Linne AansluitingLinne Aansluiting was een blokpost tussen Roermond en Maasbracht aan de spoorlijn Roermond - Sittard bij km. 41.659 met als bijzonderheid de aansluiting naar de Grinderij en de Kristalsodafabriek (later 'Nepakris' en tegenwoorig 'Solvay Chemie').
Een gedeelte van de aansluiting naar de Solvay Chemie, het spoor dat naast de Rijksweg loopt, kent een verregaande historie en is nog een overblijfsel van de tramlijn Roermond-Susteren.
De post was feitelijk onderdeel van station Roermond en er zetelde dan officieel ook een seinhuiswachter en geen treindienstleider. Linne Aansluiting viel onder beheer van Roermond en zo mochten bijvoorbeeld ontzegelingen enkel en alleen plaatsvinden na toestemming van de treindienstleider aldaar. Deze constructie leverde ook enkele bijzonderheden op bij de toestellen van zowel Linne Aansluiting als post T Roermond, zoals we verderop zullen zien.
Overigens is Linne tot 1940 stopplaats geweest, maar een stationsgebouw heeft het nooit gehad. Wel hebben er nog lang de restanten van het perron gelegen en is tegenwoordig aan het spoorverloop nog steeds zichtbaar waar dit zich bevond.


     

Loc 2524 rijdt met een lege grindtrein vanuit Roermond de aansluiting Linne Grinderij op d.d. 10 september 1959. (Foto: J.G.C. van de Meene) (links)
en Linne Aansluiting d.d. 11 september 1964 (rechts). (Foto: R. Ankersmit)


     

Locomotief NS 2309 met grindtrein 4.4708 komend van de Grinderij Linne richting Roermond d.d. 11 augustus 1964 (links) en het voorsein Av1 zijde Maasbracht d.d. 10 september 1959 (rechts).
(Foto's: R. Ankersmit)


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van het geplaatste toestel klik hier.


De emplacementstekening van Linne Aansluiting.


Post TTekening van het bedieningstoestel in de blokpost.
Deze toesteltekening is, bij gebrek aan een BVS-toestelaanzicht of foto, volledig gereconstrueerd op basis van beschrijvingen van bedieningshandelingen in het BVS van Linne Aansluiting en kan zodoende enkele kleine afwijkingen vertonen met de werkelijke situatie.


Van het bedieningstoestel van Linne Aansluiting is helaas geen foto beschikbaar. Mocht u in het bezit zijn van een afbeelding hiervan of weten waar deze te vinden is, dan houden wij ons daar bijzonder voor aanbevolen!
Wat meteen opvalt, is de aanwezigheid van een tweetal blokvensters naar Roermond: één voor doorgaande treinen vanuit Maasbracht en één voor treinen komende vanaf de aansluiting Grinderij (spoor 3). Feitelijk had men dit ook kunnen realiseren met één blokvenster, aangezien dit normaliter meerdere uitrijseinen vrij kan maken in combinatie met de linialenkast.
Zoals al gezegd, was de dienstdoende wachter echter geen treindienstleider en dus viel de post onder beheer van Roermond. De treindienstleider aldaar besliste of en wanneer er een trein vanuit de aansluiting richting Roermond mocht komen. Het vrijmaken van de blokvensters geschiedde op post T Roermond middels de gekoppelde en in dit geval het ook gecombineerde ontblok- en voorbijgangsvenster. Door middel van een zogenaamde 'commutator' (krukje in de blokkast) kon de treindienstleider in Roermond bepalen welk van de twee blokvensters in Linne Aansluiting vrijkwam.


Tekening van het linkergedeelte van de blokkast van post T Roermond. De stand van de commutator bepaalt bij het bedienen van het ontblok- en voorbijgangsvenster welk blokvenster naar Roermond in Linne aansluiting vrijkomt.
Rechts een detailopname van de betreffende blokkast op post T Roermond d.d. 28 maart 1965. (Foto: J.G.C. van de Meene).

Verder is het toestel redelijk standaard. Het treinbinnenvenster was nodig om het blokstelsel naar Roermond in de normaalstand te kunnen brengen bij treinen die naar de aansluiting reden en hier dus hun treinenloop beëindigden.
Naast het aansluitwissel bevatte het toestel ook overloopwissels om zodoende vanaf de aansluiting rechterspoor naar Roermond te kunnen rijden.
Zoals de emplacementstekening laat zien, is het alleen vanuit Roermond mogelijk om de aansluiting te bereiken. Treinen voor de aansluiting, komende uit richting Maasbracht, reden derhalve eerst door naar Roermond om daar kop te maken en vervolgens terug te keren naar Linne aansluiting.
Verder bediende de post een nabijgelegen overweg; vermoedelijk via een windwerk.

Met de indienststelling van de relaisbeveiliging (NX-Roermond en CVL-Sittard) eind 1965 werd de post Linne Aansluiting overbodig. Vermeldenswaardig is dat CVL-Sittard deze aansluiting voortaan zou gaan bedienen, maar deze post pas na NX-Roermond gereed kwam. Tot 14 april 1966 was er daarom op de NX-post in Roermond een blokkast met blokstelsel III naar Linne aansluiting aanwezig.


Een gedeelte van het NX/CVL tableau te Sittard met de stations Linne Aansluiting (rechts) en Maasbracht (links) d.d. 28 december 1978. (Foto: W. Vos)


De Grinderij te Linne


Hoewel het enigszins buiten de strekking van dit verhaal valt, volgt hieronder een korte beschrijving van de Grinderij te Linne. Het lijkt misschien een onbenullige spooraansluiting, zoals er vele waren in de vijftiger en zestiger jaren, maar het belang van de Grinderij mag niet onderschat worden.
Het grind dat hier uit rivier 'de Maas' gebaggerd en op wagons geladen werd, vervolgde z'n weg door het gehele land om te fungeren als ballastbed voor het spoorwegnet. Het 'Linnegrind' was een stuk fijner dan het huidige ballast en door het typische uiterlijk direct herkenbaar.
De Nederlandse Spoorwegen hadden zelfs eigen schepen bij de Grinderij liggen! Op onderstaande foto is op de schoorsteen duidelijk het NS-vignet zichtbaar.
Het eens zo grote en voorname bedrijf sloot omstreeks 1990 haar deuren.


     

De baggerinstallatie en grindwagons te Linne Grinderij d.d. 31 augustus 1983 (links) en NS-schip 'Johanna' d.d. 25 augustus 1977 (rechts).
(Foto's: P. Loman, Stichting Railcolor).


Het einde van Linne aansluiting


Linne aansluiting heeft meerdere typen beveiligingen gekend. Na de ombouw naar relaisbeveiliging in 1965, die vanuit CVL-Sittard bediend werd, is het geheel in 1998 omgebouwd naar computergestuurde beveiliging vanuit de ProRailpost in Maastricht.
Toen de Grinderij rond 1990 haar deuren sloot, zijn de sporen gedeeltelijk teruggebouwd tot aan de rand van het raccordement. Op het verlengde van de sporen naar de Grinderij zijn appartementencomplexen gebouwd. De aansluiting naar de Solvay Chemie is nog tot 1998 in gebruik geweest. Sindsdien liggen de sporen er verlaten bij. In het voorjaar van 2008 is het raccordement door ProRail verder teruggebouwd en het puntstuk met de wisseltong van het aansluitwissel verwijderd. Op eventuele reactivering hoefde niet gerekend te worden, daar bij de Solvay Chemie de sporen op het terrein in 2010 bij een verbouwing verdwenen waren.
Met de saneringsdrift van spoorbeheerder ProRail werd de aansluiting begin 2012 gedegradeerd tot 'oud ijzer'.

     

Links de aansluiting bij het hoofdspoor Roermond-Sittard. Wanneer we deze foto met die uit eind jaren '50 vergelijken, zien we dat er weinig is veranderd. De post Linne aansluiting stond op de plek van de relaiskast rechts.
Sein 474 was ooit armsein A3 als uitrijder van spoor 3 naar Roermond. Rechts het verlaten en reeds teruggebouwde raccordement Linne Grinderij / Solvay Chemie d.d. 24 februari 2010. (Foto's: P.P. van Birgelen).Eind februari 2012 is men gestart met de opbraak. Hiermee is deze eens zo voorname spooraansluiting nu definitief verleden tijd. In de officiële documenten en baanvaktekeningen zal de aansluiting niet meer voorkomen en de afkorting 'Lin' is uit het systeem geschrapt... 'Gelukkig hebben we de foto's nog...'
Onderstaande foto's zijn gemaakt tijdens de opbraak.


     

Op de linkerfoto de laatste restanten van raccordement Linne grinderij. Enkele dagen later waren ook deze verdwenen. Het engels wissel verbond de sporen naar de grinderij en de opstelsporen met de aansluiting naar chemiebedrijf Solvay Chemie.
Op de foto rechts de afgekapte aansluiting bij het hoofdspoor Roermond-Sittard d.d. 4 maart 2012. (Foto's: P.P. van Birgelen).Voor een beschrijving van het station Maasbracht klik hier.
Terug naar Home Terug naar seinhuizen