Maarheeze
Het station Maarheeze lag aan de spoorlijn Weert - Eindhoven bij km. 18.890. Het station heeft dienst gedaan tot 1965.
Post T was ondergebracht in het stationsgebouw op het middenperron. Op het perron stonden de windwerken voor de overwegen. Voor elk spoor was een aparte overweginstalatie omdat het perron naast de overweg lag.
Naast post T waren er nog twee aansluitingen met elk een klein bloktoestel zonder permanente bezetting. ( de begeleider van de trein bediende dit toestel zelf als deze op de aansluiting moest zijn).

    

Het emplacement gezien in noordelijke richting met rechts het stationsgebouw d.d. 11 februari 1963 (links) en het stationsgebouw d.d. 9 juli 1963 (rechts).
Dit station werd gesloten voor reizigersverkeer op 15 mei 1938.
In 2010 is een nieuwe halte Maarheeze geopend op een andere plek.
(Foto's: R. Ankersmit)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In post T was een Siemens & Halske handelinrchting geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier.De emplacementstekening van Maarheeze.


Post TTekening van de handelinrchting in post T.


Het toestel zat een beetje vreemd in elkaar. Er waren al diverse wijzigingen geweest zo waren de bordesseinen geen vertakkingssein meer. Ook moest men zich voor sommige handelingen zelf toestemming geven (vensters 6,9 en 7,12);
dit is een overblijfsel uit de situatie waarin er nog een spoor 3 aanwezig was en de wissels aan de noordzijde van het emplacement electrisch werden bediend en de controle op de juiste stand van deze wissels werd uitgevoerd door de toepassing van de vensters 6,9 en 7,12.
Voordat seinbediening mogelijk is, moeten deze vensters worden bediend maar dit is alleen mogelijk als de wissels in de juiste stand liggen en de wisseltongen aansluiten.

In de laatste jaren was Maarheeze eigenlijk niet meer dan een blokstation.

Spooraansluitingen Sterksel - onderstation en Philips.    

De situatie bij de spooraansluiting Sterksel d.d. 9 juli 1963.
(Foto's: R. Ankersmit)Tekeningen van de bedieningstoestellen bij de aansluitingen met links Sterksel-onderstation en rechts Aansl. PhilipsZowel aan de noord- als aan de zuidkant van Maarheeze lagen spooraansluitingen. Aan de zuidkant was er de aansluiting naar het emplacement van de Philipsfabrieken en aan de noordkant, even voorbij Sterksel, een aansluiting naar een onderstation. Beide aansluitingen hadden hun eigen beveiliging.

De bediening van de aansluiting van Sterksel-onderstation was het eenvoudigst. De trein naar de aansluiting vertrok op sein uit Maarheeze richting Heeze (volgens de gebruikelijke bediening van de vensters krukjes en seinen). In het toestel bij de aansluiting zat een sleutel. Deze kon alleen uitgenomen worden als post T venster 10 (Wiss. Ssl) bediende (vrij wordt bij Sterksel venster 1 (Voorbijgang bij Maarheeze). Bij aankomst werd venster 1 bediend waarna venster 2 vrij kwam (wordt groen) en de sleutel voor het bedienen van het wissel en stop-ontspoorblok kon worden uitgenomen. Nu kon de rangeerbeweging op de aansluiting worden uitgevoerd. Na afloop bedient men venster 2 te Sterksel en rijdt men verder als trein richting Heeze. Na aankomst in Heeze kwamen alle toestellen weer in de normale stand

De bediening van de aansluiting van de Philips was wat lastiger. De trein staat in Weert en men verricht de eerste handelingen alsof er een trein van Weert komt alleen legt men nog geen krukjes om. De trein vertrekt naar de aansluiting. Daar aangekomen meldt hij zich per telefoon bij post T waarna post T de sleutels van de wissels vrijmaakt door bij hem venster 15 te bedienen (wordt groen). Ter plaatse komt venster 1 vrij (wordt groen) waarna de sleutels kunnen worden uitgenomen en de ontspoortong en het handwissel kunnen worden bediend. Achter de trein wordt alles weer normaal gelegd en bedient men ter plaatse de vensters 2 en 1 (Trein op aansluiting) en (Wissel A / Ot A ). Bij T worden wit (Trein op Aansluiting) en (Wissel A / Ot A ) en rood (Ontbl. 78). Nu kan er weer een trein rijden van blokpost 78 (nabij Weert) en Maarheeze.
Bij terugkomst van de aansluiting Philips wordt na overleg bij T krukje 18 bedient waarna venster 15 b (Trein op aansluiting) bediend wordt (wordt rood). Bij de aansluiting worden de beide vensters vrij (Trein op aansluiting) rood en (Wissel A Ot A ) groen. Nu kan men ter plaatse de handelingen verrichten om weer met de trein op de hoofdbaan te komen. Achter de trein wordt alles weer in de normale stand gebracht en vastgezet waarna venster 1 ter plaatse wordt bediend. Het wisselvenster op post T is weer wit en de trein rijdt weer verder naar Maarheeze. Post T neemt de trein op sein binnen.

Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven. (bestandsgrootte 494 kB).

Met ingang van 13 juni 1965 is de klassieke beveiliging te Maarheeze vervallen en is dit station een halte langs de vrije baan geworden.

Voor een beschrijving van het station Weert klik hier.
Voor een beschrijving van het station (Oud) Heeze klik hier.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen