Nijverdal / Nijverdal Zuid / Nijverdal ZanderijHet station Nijverdal ligt aan de spoorlijn Zwolle - Wierden - Almelo bij km. 31.670.
Het oorspronkelijke station werd op 1 januari 1881 geopend. Dit stationsgebouw werd in 1971 vervangen door een nieuw gebouw van het type Douma. In 2013 werd ook dit station afgebroken.

Het huidige station ligt met verdiepte perrons en sporen net buiten de Salland - Twentetunnel, aan de oostzijde. Behalve de normale in-/uitgang met trappen en een lift uitkomend op een voetgangersbrug heeft elk van beide perrons aan de tunnelzijde ook een trap omhoog naar een nooduitgang, uitkomend op een tweede viaduct.Het oude stationsgebouw van Nijverdal d.d. 10 juni 1961.
(Foto: R. Ankersmit)


      

Het emplacement in oostelijke richting gezien vanuit post I (links) en het emplacement in oostelijke richting (rechts) d.d. 10 juni 1961.
(Foto's: R. Ankersmit)Het spoor richting Raalte gezien vanuit post I d.d. 10 juni 1961.
(Foto: R. Ankersmit)De oostzijde van het emplacement Nijverdal in westelijke richting d.d. 6 oktober 1961.
(Foto: R. Ankersmit)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: De beveiliging van het station Nijverdal bestond uit de posten T, I, wachtpost 21 en wachtpost 22.

In en bij post T was een krukinrichting (semafoorwinder), een blokkast en een Alkmaarse Handelinrichting geplaatst.
Voor een uitleg over de werking van de krukinrichting (semafoorwinder) klik hier (bestandsgrootte 278 kB), voor een uitleg over de werking van de blokkast klik hier (bestandsgrootte 5,29 kB)
en voor een uitleg over de werking van de Alkmaarse Handelinrichting klik hier (bestandsgrootte 11,2 kB).

In post I was een Siemens & Halske handelinrichting geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier (bestandsgrootte 456 kB).


De emplacementstekening van Nijverdal.Post T

Post T was gevestigd in het stationsgebouw.

     >

De semafoorwinder en de blokkast in post T (links) en de Alkmaarse Handelinrichting (rechts) d.d. 23 december 1964.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)


     

De semafoorwinder (links) en de blokkast (rechts) in post T d.d. 3 april 1965.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)De Alkmaarse Handelinrichting op het perron d.d. 3 april 1965.
(Foto: J.G.C. van de Meene)
Tekening van de toestellen in en bij post T.
V.l.n.r. de semafoorwinder, de blokkast en de Alkmaarse Handelinrichting.Post I

Post I stond aan de westzijde van het emplacement.
     

De handelinrichting in post I d.d. 3 april 1965.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)De handelinrichting in post I d.d. 23 december 1964.
(Foto: J.G.C. van de Meene)
Tekening van de handelinrichting in post I.

De beide overwegen waren in de beveiliging opgenomen.

Wachtpost 22

De wachtpost 22 stond bij de overweg in de Jonckheerelaan.


Tekening van het tableau in wachtpost 22.


In wachtpost 22 is een automatische treinaankondiging aanwezig voor treinen vanuit Raalte en een treinaankondiging met medewerking voor treinen naar Raalte.
Wanneer post I de knop "Tr. akd. wp 22" drukt, gaat in wachtpost 22 de schel luiden.
Wachtpost 22 drukt de drukknop "Tr. van Nvd I naar Raalte", waardoor de schel stopt met luiden en bij post I het venstertje "Medew. wp 22" wit wordt en de schel met langzame slag gaat luiden.

Voor treinen vanuit Raalte gaat de schel met langzame slag luiden en gaat het gele lampje "Tr. nadert" branden.
Zodra de trein de ge´soleerde spoorstaaf in de overweg bij wachtpost 22 is overgereden, worden in wachtpost 22 de toestellen voor treinaankondiging normaal.

Nijverdal Zuid
De zuidzijde van het emplacement Nijverdal Zuid in noordelijke richting d.d. 5 september 1959.
In de verte is het voormalige stationsgebouw nog te zien.
Dit emplacement was een overblijfsel van de lijn Neede - Hellendoorn, die op 15 januari 1935 werd opgeheven.
Het emplacement bleef bestaan en werd aangesloten op de lijn Zwolle - Almelo, vooral voor het vervoer van wagenladingen naar de Nederlandse Stoomblekerij in Nijverdal.
(Foto: R. Ankersmit)De emplacementstekening van Nijverdal Zuid.


Nijverdal Zanderij (Wachtpost 21)


Tussen de stations Nijverdal en Raalte lag bij km. 28.885 de spooraansluiting Nijverdal Zanderij.


Het baanvak Zwolle - Almelo ter hoogte van de zanderij in oostelijke richting met reizigerstrein 3957 (Zwolle - Almelo), bestaande uit motorrijtuig NS DE1 24 en treinstel DE2 104 d.d. 5 september 1959.
(Foto: R. Ankersmit)Het baanvak Zwolle - Almelo ter hoogte van de zanderij in oostelijke richting met dieseltreinstel NS DE2 68 in de blauwe kleur d.d. 10 juni 1964.
(Foto: J.A. Bonthuis)


     

Het baanvak Zwolle - Almelo bij de niet meer bestaande zanderij bij Nijverdal met links wachtpost 21 (links) en de westelijke aansluiting Nijverdal Zanderij met de treinstellen NS DE2 103 en 63 als trein 3948 van Almelo naar Zwolle (rechts) d.d. 5 september 1959.
(Foto's: R. Ankersmit)
De emplacementstekening van Nijverdal Zanderij.

Tekening van het toestel in wachtpost 21.

De handelingen voor de bediening van de aansluiting worden hiervolgend beschreven:

Treinen naar de Zanderij
 1. Post T drukt de drukknop "Toest. tr. n. of v. Zanderij"
  Het venstertje van het sleutelrelaiskastje in post I wordt blauw (indien venster 10 rood en venster 11 wit is)
 2. Post I neemt de sleutel "B. Zanderij" uit dit kastje en overhandigt deze met de daaraan bevestigde sleutels "B.1/Ot1" en penning "lastg. STS B 1-3" aan de begeleider.
 3. Post I drukt de knop "Tr. akd. wp 22"
 4. Wit wordt het venstertje "Medew. wp22"
 5. Post I geeft de begeleider opdracht tot vertrek
 6. Laatste as over de ge´soleerde spoorstaaf in de overweg bij wachtpost 22
  Rood wordt het venstertje "Medew. wp22"
 7. Wanneer de trein voorbij het wissel 1 bij de Zanderij tot stilstand is gekomen, brengt de begeleider de trein op het zijspoor over
 8. Hierna brengt de begeleider de sleutel B.1/Ot1 in het slot in het bloktoestel in wachtpost 21
 9. De begeleider bedient venster 2 (wordt wit)
  Bij post I wordt venster 13 vrij (wit)
 10. Post I neemt de sleutel "H. Zanderij" uit het slot in het bedieningstoestel en brengt deze sleutel in het sleutelrelaiskastje
  Hierna kunnen weer treinbewegingen tussen Nijverdal en Raalte plaatsvinden.
Treinen van de Zanderij
 1. De begeleider pleegt telefonisch overleg met Post T
 2. Post T pleegt telefonisch overleg met post In
 3. Post I overtuigt zich ervan dat venster 10 rood is en venster 11 wit is
 4. Post T drukt de drukknop "Toest. tr. n. of v. Zanderij"
  Het venstertje van het sleutelrelaiskastje in post I wordt blauw
 5. Post I neemt de sleutel "H. Zanderij" uit dit sleutelrelaiskastje en brengt deze sleutel in het slot in het bedieningstoestel
 6. Post I bedient het venster in veld 13
  In wachtpost 21 wordt het venster in veld 2 vrij (rood)
 7. De begeleider neemt de sleutel B.1/Ot1 uit het slot aan het bloktoestel en brengt de trein over op het hoofdspoor
 8. Hierna vertrekt de begeleider in het bezit van de sleutel B.1/Ot1 met de daaraan bevestigde sleutels Ot1 en B.Zanderij en penning met de rein naar Nijverdal
 9. Post I verricht de handelingen voor het bedienen van sein A1-3
 10. Na binnenkomst overhandigt de begeleider de sleutels aan post I die de sleutel B.Zanderij in het sleutelrelaiskastje brengt

Wijzigingen in de beveiliging van Nijverdal

.
Met ingang van 24 november 1968 is op het baanvak Nijverdal - Wierden automatisch blokstelsel voor enkelspoorrijden in dienst gesteld.
De beveiliging van het station Nijverdal is hierop aangepast; de blokkast met de vensters van het blokstelsel A richting Wierden is vervangen door een signaleringstableau.
Aan het uitrijsein C 1-3 is een voorsein 681v aangebracht en het voorsein Dv en de bijbehorende baak zijn vervallen.


De emplacementstekening van Nijverdal na de wijzigingen d.d. 24 november 1968.
Tekening van de toestellen in en bij post T na de wijzigingen d.d. 24 november 1968.
V.l.n.r. het signaleringstableau, de blokkast en de Alkmaarse Handelinrichting.
Opmerkelijk was de aanwezigheid van de stelknop op het signaleringstableau.


Met ingang van 8 oktober 1974 is spoor II opgebroken, de wissels 4 en 11 linksleidend gespijkerd en de seinen A 1-3, B 2,3, C 1-3 en D 1-3 zijn hernoemd in A 1,3, B 3, C 1,3 en D 1,3.
De toestellen in de posten T en I zijn dienovereenkomstig aangepast.

     

Het emplacement in westelijke richting (links) en in oostelijke richting (rechts) d.d. 26 januari 1975.
(Foto's: W. Vos)
De emplacementstekening van Nijverdal na de wijzigingen d.d. 8 oktober 1974.
Tekening van de toestellen in en bij post T na de wijzigingen d.d. 8 oktober 1974.
V.l.n.r. het signaleringstableau, de blokkast en de Alkmaarse Handelinrichting.
Tekening van de handelinrichting in post I na de wijzigingen d.d. 8 oktober 1974.


Met ingang van 4 juni 1975 is de spooraansluiting Zanderij tussen Nijverdal en Raalte met wachtpost 21 vervallen.
De toestellen in de posten T en I zijn dienovereenkomstig aangepast.


Tekening van de toestellen in en bij post T na de wijzigingen d.d. 4 juni 1975.
V.l.n.r. het signaleringstableau, de blokkast en de Alkmaarse Handelinrichting.
Tekening van de handelinrichting in post I na de wijzigingen d.d. 4 juni 1975.


Met ingang van 26 juni 1975 is de spooraansluiting Nijverdal - Zuid opgebroken.

Met ingang van 10 augustus 1975 zijn de onderstaande wijzigingen aangebracht in de beveiliging van Nijverdal.

     

Het emplacement in westelijke richting (links) en in oostelijke richting (rechts) d.d. 26 augustus 1975.
(Foto's: W. Vos)De emplacementstekening van Nijverdal na de wijzigingen d.d. 10 augustus 1975.
Tekening van de handelinrichting in post I na de wijzigingen d.d. 10 augustus 1975.


Met ingang van 23 maart 1976 is bij de overweg in de De Jonckeheerelaan een AHOB in dienst gesteld en is wachtpost 22 vervallen.


De emplacementstekening van Nijverdal na de wijzigingen d.d. 23 maart 1976.
Tekening van de handelinrichting in post I na de wijzigingen d.d. 23 maart 1976.


Met ingang van 12 mei 1976 is de klassieke beveiliging vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de V-CVL beveiliging bediend vanuit Zwolle.


Het V-CVL tableau voor de bediening van de stations Heino, Raalte en Nijverdal in de VL post te Zwolle d.d. 1 december 1977.
(Foto: W. Vos)Het V-CVL tableau voor de bediening van de stations Heino, Raalte en Nijverdal in de VL post te Zwolle d.d. 13 augustus 1977.
(Foto: J.G.C. van de Meene)De tekening van het V-CVL tableau.

Dit toestel was een eigen productie van N.S. en het werd op de post het kinderplankje genoemd.

Voor een beschrijving van het station Raalte klik hier.
Voor een beschrijving van het station Wierden klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen