Pernis / Botlekbrug

    

Pernis


Het station Pernis ligt aan de Havenspoorlijn tussen de stations Waalhaven Zuid en Botlek bij km. 12.706.

De Havenspoorlijn was alleen in gebruik voor goederenvervoer.

      

Het emplacement in westelijke richting gezien vanuit post T (links) en de oostzijde van het emplacement gezien vanuit post T (rechts) d.d. 9 december 1978.
(Foto's: W. Vos)De emplacementstekening van Pernis.

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In post T was een stelknoptoestel geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier.

Langs de hoofdsporen stonden lichtseinen van het stelsel 1954 en op het emplacement stonden armseinen, rangeerpaallantaarns en rangeerstoplantaarns .

Alle wissels aan de westzijde van het emplacement lagen hand - c.q. bromwissels en aan de westzijde van het emplacement stonden geen uitrijseinen langs de sporen 3 t/m 11.


Post TPost T d.d. 9 december 1978.
(Foto: W. Vos)


      


Het stelknoptoestel in post T d.d. 9 december 1978.
(Foto's: W. Vos)Tekening van het stelknoptoestel in post T.Tekening van het sleutelrelaiskastje bij km. 13.120.


Alle bijzonderheden en bedieningshandelingen worden hier beschreven (bestandsgrootte 1,24 mB).

Met ingang van 31 maart 1985 is de klassieke beveiliging te Pernis vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de NX - CVL beveiliging bediend vanuit post T Botlek.


Tekening van het Integra toestel in post T Botlek.

Voor een beschrijving van het station Waalhaven Zuid klik hier.

Botlekbrug

De Botlekbrug is een hefbrug voor weg- en spoorverkeer over de Oude Maas in het Rotterdams havengebied.
De brug werd geopend in 1955 en is in 2015 vervangen door een geheel nieuwe brug.
Sindsdien zijn er voor wegverkeer in beide richtingen twee rijstroken, terwijl het treinverkeer voor elke richting één spoor krijgt.
Sinds 1980, toen de Botlektunnel beschikbaar kwam voor het wegverkeer, is de brug hoofdzakelijk in gebruik als route voor langzaam verkeer en voor het vervoer van gevaarlijke stoffen die niet door de tunnel mogen.

      

De Botlekbrug in noord-westelijke richting (links) en een luchtfoto van de petrochemische industrie in Pernis met op de voorgrond de geopende Botlekbrug (rechts).
(bron: Wikipedia.nl)De situatietekening bij de Botlekbrug.
Tekening van het bedieningstoestel in de brugpost.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen