ObdamHet station Obdam ligt aan de spoorlijn Heerhugowaard - Hoorn bij km. 12.828.
Het station werd geopend op 1 oktober 1898.


Een dieselelektrisch treinstel uit de serie NS DE2 61-106 van de dienst Alkmaar - Hoorn in Obdam d.d. 29 oktober 1956.
(Foto: L.J. Biezeveld)De oostzijde van het emplacement in westelijke richting gezien vanaf de overweg in de Stationsweg d.d. 4 april 1960.
(Foto: R. Ankersmit)De westzijde van het emplacement d.d. 4 april 1960.
Rechts de havensporen en links woning 4.
(Foto: R. Ankersmit)De emplacementstekening van Obdam.

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In en bij post T was een blokkast, een windwerk voor de bediening van de overweg en een Alkmaarse Handelinrichting geplaatst;
voor een uitleg over de werking van de blokkast klik hier (bestandsgrootte 5,29 kB) en voor een uitleg over de werking van de Alkmaarse Handelinrichting klik hier (bestandsgrootte 11,2 kB).

De wissels 1 en 12 waren voorzien van wisselsperren waarmee wordt gecontroleerd of de wissels geheel in de eindstand liggen.
Deze sperren waren aangebracht in de trekdraden van het inrijsein; de inrijseinen konden alleen op voorbijrijden worden gesteld als de wissels in de eindstand lagen.
Het wissel 1 waren bovendien voorzien van een druklat waarmee werd voorkomen dat een wissel onder een trein kon worden bediend.
De uitrijseinen B1,2 en C1,2 zijn uitgerust met onveiligvallers waardoor deze seinen na de passage van de trein in normale stand terugkomen.Post TDe Alkmaarse Handelinrichting (rechts) en het windwerk voor de kleine overweg ten westen van perrons (links) d.d. 29 december 1964.
(Foto: J.G.C. van de Meene)Tekening van de blokkast, de overwegwindwerken en de Alkmaarse Handelinrichting op het perron.


Deze handelinrichting was de grootste Alkmaarse Handelinrichting die in Nederland is geplaatst.
In de handelinrichting waren een aantal koppelingen aangebracht.
De wisselhandels in de velden 1 en 12 waren uitgerust met arretgrepen voor openrijdbare wissels en de seinhandels waren voorzien van speciale palhandels.
Boven de handels in de velden 9 en 10 waren lampjes aangebracht; deze handels mochten alleen worden omgelegd als het lampje brandt en dit gebeurt alleen als het blokvenster vrij is.

Met ingang van 15 mei 1974 is het blokstelsel A richting Heerhugowaard = Broek op Langendijk buiten dienst gesteld en is op het baanvak Heerhugowaard - (Broek op Langedijk) - Obdam een bijzonder relaisblokstelsel in dienst gesteld;
de klassieke beveiliging te Obdam is toen vervangen door een TPRB - beveiliging.


Het stationsgebouw met de sporen richting Hoorn d.d. 17 oktober 1976.
(Foto: W. Vos)


      

De TPRB kastjes te Obdam d.d. 17 oktober 1976.
(Foto's: W. Vos)


Met ingang van 14 juni 1987 is de TPRB beveiliging te Obdam vervangen door een VCVL beveiliging welke wordt bediend vanuit post T te Heerhugowaard = Broek op Langendijk.

Met ingang van 24 maart 1996 is de bestaande beveiliging van Heerhugowaard vervangen door een electronische beveiliging van het type VPI.
De bediening van het VPI-systeem van Heerhugowaard alsmede van het bestaande VCVL systeem te Obdam geschiedt thans electronisch d.m.v. een EBP systeem vanuit post T te Alkmaar; het bestaande AR/VCVL toestel te Heerhugowaard is hiermee vervallen.

Voor een beschrijving van het station Heerhugowaard = Broek op Langendijk klik hier.
Voor een beschrijving van het station Hoorn klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen