OnnenHet station Onnen ligt aan de spoorlijn Zwolle - Groningen tussen de km's. 67.151 en 69.924.
Het station was een groepshoofdstation waar goederentreinen opnieuw werden samengesteld.
Er waren twee rangeerheuvels aanwezig.

Naast de goederensporen is een onderhoudsbedrijf van RailNed gevestigd.


    

Een trein richting Groningen ter hoogte van de inrijseinen zijde Groningen (links) en de sporen richting Groningen gezien vanuit post T (rechts) d.d. 10 april 1976.
(Foto's: W. Vos)    

De aankomst van DB locomotief no. 216-085 1 d.d. 10 september 1978.
(Foto's: W. Vos)


    

Het emplacement in zuidelijke richting gezien vanuit post T d.d. 10 april 1976.
(Foto's: W. Vos)


    

De achterzijde van het sein GWha (links) en het emplacement in zuidelijke richting gezien vanuit post T (rechts) d.d. 10 april 1976. (Foto's: W. Vos)


    

Het uitrijbordes richting Groningen langs spoor b met op de achtergrond post T (links) en het emplacement in noordelijke richting (rechts) d.d. 10 september 1978.
(Foto's: W. Vos)


    

Het emplacement in noordelijke richting d.d. 10 september 1978.
(Foto's: W. Vos)


    

Het herhalingsheuvelsein Zr (links)en een wissellantaarn (rechts) d.d. 10 september 1978.
(Foto's: W. Vos)


    

De sporen in noordelijke richting (links) en in zuidelijke richting (rechts) d.d. 10 september 1978.
(Foto's: W. Vos)


    

De weegbrug in spoor 23 (links) en een motorpost richting Zwolle (rechts) d.d. 10 september 1978.
(Foto's: W. Vos)


    

De sporen c, 31 en 30 in zuidelijke richting d.d. 10 april 1976 (links) en d.d. 10 september 1978 (rechts)
Vooruitlopend op de modernisering van de beveiliging is spoor 31 m.i.v. 27 juli 1977 opgebroken.
(Foto's: W. Vos)


    

Het emplacement in zuidelijke richting met post V (links) en de sporen in noordelijke richting gezien vanuit post V (rechts) d.d. 10 september 1978.
(Foto's: W. Vos)


    

Het herhalingsheuvelsein Xr (links) en het sein Bc (rechts) d.d. 10 september 1978.
(Foto's: W. Vos)Het inrijbordes met de seinen Ab en Ad zijde Vries - Zuidlaren d.d. 10 september 1978.
De nieuwe lichtseinen zijn reeds geplaatst.
(Foto: W. Vos)


    

Het toestel t.b.v. de dubbele bediening van een heuvelsein (links) en de sporen in zuidelijke richting met de tweede rangeerheuvel (rechts) d.d. 10 september 1978.
(Foto's: W. Vos)


    


Het heuvelen gezien vanuit post V d.d. 10 september 1978.
(Foto's: W. Vos)


    

Twee heuvelbriefjes afkomstig uit post V.
(Verzameling: W. Vos)Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van de geplaatste toestellen in de posten T, I IV en V klik hier.

Klik hier om de emplacementstekening van Onnen te openen (bestandsgrootte 3,15 mB).

De beveiliging van het station Onnen bestond uit de posten T, I, IV en V.
Post T stond aan de noordzijde van het emplacement, post I stond aan de zuidzijde van het emplacement en de posten IV en V (heuvelposten) stonden midden op het goederenemplacement.
In alle posten waren Siemens & Halske handelinrichtingen geplaatst.


Post T


    

Post T d.d. 10 april 1976 (links) en d.d. 10 september 1978 (rechts) .
(Foto's: W. Vos)    

De handelinrichting in post T d.d. 10 april 1976.
(Foto's: W. Vos)


    

De handelinrichting in post T d.d. 10 september 1978.
(Foto's: W. Vos)


    

Details van de blokkast in post T d.d. 10 april 1976.
Foto's: W. Vos)
Tekening van de handelinrichting in post T.

In verband met de korte afstand tussen de uitrijseinen richting Groningen en Waterhuizen Aansluiting en de twee AHOB's bij de halte Haren zijn in post T stop - doorknoppen aangebracht;
deze knoppen moeten worden bediend voordat één van de uitrijseinen richting Groningen en Waterhuizen Aansluiting uit de stand stop kunnen worden gebracht.
Bij doorrijdende treinen is de volledige aankondigingssectie in gebruik en komen deze seinen bij de bediening direct uit de stand stop.
Bij stoppende treinen treedt een tijdsvertraging op i.v.m. het sluiten van de AHOB's en komen deze seinen na de tijdsvertraging uit de stand stop.


Post I
Post I d.d. 22 mei 1076. (Foto: W. Vos)


    

De handelinrichting in post I d.d. 22 mei 1976.
(Foto's: W. Vos)Tekening van de handelinrichting in post I.Post IV


Post IV stond aan de zuidzijde van het emplacement en bediende de zuidelijke rangeerheuvel.

    

Post IV met de sporen in noordelijke richting (links) en de sporen in zuidelijke richting gezien vanaf post IV (rechts) d.d. 10 september 1978.
(Foto's: W. Vos)Tekening van de handelinrichting in post IV.Post V


Post V stond midden op het emplacement en bediende de noordelijke rangeerheuvel.


Post V d.d. 10 september 1978.
(Foto: W. Vos)


    

De handelinrichting in post V d.d. 10 september 1978.
(Foto's: W. Vos)Tekening van de handelinrichting in post V.Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven. (bestandsgrootte 1,68 mB).

Met ingang van 29 september 1978 is de klassieke beveiliging op het zuidelijke gedeelte van het emplacement vervallen en is de beveiliging van dit deel van het emplacement een onderdeel geworden van de ProRail Procesleiding Zwolle.

Met ingang van 19 mei 1984 is de klassieke beveiliging op het noordelijke gedeelte van het emplacement vervallen en is de beveiliging van dit deel van het emplacement een onderdeel geworden van de ProRail Procesleiding Groningen.

Na deze wijzigingen doet zich een unieke situatie voor omdat de beveiliging van één emplacement wordt gestuurd vanuit twee ProRail posten.

Voor een beschrijving van het station Groningen Losplaats klik hier.
Voor een beschrijving van de blokpost Waterhuizen Aansluiting klik hier.
Voor een beschrijving van de blokpost Vries - Zuidlaren klik hier.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen