Roermond
Het stationsgebouw van Roermond d.d. 6 november 1961.
(Foto: R. Ankersmit)


Station Roermond is het spoorwegstation van Roermond. Het werd geopend op 21 november 1865. Het huidige gebouw stamt uit 1862 en is van het standaardtype SS 4e klasse.
Het is later echter zo verbouwd en uitgebreid, vooral aan de voorzijde, dat het originele gebouw nog slechts moeilijk te herkennen is.
Het station ligt aan de spoorlijn Maastricht - Venlo bij km. 46.289 en de spoorlijn Budel - Vlodrop bij km. 88.541.

Het station van Roermond lag tot aan de midden jaren 50 van de 20e eeuw aan de oostrand van de stad. Met de komst van de spoortunnel in 1954 werd de stad met oostelijk gelegen plaatsen verbonden doordat ook daar woningbouw werd gerealiseerd. Dit zorgde ervoor dat het station ineens in het midden van de stad kwam te liggen, aan de rand van het centrum. Het spoor vormt dan ook een barrière tussen Oost- en West-Roermond. Vooral tijdens de ochtend- en avondspits moet het verkeer bij de overwegen wachten, en staat het verkeer in de smalle spoortunnels vast. De overweg aan de Robert Regoutstraat is een van de weinige in Nederland met elektrisch bediende overwegbomen. Omdat 7 sporen de weg scheidden, staat verkeer soms langer dan een kwartier te wachten. Opties voor een tunnel, brug of permanente afsluiting zijn behalve geopperd, nooit uitgevoerd. De gemeente ziet het liefst dat het nauwelijks in gebruik zijnde rangeerterrein wordt gesaneerd, zodat stadsontwikkeling op die locatie mogelijk is. Aan de oostzijde van het station zijn in 2012 een appartementencomplex en (deels) openbare parkeergarage opgeleverd.

    

De noordzijde van het emplacement d.d. 23 december 1961 (links) en de sporen in noordelijke richting d.d. 6 vovember 1961 (rechts).
(Foto's: R. Ankersmit)


De zuidzijde van het emplacement d.d. 1 april 1965.
(Foto: R. Ankersmit)


Gebruikte afkortingen:

Blokstelsels: De beveiliging van het station Roermond bestond uit twee posten; post T aan de zijdzijde en post I aan de noordzijde bij de overweg in de Robert Regoutstraat.
In deze posten waren stelknoptoestellen model S & H 1912 geplaatst.
Voor een uitleg over de werking van de geplaatste stelknoptoestellen in de posten T en I klik hier.

Klik hier om de emplacementstekening van Roermond te openen (bestandsgrootte 254 kB).

Post THet stelknoptoestel in post T d.d. 28 maart 1965.
(Foto: J.G.C. van de Meene)


    

Het tableau voor de bediening van de bezetspoorlampen bij de inrijseinen en de rode lampen bij de wissels 51 t/m 54 (links) en de blokkast in post T (rechts) d.d. 28 maart 1965.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)Tekening van het stelknoptoestel in post T.

    

Tekening van het tableau voor de bediening van de bezetspoorlampen bij de inrijseinen en de rode lampen bij de wissels 51 t/m 54 (links) en de blokkast in post T (rechts).

Opmerkelijk was de commutator in de blokkast waarmee de treindienstleider te Roermond kon bepalen welk van de twee blokvensters in Linne Aansluiting vrijkwam.
Linne Aansluiting was feitelijk onderdeel van station Roermond en er zetelde dan officieel ook een seinhuiswachter en geen treindienstleider.
Linne Aansluiting viel onder beheer van Roermond en zo mochten bijvoorbeeld ontzegelingen enkel en alleen plaatsvinden na toestemming van de treindienstleider Roermond.

Post IPost I met op de achtergrond de nieuwe post T d.d. 28 maart 1965.
(Foto: J.G.C. van de Meene)De blokkast in post I d.d. 28 maart 1965.
(Foto: J.G.C. van de Meene)Tekening van het stelknoptoestel in post I.

    

Tekening van de de blokkast in post I (links) en het bedieningstoestel voor de overweg bij post I (rechts).


Het venster Enkelspoor Swalmen kon pas worden bediend na toestemming van post T; als deze toestemming was verleend werd het venstertje Toest. enk. sp. Sm wit en kon het enkelspoorvenster worden bediend.

De overweg bij post I was in de beveiliging opgenomen. Na het sluiten van de overweg werd één van de 4 knoppen gedrukt en kon de rijweg over de overweg worden ingesteld.

Omdat er over de overweg regelmatig werd gerangeerd was bij de overweg een draaiseinbord OB (sein SR 260) geplaatst;
dit sein werd bediend vanuit het bedieningstoestel voor de overweg en kon eerst uit de stand stop worden gebracht als de overweg was gesloten.

Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven.(bestandsgrootte 2,42 mB).
Voor een beschrijving van het station Haelen klik hier.
Voor een beschrijving van het station Linne Aansluiting klik hier.
Voor een beschrijving van het station Swalmen klik hier.
Voor een beschrijving van de spooraansluiting Herkenbosch klik hier.
Voor een beschrijving van het station Vlodrop klik hier.

Ombouw NX - beveiliging

Met ingang van 19 december 1965 is te Roermond een NX-beveiliging in dienst gesteld; het bedieningstoestel is geplaatst in een nieuwe post T.
Omdat de beveiliging op het baanvak Roermond - Sittard nog niet was omgebouwd is in de nieuwe NX-post een bloktoestel geplaatst voor de blokverbinding met Linne Aansluiting.
De posten T (oud) en I en de wachtposten A, 12, 13 en 14 zijn vervallen.
De elektrisch bediende overweg bij km. 46.788 wordt bediend vanuit de nieuwe post T.

Op het baanvak Roermond - Vlodrop werd een relaisblokstelsel in dienst gesteld dat geheel afwijkt van de tot dusver in gebruik zijnde blokstelsels.
Het baanvak bestaat uit één blok en er is een open blokstelsel voor de beide richtingen.
De toestand waarin het blokstelsel zich bevindt wordt op de eindstations aangegeven door een rood en een groen lampje
Zodra op één van de eindstations een rijweg naar het baanvak wordt ingesteld, wordt het blok belegd en gaat op het andere station een rood lampje branden.
Op dat station kan nu geen rijweg naar het baanvak worden ingesteld.
Na het vertrek blokkeert de trein automatisch door het berijden van een geïsoleerd spoorgedeelte en komt het uitrijsein in de stand "stop".
Op het vertrekstation dooft nu het groene lampje en gaat het rode lampje branden; ook hier is nu een rijweginstelling naar het baanvak onmogelijk.
Op de plaats van aankomst moet - na controle op het niet afgebroken zijn van de trein - een knop "trein binnen" worden gedrukt, waardoor het blokstelsel weer in de normale stand komt.
De "stations" op dit baanvak zijn Roermond, de spooraansluiting te Herkenbosch, en Dalheim (tot 1973 Vlodrop).
Voor dit blokstelsel zijn acht kabeladers nodig.


Tekening van de blokkast in post T.


Alle bijzonderheden en de bediening van het blokstelsel III richting Linne Aansluiting worden hier beschreven.(bestandsgrootte 764 kB).

Met ingang van 24 april 1966 is op het baanvak Roermond - Linne Aansluiting automatisch blokstelsel in dienst gesteld, ingericht voor dubbel-enkelspoorrijden.
De beveiliging van Roermond is aangepast aan dit automatische blokstelsel en de blokkast in post T is vervallen.
De voorseinen 817 en 819 bij km. 44.388 zijn vervallen en vervangen door automatische lichtseinen 817 en 819.
De bakens bij km. 44.232 zijn vervallen.

    

Het emplacement in zuidelijke richting (links) en in noordelijke richting (rechts) d.d. 14 april 1979.
(Foto's: W. Vos)


    

De noordzijde van het emplacement (links) en de sporen richting Haelen en Swalmen gezien vanuit post T (rechts) d.d. 14 april 1979.
(Foto's: W. Vos)
De emplacementstekening van Roermond na de ombouw d.d. 24 april 1966.Post TPost T d.d. 14 april 1979.
(Foto: W. Vos)Het NX-tableau d.d. 14 april 1979.
(Foto: W. Vos)


    

Details van het NX-tableau d.d. 14 april 1979.
(Foto's: W. Vos)Tekening van het NX-tableau in post T.


Met ingang van 30 augustus 1998 is de NX-beveiliging te Roermond vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de ProRail Procesleiding Maastricht.

De overweg in de Regoutstraat wordt op afstand vanuit Maastricht bediend.


Tekening van het bedieningstoestel voor de overweg in de Regoutstraat in de ProRail post te Maastricht.


De overweg in de Regoutstraat kan, als de verbinding met Maastricht is gestoord ter plaatse vanuit de oude post T worden bediend.


Tekening van het bedieningstoestel voor de overweg in de Regoutstraat in de oude post T Roermond.


Het gebouw waarin post T was gevestigd is blijven bestaan omdat hier ook het relaishuis aanwezig is.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen