Koog = ZaandijkHet station Koog = Zaandijk ligt aan de spoorlijn Uitgeest - Zaandam bij km 67.715.
De beveiliging van het station Koog = Zaandijk bestond uit de posten T en I.

     

De zuidzijde van het emplacement d.d.1 juni 1960 (links) en de noordzijde van het emplacement d.d. 4 mei 1960 (rechts).
Foto's: R. Ankersmit

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van de geplaatste HSM toestellen klik hier.De emplacementstekening van Koog = Zaandijk.


Post TTekening van het HSM toestel in post T.


Voor spoor II was een spoorbezettingsvenster aangebracht; dit venster werd tegelijk met het venster "Aank. v. Wm op sp. II" bediend (de beide vensters werden wit).
Dit spoorbezettingsvenster wordt weer vrij (rood) wanneer na het vertrek van de trein naar Zaandam het blokvenster "Blok n. Zd" wordt bediend, tenzij de trein zijn rit eindigt b.v. als deze trein bestemd is voor de goederensporen.
Deze trein wordt dan als rangeerdeel behandeld en rijdt op tot voorbij de rangeerstoplantaarn P.
Hierna trekt T de trekker in veld 5 uit en legt het handel P om.
Wanneer het rangeerdeel het ge´soleerde wissel 10B /11 is overgereden, wordt bij T de wisselstraatsper van trekker 5 vrij.
Achter het rangeerdeel brengt T het toestel in de normale stand terug. Hierna drukt T de knop "Trein op goed. sp." waardoor het spoorbezettingsvenster weer rood wordt.

De stand van het voorbijgangsvenster in post I wordt aangegeven door de melder.


Post ITekening van het HSM toestel in post I.


Wanneer de trein de ge´soleerde spoorstaaf in spoor II berijdt, gaat bij I de betreffende schel luiden;
zodra de trein de ge´soleerde spoorstaaf is overgereden wordt bij I de blokknopsper (10b) en de wisselstraatsper van trekker 7 vrij en houdt de schel op met luiden.

De overweg bij post I was opgenomen in de beveiliging en gekoppeld met de verkeerslichten.
I drukt op ÚÚn van de drukknoppen "sluiten" op het bedieningstoestel van de overweg waardoor de verkeerslichten ingeschakeld worden.
Na 10 seconden gaan de lampjes "tijdrelais" op het bedieningstoestel branden waarna de overweg kan worden gesloten.
I sluit de overwegbomen en drukt de drukknop "Ovb" op het bloktoestel waardoor het lampje "Ovb" gaat branden.
Tijdens het drukken van deze knop duwt I de trekker in veld 15 in.
Zodra de knop "Ovb" wordt losgelaten dooft het gelijknamige lampje.
Achter de trein trekt I de trekker in veld 15 uit en kan de overweg worden geopend.

Voor een beschrijving van het station Wormerveer klik hier.
Voor een beschrijving van het station Zaandam klik hier.

Met ingang van 21 mei 1967 is de klassieke beveiliging te Koog = Zaandijk vervallen en is dit station een halte langs de vrije baan geworden.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen