PurmerendHet station Purmerend ligt aan de spoorlijn Hoorn - Zaandam bij km. 13.226.
Het station werd geopend tegelijk met de opening van de spoorlijn Zaandam Hoorn, in 1884.
Het eerste stationsgebouw, gebouwd in 1883, is gesloopt in de 'standaardisatie'woede, die heerste in de jaren na de Tweede Wereldoorlog.
Oude en moeilijk te onderhouden gebouwen werden vervangen door meer zakelijke en kleinere, vaak eenlaagse gebouwen. Zo ook in Purmerend. Het gebouw stak simpel in elkaar, de belangrijkste drie afdelingen, plaatskaartenkantoor, wachtruimte en de bagageafdeling waren met elkaar verbonden, zakelijkheid ging voor.
Het huidige station is ontworpen door architect K.F.G. Spruit. Dit was exceptioneel, de Spoorwegen vroegen zelden een architect van 'buitenaf'. Deze architect ontwierp een standaardstation dat in de jaren zestig en zeventig bij een tiental stations is toegepast, en bleek van grote invloed op Ir. C. Douma.

      

Het stationsgebouw van Purmerend (links) en het emplacement in noord-oostelijke richting (rechts) d.d. 13 november 1961.
(Foto's: R. Ankersmit)De oostzijde van het emplacement met drie gekoppelde treinstellen NS DE3 157, 163 en 147, als trein 3664 (Amsterdam - Enkhuizen) d.d. 4 april 1960.
(Foto: R. Ankersmit)


      

De brug over het Noord Hollandsch Kanaal d.d. 4 april 1960 (links) en treinstel NS DE5 184 op de draaibrug over de Where op weg naar Enkhuizen d.d. 13 november 1961 (rechts).
Rechts naast de trein post III.
(Foto's: R. Ankersmit)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: De beveiliging van het station Purmerend bestond uit de posten T, I, II en III.
In deze posten waren HSM toestellen geplaatst; voor een uitleg over de werking van deze toestellen klik hier.


De emplacementstekening van Purmerend.


Post T

Post T was ondergebracht in het stationsgebouw.


Het bedieningstoestel in post T d.d. 29 december 1965.
(Foto: J.G.C. van de Meene)Tekening van het bedieningstoestel in post T.Post I


Post I stond bij de brug over het Noord Hollandsch Kanaal aan de zuid-westzijde van het emplacement.


De handelinrichting in post I d.d. 29 maart 1965.
(Foto: J.G.C. van de Meene)Tekening van het bedieningstoestel in post I.Post II


Post II stond bij de overweg aan de noord-oostzijde van het emplacement.


Het bedieningstoestel in post II d.d. 29 december 1965.
(Foto: J.G.C. van de Meene)Tekening van het bedieningstoestel in post II.Post III


Post III stond bij de brug over de Where aan de overkant van het water.


De draaibrug over de Where met op de achtergrond post III d.d. 29 december 1965.
(Foto: J.G.C. van de Meene)Het bedieningstoestel in post III d.d. 29 december 1965.
(Foto: J.G.C. van de Meene)Tekening van het bedieningstoestel in post III.Aansluiting Kwadijk


Tussen de stations Purmerend en Oosthuizen lag bij km. 16.512 de aansluiting Kwadijk.
Deze aansluiting werd bediend vanuit Purmerend en het rangeerdeel kon worden "opgesloten" op de aansluiting.


De situatie te Kwadijk d.d. 4 april 1960.
(Foto: R. Ankersmit)Het bloktoestel van Kwadijk d.d. 29 maart 1965.
(Foto: J.G.C. van de Meene)
De emplacementstekening van Kwadijk.Tekening van het bedieningstoestel in post Aansluiting Kwadijk.


Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven. (bestandsgrootte 508 kB).

Als gevolg van de indienststelling van een CVL beveiliging te Zaandam is met ingang van 21 mei 1967 het blokstelsel A op het baanvak Purmerend - Zaandam omgebouwd naar automatisch blokstelsel ingericht voor enkelspoorrijden.

Met ingang van 18 mei 1970 is de spooraansluiting Kwadijk vervallen.

Met ingang van 12 juni 1970 is de klassieke beveiliging te Oosthuizen vervallen.

Met ingang van 24 september 1971 zijn de onderstaande wijzigingen aangebracht in de beveiliging van Purmerend: Met ingang van 12 november 1973 zijn de onderstaande wijzigingen aangebracht in de beveiliging van Purmerend: Met ingang van 26 juni 1974 is op het baanvak Zaandam - Hoorn de bovenleiding is dienst gesteld.

      

Het emplacement in zuidelijke richting (links) en in noordelijke richting (rechts) d.d. 2 januari 1976.
(Foto's: W. Vos)
De emplacementstekening van Purmerend na de wijzigingen.


Post T


      

Het bedieningstoestel in post T d.d. 20 maart 1976.
(Foto's: W. Vos)Tekening van het bedieningstoestel in post T.Post I


      

Post I met de brug over het Noord Hollandsch Kanaal (links) en het spoor richting Zaandam d.d. 9 september 1979 (rechts).
(Foto's: W. Vos)
De werkzaamheden voor het dubbelsporig maken van de spoorlijn richting Zaandam zijn in volle gang.


      

Het bedieningstoestel in post I d.d. 9 september 1979.
(Foto's: W. Vos)De achterzijde van het toestel in post I met het brugslot d.d. 9 september 1979.
(Foto: W. Vos)Tekening van het bedieningstoestel in post I.Post IIPost II d.d. 20 maart 1976.
(Foto: W. Vos)Het bedieningstoestel in post II d.d. 9 september 1979.
(Foto: W. Vos)


      

Details van het bedieningstoestel in post I d.d. 9 september 1979.
(Foto's: W. Vos)Tekening van het bedieningstoestel in post II.


Het sein D1 -3 wordt i.v.m. de beweegbare brug over de Where electrisch bediend.
Bij dit sein is een waarschuwingslicht geplaatst. Dit waarschuwingslicht gaat branden door het omleggen van de schakelaar en moet worden bediend bij binnenkomst op bezet spoor 1 of 2 voordat het aankomstvenster kan worden vrijgemaakt.
Nadat de trein binnen is, moet eerst de schakelaar weer in de normale stand worden teruggelegd voordat het betreffende aankomstvenster wordt teruggegeven.

Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven. (bestandsgrootte 375 kB).

Met ingang van 12 december 1982 is de klassieke beveiliging te Purmerend vervallen en en is dit station een halte langs de vrij baan geworden.

Voor een beschrijving van het station Purmerend Overwhere klik hier.
Voor een beschrijving van het station Zaandam klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen