MarkeloHet station Markelo lag in het Overijsselse buurtschap Stokkum aan de spoorlijn Hengelo – Zutphen bij km. 24.317.
Het stationsgebouw is van het standaardtype SS 5e klasse en werd geopend op 1 november 1865. Het station heette tot 1910 'Diepenheim' maar de naam werd veranderd in 'Markelo', aangezien Diepenheim toen een station kreeg aan de (later opgeheven) spoorlijn Neede - Hellendoorn.
Het station Markelo werd op 15 mei 1953 gesloten; thans is Markelo nog in gebruik als wisselplaats aan de enkelsporige spoorlijn.


Het stationsgebouw van Markelo in oostelijke richting d.d. 24 maart 1978. (Foto: W. Vos)      

De sporen richting Goor (links en richting Lochem (rechts) d.d. 1 mei 1976. (Foto's: W. Vos)


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van het geplaatste toestel klik hier.


De emplacementstekening van Markelo.


Post T


      

De Alkmaarse Handelinrichting met naast het toestel een drieschijfstoestemmmingstoestel waarmee diverse koppelingen mogelijk waren. (links)
en de windwerken voor de twee overwegen (rechts) d.d. 24 maart 1978. (Foto's: W. Vos)
De blokkast d.d. 24 maart 1978. (Foto: W. Vos)
Tekeningen van de bedieningstoestellen. Van links naar rechts: De Alkmaarse Handelinrichting, het windwerk voor de overweg vlak bij het stationsgebouw en de blokkast.Markelo was een station met een handelinrichting op het perron. In de regio werd dit wel vaker gedaan, zo had het buurstation Goor had ook zo'n type handelinrichting op het perron staan. Via handelcontacten was het toestel buiten verbonden met het toestel binnen voor de vensterwisseling.
Markelo was een sterk vereenvoudigd kruisingsstation. Een gewone seinpaal als inrijseinen en aan beide zijden één enkel uitrijsein voor beide sporen. Wel waren er voor beide zijden twee handels per inrijsein. Dit had te maken met de mechanische spoorbezetting. Het betreffende inrijseinhandel bleef vastzitten tot het uitrijsein bediend was. Dit systeem zorgde er tevens voor dat er op een bezet spoor geen trein kon worden binnengenomen. Immers was dit een tegenstrijdige rijweg omdat het handel van het inrijsein aan de andere zijde omgelegd was.


Het uitrijsein C 1,2 met onveiligvaller (valt in de stand stop na passeren van een trein) te Markelo d.d. 24 maart 1978. (Foto: W. Vos)


De seinen te Markelo waren allen van het type 1932. Kenmerkend was dat deze palen hadden waarbij het lager midden in de paal zat. Bij het type 1937 is dit uit het midden. Normaal hoort hier dan ook een schaarsteller bij i.p.v. een groefschijfsteller maar vanwege de onveiligvallers die er later bij zijn gekomen zijn er groefschijfstellers toegepast.

Met ingang van 26 november 1986 is de klassieke beveiliging te Markelo vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de NX/CVL bediend vanuit Zutphen.

Voor een beschrijving van het station Lochem klik hier.
Voor een beschrijving van het station Goor klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen