RavensteinHet station Ravenstein ligt aan de spoorlijn Den Bosch - Nijmegen bij km. 49.558 ter westen van de brug over de Maas.
Tot Oss was de spoorlijn dubbelsporig; vanaf Oss werd de spoorlijn enkelsporig tot aan Wijchen.

Met ingang 10 mei 1981 is de spoorlijn in z'n geheel weer dubbelsporig behalve de spoorbrug bij Ravenstein over de Maas.

    

Het stationsgebouw van Ravenstein d.d. 30 mei 1976 (links) en het oostelijke gedeelte van het emplacement d.d. 30 april 1974 (rechts) .
(Foto's W. Vos)


    

De enkelsporige brug over de Maas d.d. 30 mei 1976.
(Foto's W. Vos)

.
Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van het geplaatste toestel klik hier.


De emplacementstekening van Ravenstein.Post TDe handelinrichting in post T d.d. 9 oktober 1976.
(Foto: W. Vos)


    

De blokkasten in post T d.d. 9 oktober 1976.
(Foto's W. Vos)

.


Tekening van de handelinrichting in post T.Qua bediening was Ravenstein eenvoudig. Tenminste aan de kant van Wijchen. Aan de kant van Berghem was het wat anders. Doordat de wissels 1 en 2 te ver weg lagen wat uiteraard niet ten goede kwam van de bediening waren deze electrisch uitgevoerd. Dit had als gevolg dat men een extra seinhuis kon besparen.
Om de koppeling met de electrische wissels mogelijk te maken waren er extra vensters in het toestel ingebouwd. Dit waren de vensters in veld 22 en 24. Voor de seinen konden bediend moest eerst venster 24 gegeven worden wat venster 22 vrij maakte.
Deze vensters dienden voor de controle of de wissels 1 en 2 in de eindstand lag; voor treinbewegingen van en naar Berghem werd venster 24 wit gemaakt en als de wissels 1 em 3 in de eindstand lag werd het venster 22 wit en konden de seinen A1 , A2 , B1 of B2 worden bediend.
Als gevolg van deze handelingen werden de krukjes in de velden 16 en 17 vastgelegd en konden de wissels 1 en 2 niet worden bediend; na de aankomst of het vertrek van de trein werd het venster 11 weer rood gemaakt waardoor het venster 15 weer rood werd en is de normale toestand weer hersteld.

De bediening van de electrische wissels 1 en 2 was vrij eenvoudig. Er was een apart paneeltje op het toestel gemaakt boven de krukjes. Eerst drukte men op de drukknop van het betreffende wissel. Was dit niet bezet door een trein dan lichte het groene lampje op. Tijdens het drukken kon met het krukje het wissel bedienen zodat het wissel kon omlopen naar de andere stand. Tijdens het omlopen klonk een schel en doofde het witte lampje. Na het loslaten van de drukknop doofde het groene lampje. Lag het wissel in de eindstand, dan ging het witte lampje weer branden.

Bijna alle seinen werden mechanisch bediend. Alleen het voorsein Av had een electrische bediening vanwege de afstand. Daarbij moet worden opgemerkt dat het sein bijna 1,5 kilometer van de post lag en dus te ver weg lag; de maximale afstand van een mechanisch sein is 1.000 meter vanaf het toestel.

In Ravenstein kon ook worden gerangeerd voor de losweg. Hiervoor was een rangeerpaallantaarn geplaatst. Deze kon bediend worden na het omleggen van het krukje "Rang. v. of n. spoor 1 - 4" in veld 20. Na het omleggen ging op het toestel het witte lampje branden "Spermagneet Krukje 20". Dit was gemaakt voor het uitschakelen van de aankondiging van de AKI's even verderop. Men kon nu rangeren tot aan het R-Bord wat rangeren voorbij het bord verbood. Op het wissel 3 en het stopontspoorblok St 3 zat een slot waarvan de sleutel uit het toestel kwam. Deze sleutel hoefde alleen in het toestel aanwezig zijn als er een trein op spoor I binnen kwam.

Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven. (bestandsgrootte 693 kB).

Met ingang 10 mei 1981 is de klassieke beveiliging te Ravenstein vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de CVL beveiliging bediend vanuit Arnhem.

Voor een beschrijving van het station Berghem klik hier.
Voor een beschrijving van het station Wijchen klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen