KampenStation Kampen is één van de spoorwegstations, oorspronkelijk van het Standaardtype NCS 1e klasse, van de Nederlandse gemeente Kampen.
Het is gelegen aan de overzijde van de IJsseloever (aan IJsselmuidense zijde), waar de gemeente Kampen voor de gemeentelijke herindeling al enige grond in bezit had. Kampen is het eindstation (kopstation) van het Kamperlijntje dat loopt van station Zwolle naar station Kampen. Wie uit het oude centrum van de stad Kampen over de stadsbrug de IJssel oversteekt, komt bij het station uit. Oorspronkelijk was het station het eindpunt van de spoorlijn Utrecht - Kampen (de Centraalspoorweg), maar het Kamperlijntje werd een aparte treindienst met dieseltreinen, doordat elektrificatie achterwege bleef. Het traject Kampen – Zwolle is enkelsporig. Het station Kampen heeft twee kopsporen, maar het tweede spoor werd sinds de invoering van de dieseltractie niet meer voor gewone treinen gebruikt. De perronoverkapping van dat spoor is gesloopt. Het perron van het eerste spoor is nog deels overkapt.
Het monumentale stationsgebouw heeft een fraaie stationshal in Jugendstil, maar deze wordt momenteel niet gebruikt. In de naastgelegen voormalige stationsrestauratie is thans een filiaal van de Kiosk gevestigd. Ook is er een fietsenmaker en -stalling en een woning op de bovenverdieping, met een toegang in de toren van het gebouw.


Het stationsgebouw van Kampen d.d. 20 september 1975.
(Foto: J.G.C. van de Meene)    

De sporen in oostelijke richting met de seinen B1 en B2 d.d. 14 mei 1974. (Foto: W. Vos) (links) en d.d. 20 september 1975 (rechts). (Foto: J.G.C. van de Meene)


    

De sporen in westelijke richting (links) en in oostelijke richting (rechts) d.d. 2 maart 1975.
(Foto's: W. Vos)


    

De sporen in westelijke richting d.d. 20 september 1975.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)
Bij de twee wissels is het electrisch grendel type "NS.2" met beschermkap zichtbaar.


    

Wissel 3A met de rangeerstoplantaarn P (links) en het inrijsein A2a en A1b/2b (rechts) d.d. 20 september 1975.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)
Onder het rechtse sein is een waarschuwingslantaarn "voorzichtig rijden, het spoor loopt dood" (sein SR 245) aangebracht.
Voor het sein staat een geel waarschuwingslicht "voorzichtig rijden" (sein SR 241).


Gebruikte afkortingen: Blokstelsel: Voor een uitleg over de werking van het geplaatste stelknoptoestel klik hier.


De emplacementstekening van Kampen.Post THet stelknoptoestel in post T.
(bron: Het Utrechts Archief )
Tekeningen van het stelknoptoestel (rechts) en de blokkast (links).
Het toestel was overzichtelijk ingedeeld. Links de uitrijseinen en rechts het inrijsein en in het midden de vier rangeerseinen; twee rangeerpaallantaarns (rouwbrieven) voor de sporen 1 t/m 4 west en 2 t/m 7 oost en twee rangeerstoplantaarns (vaantjes).

De handwissels (en stopontspoorblokken) 1, 5/St5, 13, 15/17 en 29 zijn ter plaatse voorzien van een electrisch grendel type "NS.2" met een beschermkap.
Op het tabeleau in post T zijn 5 ontgrendelknoppen aanwezig, welke normaal met de witte stip naar boven zijn gedraaid.
Deze knoppen zijn, voor het geven van toestemming tot ontgrendelen, 90º naar rechts draaibaar.
In de betreffende knop(pen) brandt wit licht nadat op deze wijze toestemming tot ontgrendelen is gegeven, totdat na het in de normale stand terugdraaien van de knop(pen), het (de) betreffende wissel(s) ter plaatse is (zijn) gegrendeld.
De bediening van deze ontgrendelknoppen wordt hiervolgend beschreven:

Ontgrendelen:
  1. T draait de betreffende ontgrendelknop(pen) 90º naar rechts waardoor het witte lampje in de betreffende knop(pen) gaat branden;
  2. voor het ontgrendelen moeten de seinstelknoppen in de velden 1, 6, 15 en 16 in de normale stand liggen;
  3. ter plaatse de grendelstelknop induwen en 25º draaien in de richting "ontgrendelen", waarna zodra aan de voorwaarden in punt 2 is voldaan het groene meldingslampje gaat branden;
  4. zodra dit groene lampje brandt de grendelstelknop verder induwen en geheel omleggen (tot 90º), het wissel is nu ter plaatse bedienbaar.
Grendelen:
  1. Ter plaatse - nadat het wissel en het stopontspoorblok - in de normale stand zijn gelegd de grendelstelknop induwen en normaal leggen en tenslotte de beschermkap sluiten;
  2. T draait vervolgens de betreffende ontgrendelknop(pen) in de normale stand (witte stip naar boven), waarna het lampje in deze knop(pen) dooft.
    als een lampje niet dooft dan is de betreffende grendelstelknop ter plaatse nog niet in de normale stand teruggebracht.

Met ingang van 14 december 1980 is de klassieke beveiliging te Kampen vervallen en is dit station voorzien van een TPRB-beveiliging.

Voor een beschrijving van het station Zwolle / Zwolle Rangeerstation klik hier.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen