Nieuwersluis = LoenenHet station Nieuwersluis = Loenen ligt aan de spoorlijn Utrecht Amsterdam bij km. 19.255.
Station Nieuwersluis = Loenen was geen station voor reizigers meer sinds de jaren vijftig. Wel werd de losplaats nog gebruikt.

Naast de doorgaande hoofdlijn van Breukelen naar Abcoude was er ook een aftakking naar de Haarlemmermeerlijn richting Vinkeveen.
Deze lijn heeft er gelegen tot midden jaren tachtig.

     

Het emplacement van Nieuwersluis = Loenen in noordelijke richting (links) en in zuidelijke richting (rechts) gezien vanuit post T d.d. 26 augustus 1973.
(Foto's: W. Vos)     

Het emplacement van Nieuwersluis = Loenen in noordelijke richting (links) en in zuidelijke richting (rechts) d.d. 28 juni 1974.
(Foto's: W. Vos)


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In post T was een stelknoptoestel geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit stelknoptoestel klik hier.


De emplacementstekening van Nieuwersluis = Loenen.Post T
Het stelknoptoestel in post T d.d. 28 februari 1976.
(Foto: W. Vos)


     

Details van het stelknoptoestel in post T d.d. 28 juni 1974.
(Foto's: W. Vos)

Tekening van het stelknoptoestel in post T.Wat direct opvalt aan de beveiliging is het gebruik van lichtseinen. Deze waren van het type 1946 en zijn op 21 juni 1954 in dienst gesteld.
De inrijseinen waren uitgevoerd als driehoogtesein behalve het sein uit de richting Vinkeveen. Dit sein was ook het enige sein met een eigen voorsein. De andere seinen hadden drie-hoogteseinen als "voorsein". Afhankelijk van de ingestelde rijweg kon het seinbeeld verschillen.

      

Het inrijsein 2 zijde Abcoude (links) en het uitrijsein 4 richting Abcoude (rechts).
(Foto's: W. Vos)
De noordzijde van het emplacement d.d. 11 oktober 1975.
De nieuwe dwergseinen zijn reeds geplaatst.
(Foto: W. Vos)De nummering van de wissels en seinen was voor klassieke beveiligings begrippen afwijkend. Deze was vergelijkbaar met de NX-beveiliging. Voor de seinen waren even nummers gebruikt en nummers vrijgehouden voor eventuele uitbreiding. Wat afweek van de NX-beveiliging was de doornummering van het voorsein 8 met hoofdsein 10. De wisselnummers waren oneven en gekoppelde wissels waren voorzien van de letter A of B. Bijzonder is wel te vermelden dat alle electrische wissels een A of B numering hadden doordat ze of dubbele of engelse wissels waren.
Boven in het toestel was een rij venstertjes voor diverse meldingen. Zo zaten hier de blokvenstertjes, de rijwegvensters, de seinvensters en grendelvenster van de brug. Dit werd vaker gedaan op toestellen met dezelfde situaties als hier met de lichtseinen. (Zie ook 't Harde.)
Voor de komst van de trein was een aankondiging met schel en een groene lamp gemaakt. De lampen zaten aan de zijkant van het toestel.

In de lijn naar Vinkeveen lag een overweg in de snelweg A2 (tja toen kon dat nog). Deze was via meldingen gekoppeld aan het toestel via het grijze kastje rechtsboven op het toestel. Als er iets mis was brandde er één of beide lampen.

Voor een beschrijving van de Haarlemmermeerlijnen klik hier.

Voor de brug waren er enkele meldvensters op het toestel en een stelknop voor het bruggrendel, in normale stand was de brug vergrendeld. Werd de brug ontgrendeld dan werden de venstertjes 10 en 11 rood.
Op het emplacement lag ook een handwissel. Dit was voorzien van een slot samen met het stopblok. (geen stop-ontspoorblok vandaar een ander symbool). Via een sleutel uit het toestel konden de sloten worden geopend. Eerst het stopblok. Hierbij bleef de sleutel van het toestel vastzitten en kwam een sleutel vrij voor het wissel. Het stop-ontspoorblok 25 op het andere kopspoor werd bediend door op het toestel van post T de knop in veld 11 om te draaien.

De overweg bij de post werd bediend d.m.v. een windwerk. De overweg was niet in de beveiliging opgenomen.

Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven. (bestandsgrootte 969 kB).

Brugpost De Angstel


      

De draaibrug over de Angstel met goederentrein 6815 Amsterdam - Haarlemmermeer - Nieuwersluis-Loenen (links) en de situatie bij de draaibrug over de Angstel (rechts) d.d. 31 maart 1960.
(Foto's: R. Ankersmit)


      

De brug- en overwegseinen 104 en 102 d.d. 28 juni 1974.
(Foto's: W. Vos)Tekening van het bedien- en meldpanneel in de brugpost.Bij de beweegbare brug over De Angstel lag een brugpost.
De brug, een draaibrug, was beveiligd d.m.v. een brugslot waarvan de sleutel in het bedienpaneel stak.
Zolang de sleutel in dat slot zat kon de brug niet worden geopend en stonden de bruglichtseinen in de stand stop.
Er stonden drie lichtseinen met bijbehorende voorseinen voor de twee verst weg liggende seinen. Bijzonderheid was dat dit een van de weinig dwergseinen type '46 waren welke een achtergrondscherm hadden. Ook bijzonder was dat twee van deze dwergseinen een dwergvoorsein hadden die ook, maar dan een vierkant, achtergrondscherm hadden. De seinen 104 en 110 waren er voor de brug en 104 en 106 voor de overweg.
Naast de brug was er ook een overweg welke d.m.v. een storingsmelder met de brugpost en post T Nieuwersluis= Loenen verbonden was.
Deze overweg was zeer speciaal. Hier kruiste de lijn namelijk de Rijksweg 2 (A2).
De beveiliging bestond uit een HAHOB. Voorheen was deze automatisch maar door de steeds drukker wordende A2 leidde dit regelmatig tot ongevallen.
Op grond hiervan is vanaf 24 januari 1967 voorgeschreven dat voor het starten van de HAHOB en het uit stand "stop" brengen van het sein 104 of 106 de medewerking van de rijkspolitie is vereist.
Hierdoor kon soms enkele uren duren voordat de trein over de overweg was.

De procedure rond het sluiten en openen van de brug en de werking van de HAHOB wordt hier beschreven. (bestandsgrootte 141 kB)


De telefoonkast voor de communicatie met post T Nieuwersluis = Loenen d.d. 28 juni 1974.
(Foto: W. Vos)


De communicatie tussen de trein en de rijkspolitie verliep via de treindienstleider te Nieuwersluis = Loenen.
De machinist nam via de telefoonkast contact op met de treindienstleider te Nieuwersluis = Loenen waarna deze contact opnam met de rijkspolitie; de rijkspolitie begaf zich vervolgens naar de overweg en bepaalde aan de hand van de verkeerssituatie ter plaatse wanneer de HAHOB mocht worden gesloten.

De brugpost was alleen bemand tijdens treinverkeer in de regel op werkdagen gedurende de ochtend; als de brugpost niet was bemand dan stond de draaiburg open.

Met ingang van 20 juni 1976 is de klassieke beveiliging te Nieuwersluis = Loenen vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de NX/CVL beveiliging bediend vanuit Amsterdam.


De hefbrug over de Angstel in geopende toestand voor de passage van een motorjacht d.d. 23 april 2000.
(Foto: H. Klomp)Het bedieningstoestel voor de twee beweegbare bruggen d.d. 28 februari 1976.
(Foto: W. Vos)Voor een beschrijving van het station Abcoude klik hier.
Voor een beschrijving van het station Breukelen klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen