Rotterdam Noord GoederenstationHet station Rotterdam Noord Goederenstation ligt aan de spoorlijn Rotterdam CS - Gouda bij km. 48.820.

In de jaren 60 was er nog een rangeerheuvel aanwezig bij dit station en een uitgebreid emplacement.
Hier werd met name 's nachts gerangeerd en een groot aantal goederentreinen vertrok in de nieuwe samenstelling naar alle hoeken van Nederland en ook met name Duitsland.
Later is deze functie overgenomen door het rangeeremplacement bij Kijfhoek.

Ook waren er sporen ten behoeve van de daar gevestigde fruitveiling. In 1985 waren deze allebei verdwenen, maar was er wel een installatie gebouwd voor de overslag van multimodaal transport van Trailstar.
Bij het goederenstation ligt ook een postsorteercentrum van TNT post met een eigen perron, dit perron is sinds het postvervoer per trein in 1997 werd opgeheven niet meer in gebruik.

Het station wordt niet meer gebruikt voor goederenvervoer en nu is hier het depot van de Stoom Stichting Nederland (SSN) gevestigd.
Ten behoeve hiervan werd een draaischijf aangelegd, die in 2003 in gebruik werd genomen.

Ook staat op het emplacement regelmatig de slijptrein van Speno. Verder worden op het terrein nog lege goederenwagons opgesteld. Ook wordt het emplacement gebruikt om bouwmateriaal voor het nieuwe Station Rotterdam Centraal te laden die vervolgens per trein naar de bouwplaats worden gebracht.

      

Het emplacement in oostelijke richting gezien met links post T (links) en het het vertrek van een goederentrein richting Gouda (rechts) d.d. 30 maart 1956.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)


      

Het emplacement in westelijke richting d.d. 30 maart 1956.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)Het heuvelen d.d. 30 maart 1956.
(Foto: J.G.C. van de Meene)


      

Het emplacement in westelijke richting gezien vanuit post T (links) en het emplacement in westelijke richting gezien vanaf de rangeerheuvel met op de achtergrond de heuvelpost (rechts) d.d. 14 juni 1975.
(Foto's: R. Ankersmit)Het emplacement in oostelijke richting gezien vanuit post T d.d. 14 juni 1975.
(Foto: R. Ankersmit)De rangeerheuvel in oostelijke richting gezien met het heuvelsein Q3-7 d.d. 14 juni 1975.
(Foto: R. Ankersmit)      

Het begin van het inhaalspoor aan de oostzijde d.d. 8 april 1976.
Dit spoor diende alleen als wachtspoor voor binnenkomende treinen.
(Foto's: R. Ankersmit)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: De beveiliging van het station Rotterdam Noord Goederenstation bestond uit de posten T, I, II (heuvelpost) en III.
In alle posten was een stelknoptoestel geplaatst; voor een uitleg over de werking van deze toestellen klik hier en in de heuvelpost stond een heuveltoestel.


Post T

Post T stond midden op het emplacement bij km. 48.820.Tekening van het bedieningstoestel in post T.
(Klik op de tekening voor een vergroting en scroll dan door de tekening)

Een bijzonderheid was de aanwezigheid van de verzilverde stelknoppen in de velden 1 en 80 waarmee de rijrichting op de baanvakken Rotterdam Noord Goederenstation - Hillegersberg Aansluiting en Rotterdam Noord Goederenstation - Gouda werd gewisseld.
De post is uitschakelbaar.

Post I

Post I stond aan de oostzijde van het emplacement bij km. 48.050.

Tekening van het stelknoptoestel in post I.

De post is uitschakelbaar.

Post II (heuvelpost)

Post II (heuvelpost) stond midden op het emplacement ten westen van de rangeerheuvel.

      

Het heuveltoestel in post II (links) en de railremmen in post II (rechts) d.d. 23 mei 1973.
(Foto's: H.P. van Keulen)Tekening van het heuveltoestel in post II en het stelknoptoestel in de heuvelpost.


Beschrijving en bediening van het toestel in post II
Op het bedieningstoestel zijn aangebracht:
 1. Wisselstelknoppen

  Met deze stelknoppen kunnen de bijbehorende wissels worden bediend.
  Bij iedere wisselknop zijn twee witte en een rood lampje aangebracht;
  het branden van een wit lampje geeft de stand van het wissel aan; het rode lampje brandt als het wissel bezet of vastgelegd is.
  Bij iedere wisselstelknop behoort één verzegelde noodknop.
  Door het ontzegelen en indrukken van deze knop kan een wissel worden omgelegd, indien het rode lampje ten onrechte brandt.

 2. Grendelstelknop 109 / St 109

  Met deze grendelstelknop kan het wissel 109 en het stop-ontspoorblok St 109 worden ontgrendeld.
  Bij deze knop zijn twee lampjes aangebracht:
  het witte lampje brandt als de inrichtingen in de normale stand zijn vastgelegd;
  het rode lampje brandt als de inrichtingen zijn ontgrendeld.

 3. Seinschakelaars S 12-23,S 1-11, Rt en Rq

  Met deze schakelaars kunnen de bij de knoppen aangegeven seinen worden bediend.
  Bij deze schakelaars zijn twee lampjes aangebracht:
  het wite lampje brandt na het omleggen van de schakelaar als aan de voorwaarden voor het bedienen van het sein is voldaan.
  het rode lampje brandt als het bij de schakelaar behorende sein in de normale stand is vastgelegd; het omleggen van de schakelaar heeft dan geen gevolgen.

 4. Zeven toestemmingsschakelaars

  Met deze schakelaars geeft post II toestemming aan post T voor het bedienen van het bij de schakelaar aangegeven sein.
  Zodra post II één van deze schakelaars heeft omgelegd, meldt hij dit telefonisch aan post T.
  Bij deze schakelaars zijn twee lampjes aangebracht:
  Het witte lampje brandt als post II toestemming heeft gegeven aan post T;
  het rode lampje brandt als de toestemming niet kan worden gegeven doordat er seinen voor één of meer tegenstrijdige trein- of rangeerbewegingen bediend zijn;
  het omleggen van de schakelaar heeft dan geen gevolgen.

 5. Schakelaar "Dag / Nacht"

  Hiermee kan de lichtsterkte van de tableaulampjes worden geregeld.

 6. Schakelaar bed. wissel 87

  Met deze schakelaar kan post II het wissel 87 al dan niet automatisch laten werken.

 7. Vijf witte lampjes "Sp. 3º t/m 7º"

  Hiermee wordt aan post II aangegeven, van welk spoor post T het heuvelsein Q 3-7 heeft bediend.

 8. Een groen lampje "Q 3-7"

  Dit lampje gaat branden als het sein Q 3-7 uit de normale stand is gekomen.

 9. Een wit lampje en drukknop "Sp R" en "Sp S"

  Het lampje gaat branden en een schel luidt, zodra de geïsoleerde spoorstaaf in spoor R of S bereden wordt; door het drukken van de knop zwijgt de schel en dooft het lampje.
Algemene opmerkingen:
 1. Zodra een as het geïsoleerde wissel 87 berijdt, werkt een zoemer.
 2. Als een wisselstelknop wordt omgelegd tijdens het branden van het rode lampje, dan wordt het wissel omgelegd zodra dit lampje dooft.


Post III

Post III stond aan de westzijde van het emplacement bij km. 50.010.

Tekening van het stelknoptoestel in post III.

De post is uitschakelbaar.

Rangeerbewegingen

Voor rangeerbewegingen kunnen de laaggeplaatste lichtseinen uitsluitend het seinbeeld "beperkte snelheid" tonen.

Uitschakelen van de posten

De posten I, III en T kunnen voor het ene en voor het andere hoofdspoor en voor de beide hoofdsporen worden uitgeschakeld; Post T kan alleen worden uitgeschakeld als de posten I en III zijn uitgeschakeld.
Indien post I is uitgeschakeld werken de seinen 2 en 10 en/of 4 en 26 automatisch afhankelijk van het uitgeschakelde spoor.
Indien post III is uitgeschakeld werken de seinen 188 en 194 en/of 192 en 196 automatisch afhankelijk van het uitgeschakelde spoor.
Indien post T is uitgeschakeld werken de seinen 2 en 10, 28 en 62, 188 en 194 en/of 4 en 26, 46 en 64, 192 en 196 automatisch afhankelijk van het uitgeschakelde spoor.

Alle bijzonderheden en bedieningshandelingen worden hier beschreven (bestandsgrootte 2,52 mB).

Met ingang van 15 januari 1976 zijn de posten I, II (heuvelpost) en III vervallen.
Het toestel in post T is dienovereenkomstig aangepast en langs de hoofdsporen zijn toen lichtseinen van het stelsel 1954 geplaatst; de (dwerg) lichtseinen op het emplacement bleven lichtseinen van het stelsel 1946.

      

Het emplacement in westelijke richting gezien vanuit post T (links) en het emplacement in westelijke richting gezien met op de achtergrond de voormalige heuvelpost en rechts de rangeerheuvel (rechts) d.d. 17 maart 1979.
(Foto's: W. Vos)


      

De westzijde van het emplacement (links) en de oostzijde van het emplacement in oostelijke richting met op de achtergrond de voormalige post I (rechts) d.d. 17 maart 1979.
(Foto's: W. Vos)De passage van een lege olietrein richting Schoonebeek d.d. 17 maart 1979.
(Foto: W. Vos)De emplacementstekening van Rotterdam Noord Goederenstation na de wijzigingen d.d. 15 januari 1976.
(Klik op de tekening voor een vergroting en scroll dan door tekening)Post TPost T met locomotief 2478 d.d. 17 maart 1979.
(Foto: W. Vos)Het stelknoptoestel in post T d.d. 17 maart 1979.
(Foto: W. Vos)


      

Details van het stelknoptoestel in post T d.d. 17 maart 1979.
(Foto's: W. Vos)Het signaleringstableau in post T d.d. 17 maart 1979.
(Foto: W. Vos)


Tekening van het bedieningstoestel in post T na de wijzigingen d.d. 15 januari 1976.
(Klik op de tekening voor een vergroting en scroll dan door de tekening)

Een bijzonderheid was de aanwezigheid van de verzilverde stelknoppen in de velden 1 en 80 waarmee de rijrichting op de baanvakken Rotterdam Noord Goederenstation - Hillegersberg Aansluiting en Rotterdam Noord Goederenstation - Gouda werd gewisseld.
De post is uitschakelbaar.

Alle bijzonderheden en bedieningshandelingen worden hier beschreven (bestandsgrootte 1,48 mB).

Meer informatie over dit station is te vinden op de site "Feijenoordse Meesters"; klik hier om deze site te openen.

Met ingang van 20 mei 1988 is de klassieke beveiliging te Rotterdam Noord Goederenstation vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de NX - CVL beveiliging bediend vanuit Rotterdam CS.

Voor een beschrijving van het station Gouda klik hier.
Voor een beschrijving van het station Rotterdam Kleiweg klik hier.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen