RuurloHet station Ruurlo (afkorting: Rl) is een spoorwegstation in het Gelderse Ruurlo aan de spoorlijn Winterswijk – Zutphen bij km. 21.269.
Het station werd geopend op 24 juni 1878. In 1884 werd er een tweede spoorlijn geopend van Ruurlo naar Hengelo (Ov). Deze lijn werd een jaar later verlengd naar Doetinchem.
Het station werd in 1878 geopend in opdracht van de Geldersch-Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappij. In 1919 werd het station verbouwd: de linkervleugel werd verlengd en middendeel kreeg een halve verdieping en een schilddak. In 1985 werd het stationsgebouw afgebroken, nadat het al enkele jaren leeg stond en ten prooi was gevallen aan vandalisme.


Het stationsgebouw van Ruurlo d.d. 31 december 1975.
(Foto: W. Vos)


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In de post was een Siemens & Halske handelinrichting geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier.Het emplacement in westelijke richting d.d. 6 maart 1976.
(Foto: W. Vos)
De emplacementstekening van Ruurlo.


Post T
De handelinrichting in post T d.d. 6 maart 1976.
(Foto: W. Vos)
Tekening van het bloktoestel in post T.


De beveiliging te Ruurlo was vrij standaard uitgevoerd. Voor binnenkomst was aan beide zijden een bordessein waarbij de hoge paal voor binnenkomst op spoor I was en de andere lage paal voor op spoor II of 3. Er waren geen voorseinen voor de doorrijmogelijkheid maar in plaats daarvan zigzag 2-planksbakens.
Een bijzonderheid was de aanwezigheid van de twee electrische wissels 15A en 16 vanwege de grote afstand tot de post. Om het eenvoudig te houden waren deze wel voorzien van een tweetal mechanische grendels; één voor elke stand.
De beide wissels worden electrisch bediend door het omleggen van krukje 17 en het gelijktijdig drukken van het voetcontact.
Wanneer het voetcontact wordt gedrukt, gaat het met + gemerkte controlelampje branden waarna het krukje 17 kan worden omgelegd.
Hierdoor dooft het met + gemerkte controlelampje en gaat, als de wissels zijn omgelopen gaat het .__. gemerkte controlelampje branden.


      

De twee blokkasten d.d. 6 maart 1976.
(Foto's: W. Vos)


Alle bedieningshandelingen staan hier beschreven.(bestandsgrootte 283 kB).

Vooruitlopend op de modernisering van de beveiliging zijn de onderstaande wijzigingen aangebracht:

Met ingang van 8 februari 1977 is het wissel 2 en het daarachter gelegen kopspoor opgebroken;

Met ingang van 14 juni 1978 zijn de onderstaande wijzigingen aangebracht: Met ingang van 19 juni 1978 zijn de onderstaande wijzigingen aangebracht:

De emplacementstekening van Ruurlo na de wijzigingen d.d 14 en 19 juni 1978.Tekening van het bloktoestel in post T na de wijzigingen d.d 14 en 19 juni 1978.


Alle bedieningshandelingen staan hier beschreven.(bestandsgrootte 297 kB).

Voor een beschrijving van het station Lichtenvoorde - Groenlo klik hier.
Voor een beschrijving van het station Vorden klik hier.

Met ingang van 18 oktober 1979 is de klassieke beveiliging vervallen en is dit station voorzien van een TPRB beveiliging.
Met ingang van 20 oktober 2014 is de TPRB beveiliging vervangen door VPI-sturing vanuit Arnhem.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen