Middelburg / Arnebruggen

    

Het station Middelburg ligt aan de spoorlijn Roosendaal - Vlissingen (Zeeuwse Lijn) bij km. 68.810.
Het werd geopend op 1 maart 1872 en het oorspronkelijke stationsgebouw is nog altijd in gebruik.
Het station bevindt zich net binnen het historische stadscentrum, tussen het Kanaal door Walcheren - dat ter plaatse door een draaibrug overspannen wordt - en, de voormalige buitenvest, de Segeerssingel.
Het stationsgebied heeft sinds het jaar 2000 een gedaanteverwisseling ondergaan. Er werd een nieuw, eigentijds busstation aangelegd (voorheen bevonden de haltes zich aan de overzijde van het kanaal) en in 2004 openden het nieuwe stadskantoor en het kantoor van Waterschap Zeeuwse Eilanden hun deuren.

     

Het station van Middelburg met op spoor 3 motorpost mP 9227 als gecombineerde post-goederentrein PG 4630 van Vlissingen naar Amsterdam (links)
en treinstel NS ElD5 817 als trein 1128 (Vlissingen - Amsterdam) bij aankomst op spoor 2 in Middelburg (rechts) d.d. 10 november 1964.
(Foto's: R. Ankersmit)


     

Het emplacement in zuid - westelijke richting (links) en het emplacement in noord - oostelijke richting (rechts) d.d. 26 juni 1979.
(Foto's: W. Vos)


     

Het emplacement in zuid - westelijke richting gezien vanuit post T(links) en de aankomst van een trein uit de richting Goes (rechts) d.d. 3 juli 1979.
(Foto's: W. Vos)Een rangeerdeel getrokken door een locomotor op spoor c d.d. 3 juli 1979.
(Foto: W. Vos)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels:
Klik hier om de emplacementstekening van Middelburg te openen (bestandsgrootte 63,4 kB).

Post T

In de post was met ingang van 1 april 1957 een AR tableau geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier.

     

Het AR - tableau in post T d.d. 26 juni 1979.
(Foto's: W. Vos)Tekening van het AR -tableau in post T.


Alle bijzonderheden worden hier beschreven.(bestandsgrootte 117 kB).

Brugpost Arnebruggen

Tussen de stations Middelburg en Goes lag bij km. 65.866 de beweegbare brug over de Oude Arne; deze brug werd bediend vanuit de brugpost Arnebruggen.

De brug was uitgevoerd als een kraanbrug.
Een kraanbrug is een beweegbare brug die open en dicht gaat door te draaien om een verticale z-as.
Op het landhoofd zijn twee of meer driehoekvormige armen bevestigd die kunnen draaien. De draaiassen van de armen staan op het landhoofd; de punt van de driehoek rust op het bruggenhoofd dat zich op het andere landhoofd bevindt.
Als de brug is gesloten staan de armen haaks op de vaarrichting, in geopende toestand zijn ze tegen het landhoofd aangedraaid, parallel aan de vaarrichting.

     

De brug met de brugpost in westelijke richting (links) en de brug in westelijke richting (rechts) d.d. 3 juli 1979.
(Foto's: W. Vos)De lage handelinrichting voor de bediening van de afsluitlantaarn d.d. 3 juli 1979.
(Foto: W. Vos)


     


Het openen van de kraanbrug d.d. 28 juni 1973.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)

Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven.(bestandsgrootte 31,4 kB).

Met ingang van 28 juni 1992 is de klassieke beveiliging te Middelburg vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de NX/CVL beveiliging bediend vanuit Roosendaal.

Voor een beschrijving van het station Vlissingen klik hier.
Voor een beschrijving van het station Goes klik hier.

Wat er overbleef


Deze post is in de nacht van 24 / 25 januari 2001 overgebracht naar de SGB te Goes.


De voormalige post T van Middelburg zoals geplaatst bij de SGB te Goes d.d. 5 mei 2010.
(Foto: P.P. van Birgelen)Terug naar Home Terug naar seinhuizen