d.d 1 juni 1969.
(bron: Stichting SNR Railverzamelingen)
De baanvaktekening met de stations Vlaardingen Centrum en Vlaardingen West.

Maassluis


Het station ligt aan de spoorlijn Schiedam - Hoek van Holland ( de Hoekse Lijn ) bij km. 12.134.
Het station werd geopend op 17 augustus 1891. Het huidige stationsgebouw werd in 1980 gebouwd.


Het oude stationsgebouw van Maassluis gezien vanaf de zuidwestzijde d.d. 4 mei 1963.
(Foto: R. Ankersmit)Het middenperron en de sporen in oostelijke richting met rechts de spooraansluiting van het bedrijf van Key & Kramer d.d. 3 april 1963.
(Foto: R. Ankersmit)De westzijde van het emplacement met op de voorgrond de overweg in de Deltaweg en daarachter de brug over de Keersluis d.d. 12 februari 2008.
(Foto: C. Cremer)Het nieuwe stationsgebouw op het eilandperron d.d. 1 augustus 1993.
Het bestaat uit enkele perrongebouwen onder een grote perronkap, opgehangen aan tuidraden.
Het werd op 25 mei 1980 geopend en de architect is K. van der Gaast.
(Foto: F.J. Nijland)

Maassluis West


Het station ligt aan de spoorlijn Schiedam - Hoek van Holland ( de Hoekse Lijn ) bij km. 12.134.
Het heeft twee perrons in bajonetligging en werd op 31 mei 1970 in gebruik genomen. Het stationsgebouw is een zeshoekig gebouw, een zogenaamd sextant.


Het station Maassluis West d.d. 12 februari 2008.
(Foto: C. Cremer)
De baanvaktekening met de stations Maassluis en Maassluis West.

Hoek van Holland Haven


Het station Hoek van Holland Haven ligt aan de spoorlijn Schiedam - Hoek van Holland (de Hoekse Lijn) bij km. en werd geopend op 1 juni 1893.
Het bestaat uit een hoog middengebouw, geflankeerd door twee lagere zijvleugels. In 1950 werd een tweede stationsgebouw naast het oudere geplaatst naar een ontwerp van Sybold van Ravesteyn, dat een Italiaanse indruk maakt met een lange gevel en een veelvuldig herhaalde verticale geleding. Het station is verbonden met de ferryterminal van de Stena Line.
Vroeger was dit station een belangrijk begin- en eindpunt van internationale treinen naar Duitsland, ScandinaviŽ en Moskou met namen als Britannia Expres, Rhein Express, Nord-West Expres, ScandinaviŽ-Holland Express en Warszawa-Hoek Expres.

Tot 10 december 2006 reed er tweemaal daags een intercity als boottrein van en naar Amsterdam Centraal, aansluitend op de veerdienst van en naar het Engelse Harwich.
Met ingang van de dienstregeling 2007 verdwenen deze twee treinen, omdat de snelle bootverbinding naar Engeland werd vervangen door een dag- en een nachtboot. Sindsdien stopte er alleen elk half uur een sprinter van Rotterdam Centraal naar Hoek van Holland Strand v.v..
Het station had ťťn kopspoor en twee doorgaande sporen. De sporen waren in omgekeerde richting genummerd; spoor 1 lag niet langs het stationsgebouw. De perrons voor de doorgaande sporen 1 en 2 lagen iets verder van het stationsgebouw vandaan, in de bocht waar de spoorlijn afboog naar Hoek van Holland Strand. Het station had voorheen 4 kopsporen, maar 3 van deze kopsporen werden in 2016 gesaneerd, inclusief verwijdering van de bovenleiding. Spoor 3, het resterende kopspoor, wordt medio 2019 weer volledig in gebruik genomen als tijdelijk keerspoor voor de metro. De twee zijperrons en de doorgaande sporen zijn verdwenen maar worden herlegd in combinatie met een eilandperron, dat geopend zal worden bij de latere verlenging naar Hoek van Holland Strand.

      

Het emplacement in westelijke richting d.d. 30 maart 2008.
(Foto's: C. Cremer)

Hoek van Holland Strand


Het station Hoek van Holland Strand is het eindpunt van de spoorlijn Schiedam - Hoek van Holland (de Hoekse Lijn) en werd geopend op 1 juni 1893.
Anders dan de naam doet vermoeden ligt het station niet direct aan het strand.
Het ligt circa 700 meter westelijker dan station Hoek van Holland Haven en daarna is het nog ruim een kilometer (ongeveer 15 minuten lopen) naar het strand.
Door de aanleg van de Maasvlakte is de kustlijn namelijk verder in zee komen te liggen.

      

De uitrijseinen 897 en 899 richting Hoek van Holland Strand (links) en de stootjukken aan het eind van de spoorlijn bij Hoek van Holland Strand (rechts) d.d. 30 maart 2008.
De seinen 897 en 899 kunnen alleen rood en geel licht tonen.
(Foto's: C. Cremer)
De baanvaktekening met de stations Hoek van Holland en Hoek van Holland Strand.Post THet NX - CVL toestel in post T Rotterdam CS d.d. 26 mei 1979.
(Foto: W. Vos)


      

Het tableaugedeelte met het station Vlaardingen Centrum (links) en het tableaugedeelte met het station Maassluis (rechts) d.d. 26 mei 1979.
(Foto's: W. Vos)Het tableaugedeelte met de stations Hoek van Holland Haven en Hoek van Holland Strand d.d. 26 mei 1979.
(Foto: W. Vos)
De tekening van het tableau met het station Hoek van Holland.De tekening van het tableau met de stations Maassluis en Vlaardingen.

Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van het geplaatste NX-toestel klik hier.

Alle bijzonderheden worden hier beschreven (bestandsgrootte 1,24 mB).

Seinbeeldenkaarten

Een seinbeeldenkaart, overzicht seinbeelden, ook wel OS-blad(en) genoemd, is een schematische tekening waarop per rijrichting alle seinen te zien zijn
en welke seinbeelden deze kunnen tonen in relatie tot de mogelijke rijwegen, zowel op de stations als op de vrije baan.
Tevens is tussen de seinen te zien of en zoja welke ATB-codes zoals weergegeven in het artikel over ATB-EG de spoorstaven aan de trein doorgeven.
Ook de snelheidsborden zijn op deze kaart terug te vinden.
Seinbeeldenkaarten worden geraadpleegd bij onregelmatigheden en ongevallen om vast te stellen of het (door de machinist) geconstateerde seinbeeld in de situatie daadwerkelijk mogelijk is.


De seinbeeldenkaart van het station Vlaardingen Centrum richting oost - west.
De seinbeeldenkaart van het station Vlaardingen Centrum richting west - oost.
De seinbeeldenkaart van het station Maassluis richting west - oost.
De seinbeeldenkaart van het station Maassluis richting oost - west.
De seinbeeldenkaart van het station Hoek van Holland richting oost - west.
De seinbeeldenkaart van het station Hoek van Holland richting west - oost.


Met ingang van 25 augustus 1999 is de NX - CVL beveiliging voor het baanvak Schiedam - Hoek van Holland vervallen en is de beveiliging van deze stations een onderdeel geworden van de ProRail Procesleiding Rotterdam.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen