LeerdamHet station Leerdam is het station van Leerdam en ligt aan de MerwedeLingelijn, onderdeel van de Betuwelijn. Het heeft twee perrons in bajonetligging. Het station werd geopend op 1 december 1883.
Het station ligt aan de spoorlijn Dordrecht - Geldermalsen bij km. 58.289.
Het oude stationsgebouw is een kleinere versie van dat van Sliedrecht en het eerste station van Hardinxveld - Giessendam.
In 1987 werd direct naast het oorspronkelijke een nieuw stationsgebouw geopend. Dit gebouw is zeer eenvoudig van opzet en is een ontwerp van architect Cees Douma.
Het oude stationsgebouw bleef bestaan en is momenteel in gebruik als restaurant.


Het stationsgebouw van Leerdam.
(bron: www.stationsweb.nl)

Gebruikte afkortingen:

Blokstelsels: Met ingang van 28 september 1980 zijn vooruitlopend op de ombouw naar een NX-beveiliging een groot aantal wijzigingen aangebracht in de beveiliging van Leerdam.
Voor een uiteenzetting van deze wijzigingen klik hier.(bestandsgrootte 67 kB).
De beschrijving van de beveiliging van Leerdam beschrijft de situatie na de ombouw.De emplacementstekening van Leerdam.


De beveiliging van het station Leerdam was ingericht volgens een oorspronkelijk HSM systeem en bestond uit de posten T, I en II.
In post T was een trekkerlade met blokast en in de posten I en II waren handelinrichtingen HSM geplaatst.

Voor een uitleg over de trekkerlade klik hier en voor een uitleg over HSM handelinrichtingen klik hier.

De vensters van het blokstelsel A richting Beesd en Arkel waren aanwezig in de posten I en II.
De posten I en II konden het enkelspoorvenster slechts bedienen na toestemming van post T; hiertoe waren boven de enkelspoorvensters spervensters aangebracht die door post T werden vrijgemaakt door het drukken van de knop "Toest. p. .. enkelsp."


Post TDe trekkerlade met blokkast in post T d.d. 7 juni 1975.
(Foto: W. Vos)Tekening van de trekkerlade met blokkast in post T.


Zoals uit de afbeeldingen blijkt worden in post T geen wissels of seinen bediend doch slechts toestemmingen gegeven aan de posten I en II waarna de rijwegen door deze posten kunnen worden ingesteld.
Als voorbeeld worden hiervolgend de handelingen in post T besproken voor de aankomst van een trein uit Beesd op spoor 1.
  1. T ontvangt een wekkersein van post I;
  2. T drukt de knop "Toest. p. I enkelsp.";
  3. T trekt de trekker uit in veld 2 en maakt hierna venster 2 wit;
  4. Na binnnenkomst van de trein wordt venster 2 weer rood gemaakt door post I waarna de trekker in veld 2 weer wordt in de normale stand wordt gedrukt.Post ITekening van de handelinrichting in post I.
Post IITekening van de handelinrichting in post II.


De posten I en II konden het enkelspoorvenster slechts bedienen na toestemming van post T; hiertoe waren boven de enkelspoorvensters spervensters aangebracht die door post T werden vrijgemaakt door het drukken van de knop "Toest. p. .. enkelsp."
Nadat het venster 7b is vrijgemaakt kan het enkelspoorvenster worden bediend waarna de rijrichting is gewisseld.

De overwegen waren door middel van spermagneten op de trekkers in de beveiliging opgenomen.

Alle bedieningshandelingen staan hier beschreven.(bestandsgrootte 557 kB).

Met ingang van 29 november 1981 is de klassieke beveiliging te Leerdam vervallen en is een NX beveiliging in dienst gesteld bediend vanuit post T te Rotterdam.

Voor een beschrijving van het station Beesd klik hier.
Voor een beschrijving van het station Arkel klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen