ScheemdaHet station Scheemda (dat eigenlijk in Eexta ligt) is het spoorwegstation van Scheemda in de Nederlandse provincie Groningen.
Het is gelegen aan de spoorlijn van Harlingen Haven naar Nieuweschans bij km. 109.727.
Deze lijn werd als onderdeel van Staatslijn B (Harlingen - Nieuwe Schans) geopend op 1 mei 1868 en wordt tegenwoordig geŽxploiteerd door Arriva.
Het stationsgebouw, ontworpen door de architect K.H. van Brederode volgens het standaardtype SS "4e klasse", is een Rijksmonument.
Momenteel zijn in het pand een woning en een onderzoeksbureau gevestigd.

    

Het stationsgebouw van Scheemda. (bron: www.stationsweb.nl) (links) en het het emplacement in westelijke richting (rechts) d.d. 7 mei 1977. (Foto: W. Vos)


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In de post was een Siemens & Halske handelinrichting geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier.


De emplacementstekening van Scheemda.


Post T

Post T was ondergebracht in het stationsgebouw.

Het bloktoestel in post T d.d. 7 mei 1977.
(Foto: W. Vos)


    

Details van het bloktoestel in post T.
(Foto's: R. Stremming)
Tekening van het bedieningstoestel in post T.In de nadagen van de klassieke beveiliging was Scheemda een eenvoudig station. Aan de wisselnummers op het toestel te zien moeten er meerdere wissels hebben gelegen.

De beide inrijseinen waren uitgevoerd als bordesseinen; vrij fors voor een klein station als Scheemda. Deze situatie kwam echter veel voor maar is halverwege vorige eeuw door middel van de enkelvoudige vertakkingsseinen fors verminderd.

    

Het inrijbordes zijde Winschoten (links) en het inrijbordes zijde Zuidbroek (rechts) .
(Foto's: W. Vos)


    

Het inrijvoorsein zijde Winschoten (links) en het inrijvoorsein zijde Zuidbroek (rechts) .
(Foto's: W. Vos)


Het mooie aan dit toestel is de symetrie wat ook terug te zien is in de handels.
Het toestel is zichtbaar vereenvoudigd tot een enkel uitrijsein per zijde waarbij de ongebruikte handels niet werden verwijderd.
Bij Siemens & Halske toestellen kwam dit niet vaak voor.
Vermoedelijk hebben op de handels de vervallen uitrijseinen gezeten.

Het wissel 1 zijde Zuidbroek is voorzien van twee grendels terwijl het wissel 13 zijde Winschoten was voorzien van een wisselsper.


De wisselsper op wissel 13 d.d. 7 mei 1977.
(Foto: W. Vos)


Met ingang van 8 april 1989 is de klassieke beveiliging vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de NX/CVL beveiliging bediend vanuit Groningen.

Voor een beschrijving van het station Zuidbroek klik hier.
Voor een beschrijving van het station Winschoten klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen