Maastricht BoschpoortHet station Maastricht Boschpoort is een voormalig spoorwegstation aan de spoorlijn Maastricht - Hasselt bij km. 38.037.
Het station werd geopend op 1 oktober 1856 en het werd gesloten op 4 april 1954.
Het station werd genoemd naar de vlakbij gelegen Boschpoort, de middeleeuwse stadspoort die enkele jaren later gesloopt zou worden. In 1955 werd het station gesloopt.
Maastricht Boschpoort was een bijzondere situatie in de laatste jaren van zijn bestaan. Van het ooit zo grote goederenstation met in het begin personenvervoer rest nu alleen een doorgaand spoor en braakliggend terrein met hier en daar wat overwoekerde resten spoor.
De grote bedrijven van Maastricht hadden hier ooit hun aansluiting. De Sphinx en KNP-papier zelfs een aansluiting vanuit hun fabrieken. Anderen, zoals de ENCI, hadden een eigen laadperron of goederenloods. Begin jaren '90 was het voorbij en ging de lijn dicht. De KNP nu SAPPI wil hun aansluiting weer terug. Na jaren stil te hebben gelegen wordt de lijn weer geactiveerd en is de lijn weer van betekenis.

      

Het emplacement in zuidelijke richting (links) en in noordelijke richting (rechts) d.d. 27 augustus 1959.
(Foto's J.G.C. van de Meene)


      

Het linksstaande voorsein Dv (links) en de Nederlands Belgische grens (rechts) d.d. 27 augustus 1959.
(Foto's J.G.C. van de Meene)


      

Het emplacement in zuidelijke richting (links) en in noordelijke richting (rechts) d.d. 27 december 1978.
(Foto's W. Vos)
De emplacementstekening van Maastricht Boschpoort.


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In de post was een Siemens & Halske handelinrichting en een kastje voor de bediening van het relaisblokstelsel A richting Maastricht geplaatst; voor een uitleg over de werking van de handelinrichting klik hier
en voor een uitleg over de werking van het relaisblokstelsel A klik hier.


Post TPost T Maastricht Boschpoort d.d. 27 december 1978.
(Foto: W. Vos)


      

De handelinrichting in post T d.d. 27 december 1978.
(Foto's W. Vos)Het kastje met het relaisblokstelsel A richting Maastricht d.d. 22 augustus 1984.
(Foto: J.G.C. van de Meene)Tekening van het bedieningstoestel in post T.Post T had slechts één centraal bediend wissel. Dat wissel gaf via terugsteken op een kopspoor toegang tot het emplacement. Omlopen bij de aansluiting zelf ging niet. Spoor 1 was een doorgaand spoor zonder omloopmogelijkheid.
Handwissels in het beveiligd gebied waren voorzien van sloten. Dat waren de wissels naar de KNP/Sphinx, het rangeerterrein en een kopspoortje.
Omdat de aansluiting van de KNP/Sphinx buiten het emplacement lag had deze een spoorvenster om zo de zaak te blokkeren indien er een trein naar de aansluiting reed.
Ook de brug over de Maas was in de beveiliging opgenomen. Het relaisblokstelsel A was zelfs via de oude post T in Maastricht nog in dienst na de ingebruikname van Maastricht-NX. Het relaisblokstelselkastje staat nog steeds in de oude post naast het oude toestel.

Wanneer het relaisblokstelsel toestemming gaf voor een trein richting Maastricht kon het mechanische blokvenster worden vrijgemaakt door het drukken van de wekknop "Zelfontbl." op het tableau, hierna was één van de twee uitrijseinen (C1 of C27 ) bedienbaar.
Wissels in het beveiligd gebied werden door sloten of draadsperren vergrendeld.
De overweg bij Boschpoort was elektrisch. Het voorsein vanuit Maastricht was i.v.m de spoorbrug elektrisch en heeft er nog jaren na de opbraak gestaan.

Met ingang van 12 oktober 1986 is het oude relaisblokstelselkastje vervangen door een tableau met lampjes en drukknoppen; deze aanpassing was noodzakelijk i.v.m. de koppeling met de NX beveiliging te Maastricht.


De handelinrichting in post T na de aanpassingen d.d. 12 oktober 1986.
(Foto: W. Vos)Tekening van het bedieningstoestel in post T na de aanpassingen d.d. 12 oktober 1986.


Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven. (bestandsgrootte 544 kB).

Met ingang van 23 maart 1997 zijn alle wissels en zijsporen opgebroken en is het station Maastricht Boschpoort vervallen.

Voor een beschrijving van de klassieke beveiliging van het station Maastricht klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen