MeerssenHet station Meerssen ligt aan de spoorlijn Maastricht - Heerlen bij km. 31.340.
Het eerste stationsgebouw stamt uit 1853 en was tamelijk klein. Er hebben twee verbouwingen plaatsgevonden waarbij het gebouw is uitgebreid met een wachtkamer en een extra verdieping.
In 1900 werd het stationsgebouw vervangen door een nieuw, aanzienlijk groter gebouw. Het gebouw is een rijksmonument.

Het stationsgebouw van Meerssen d.d. 27 december 1978.
(Foto: W. Vos)


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van de geplaatste toestellen klik hier.


De emplacementstekening van Meerssen.Post THet toestel in post T d.d. 1 april 1965.
(Foto: J.G.C. van de Meene)Tekening van het bedieningstoestel in post T.Post ITekening van het bedieningstoestel in post I.Post I was ook een vrij standaard post. De grote afwijking die de post heeft is wel dat het spoor 3 onder de post door liep.

Met ingang van 4 mei 1966 zijn de volgende wijzigingen in de beveiliging van Meerssen aangebracht:


De emplacementstekening van Meerssen na de wijzigingen d.d. 4 mei 1966.
Post TTekening van het bedieningstoestel in post T na de wijzigingen d.d. 4 mei 1966.
Post I


      

Post I in de oorspronkelijke toestand d.d. 27 augustus 1970 (Foto: R. Ankersmit) (links) en in de verlaagde toestand d.d. 27 december 1978 (Foto: W. Vos) (rechts).Het toestel in post I d.d. 27 december 1978.
(Foto: W. Vos)
Tekening van het bedieningstoestel in post I na de wijzigingen d.d. 4 mei 1966.


Met ingang van 26 juni 1966 is de aansluiting Beatrixhaven in gebruik genomen; de wissels bij deze aansluiting worden bediend d.m.v. een klein NX-tableau in post T Maastricht.
Als gevolg hiervan is op het baanvak Meerssen - Maastricht automatisch blokstelsel voor dubbel - enkelspoorrijden in dienst gesteld en vervalt het blokstelsel III en de blokpost Vaeshartelt.


Het kleine NX-tableau in post T Maastricht d.d. 27 december 1978.
(Foto: W. Vos)
De sporen richting Maastricht met de nieuw geplaatste lichtseinen d.d. 27 augustus 1970.
(Foto: R. Ankersmit)
Post T


      

Het toestel van post T na de aanpassingen van 4 juni 1966d.d. 27 december 1978.
(Foto's: W. Vos)Tekening van het bedieningstoestel in post T na de aanpassingen d.d. 4 juni 1966.
Post I

Het toestel blijft ongewijzigd.

Met ingang van 17 november 1969 is de handbediende overweg bij km. 29.073 omgebouwd naar een AHOB en is wachtpost 22 vervallen.

Met ingang van 7 mei 1984 zijn de wissels 1, 2, 9 en 10 opgebroken.


De emplacementstekening van Meerssen na de wijzigingen d.d. 7 mei 1984.Tekening van het bedieningstoestel in post T na de aanpassingen d.d. 7 mei 1984.


Met ingang van 25 februari 1986 is de klassieke beveiliging vervallen en is het station Meerssen een halte langs de vrije baan geworden.

Voor een beschrijving van de blokpost Houthem = Sint Gerlach klik hier.
Voor een beschrijving van het station Maastricht klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen